Ei kulttuurista voi puhua ilman sitä miten se avartaa ihmisen mieltä

Ei kulttuurista voi puhua ilman sitä miten se avartaa ihmisen mieltä

Ja sitä se tekee monimuotoisemmin kuin mikään muu.

Vie ihmisen empatiaretkelle toisten ihmisten maailmaan ja historian hetkiin kulttuuriteoksen kautta – kutsuu viivojen pintojen värien pintarakenteen leikkiin oli kyse maalauksista tai arkkitehtuurista – antaa arkisille käsitteille nyansoituja laatu ja historiallisia ulottuvuuksia. Käsitteistä tulee nyanssilokeroisia joista jokaisesta löytyy vaikka mitä vaikkapa kielellisesti herkullista omankin luovan nyansoinnin kohteeksi.

Kulttuuri on ihmisen olemuksen jalostunein ylätaso – taivaan portti kaikkeen siihen mitä fantasia empatia ja välitön kokeminen voi antaa.

Kulttuuri on hyvät eväät maailmaa ja aikaa kulkevalle ihmiselle.

Kulttuurin voima on niin mieltä avartava – että ihminen jolla ei ole siihen mitään kontaktia – jää mieleltään konkreettisen arkilatteuden tasolle – epäuloitteekkaaksi epänyansoiduksi kapeakäsitteiseksi ihmiseksi.

eerojuhani vaarala

Eettis-realismin mukainen asioiden ja ratkaisuiden eettisyyden tarkistuslista

1. Toteuttaako asia tai ratkaisu hyvyyttä

2. Toteuttaako se kauneutta - estetiikka

3. Toteuttaako se oikeutta - oikeusvaltio

4. Toteuttaako se totuutta - tiede

5. Toteuttaako se kohtuutta - empaattinen suhteellisuudentaju

6. Toteuttaako se luonnon, ihmiskunnan ja ihmisyhteisöiden monimuotoisuutta

Miksi materialistiselle kasvulle ja aineettomien arvojen kasvulle ei tehdä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Saattaisi olla aika lailla vihreää siirtymää aineettomiin arvoihin suuntaava vertailu.

Eettis-realismin mukaista asioiden arvoketjukritiikkiä - joka voi olla myös positiivista eli kehumista

1. Onko tiedostettu edes asian arvoketjuluonnetta

2. Onko se eettistä

3. Onko se realistista

4. Onko se dynaamista ja dynamiikkoja tiedostavaa

5. Onko se loogista

6. Onko se monimuotoisuutta vaalivaa niin luonnon kuin ihmiskunnan ja ihmisyhteisöjen suhteen.

Olen kehittänyt filosofian eettis-realismi

Ajan aineettomia arvoja ihmiskunnan keskeiseksi asiaksi

Eettis-realismin filosofiassani olen määritellyt keskeisiksi aineettomiksi arvoiksi nämä

1. Hoivaaminen ja huolenpito

2. Sosiaalisuus

3. Kulttuuri

4. Itsensäkehittäminen

5. Luontosuhde

Kuudenneksi voisi lisätä

6. Monimuotoisuus sosiaalisesti ja luontosuhteessa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu