Perintö jonka saajat maksavat

Haluammeko elintason, joka on lainaa – ja jonka maksaa tulevat sukupolvet?

 

Velan otto on joskus välttämätöntä, kun tarvitaan hankkia jotain, johon säästöt eivät riitä. Usein se on oma asunto tai auto, tai velkaa on tarvittu opintolainaan. Yritysmaailmassa ja kirjanpidossa velkaa sanotaan vieraaksi pääomaksi.

Kuntien ja valtion tulot muodostuvat pääosin verotuloista ja jonkin verran julkisen hallinnon perimistä maksuista ja liikelaitoksien tuloksista. Tulojen ja menojen suhde on usein negatiivinen, eli rahoitusvaje on täytettävä vieraalla pääomalla. Vieraalla pääomalla on aina hinta, korko.

Suomen valtio on velkaantunut ripeässä tahdissa. Valtion velkaa on nyt enemmän ja velkaantuminen on nopeampaa kuin koskaan ennen. Korkojen noustessa velan takaisinmaksu vaikeutuu korkojen etusijaisuuden vuoksi. Syntyy kierre, jossa lisävelalla voidaan maksaa vain aikaisempien velkojen korkoja.  Yhä suurempi osa veroista menee korkojen maksuun eikä hyvinvoinnin rakentamiseen. Kuinka kauan tällainen meno voi jatkua?

Jätämme arveluttavan perinnön, sillä Suomen velkaa lyhentävät tulevat sukupolvet. Jätämme jokaiselle syntyvälle suomalaiselle noin 170 euron arvoisen äitiyspakkauksen ja noin 24 500 e valtion velkaa – ja  kotikunnan velat ’kaupan päälle’, siis noin 30.000 e velkaosuuden. Keväällä 2009 valtion velka oli 53 mrd €, nyt marraskuussa 2022 noin 134 mrd €, lähes kolme kertaa enemmän. Muutos on dramaattinen. Ylivelkaantunut valtio menettää väistämättä vähitellen taloudellisen itsenäisyytensä. Sen menoista päättävät muut ja tulot kohdentuvat korkomenoihin.

Puolueiden tulisikin kilpailla siitä miten velkaantuminen pysäytetään ja  löydettävä eri puolueiden yhteinen tahto tehdä se. Paljon voimme itsekin tehdä. Kierrätys, ruoan ylijäämien hyödyntäminen, biotalouden tukeminen, lähiruuan käyttö ja joukkoliikenteen tehostaminen ovat koko maan laajuisena myös merkittävä ilmastoteko.

”Talouspolitiikan tavoitteena on edistää kestävää, työllisyyttä tukevaa talouskasvua ja vähentää julkisen talouden velkaantumista. Tarkoituksena on rakentaa talouden ja hyvinvoinnin vakaa perusta tuleville sukupolville”. Näin sanoo Valtionvarainministeriö nettisivuillaan. Kykeneekö Suomen hallitus katkaisemaan velkakierteen ja antamaan tuleville sukupolville sen mitä on luvattu?

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu