Esimerkki ilmastodenialistien hömpästä

TS:n mielipide “Onko ilmastonmuutos tiedettä vai uskontoa” on  ilmastonmuutoksen denialistien täydellisestä roskaa: 

Antti Roine (AR): “Ilmastotiede väittää, että ilmaston lämpeneminen johtuu ihmisen ilmakehään vapauttamasta hiilidioksidista, mutta ei esitä todisteita, jotka tukisivat tätä hypoteesia.” 

Kasvihuoneilmiön fysiikka on todistettu jo yli sata vuotta sitten. Mitään todistamista tältä osin ei ole. Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on kovaa empiristä tieteellistä faktaa.

AR: “Todisteiden korvikkeina käytetään ilmastomalleja, joiden mukaan ilmakehän keskilämpötila kasvaa vähintään viisi astetta vuosisadan loppuun mennessä. Kokeellisten mittausten mukaan lämpenemistä ei kuitenkaan ole havaittu – ainakaan ennustejakson ensimmäisen 20 vuoden aikana.”

Skenaariot eivät ole edes tarkoitettu todisteeksi, vaan kertovat mitä tapahtuu eri hiilidioksimäärien lisäyksellä.

AR: “Säätiedotukset perustuvat kertaluokkaa testatumpaan teoriaan kuin ilmastomallit. Tästä huolimatta sääennusteet toimivat vain muutaman päivän, vaikka niitä kalibroidaan kaiken aikaa massiivisen mittaustiedon avulla. Samat tahot laativat ilmastomalleja, joiden uskotaan ennustavan ilmastoa 100 vuoden päähän, vaikka ne ovat jo 20 vuotta antaneet virheellisiä ennusteita.”

Täydellistä sekoilua ilmastomallien tarkoituksesta.

AR: “Uuden väitteen mukaan ylimääräinen hiilidioksidista johtuvat lämpö on yhtä äkkiä päättänyt mennä valtameriin. Tätäkään väitettä ei ole mitenkään todistettu lämmönsiirron teoriaan perustuvien laskelmien saati kokeellisten mittausten avulla.”

Veden lämpökapasiteetti on paria kertalukua suurempi kuin ilman, joten meret sitovat ja ovat aina sitoneet enemmän energiaa kuin ilmakehä.

AR: “Tieteelliset teoriat varmistetaan yleensä aiemmin todistettujen faktojen ja kokeellisten mittausten avulla. Ilmastotieteessä teorian ja mittausten ristiriidoista vaietaan ja leimataan muiden tieteenalojen kritiikki vääräuskoisten höpinäksi.”

Täydellistä roskaa. Ilmastotiede perustuu hyvin hallinnassa olevaan fysiikkaan.

AR: “Näyttää siltä, että luonnonlait eivät koske ilmastotiedettä. Tieteessä julkaisujen taso varmistetaan vertaisarvioinnin avulla. Ikävä kyllä ilmastotieteessä vertaisarviointi tarkoittaa julkaisun arviointia vain oman hyväveliverkoston toimesta.”

Roskaa a la salaliittoteoriat.

AR: “Perinteisten tieteiden, kuten astronomian, kemian, fysiikan sekä geologian, asiantuntijoiden mukaan näyttää siltä, että auringon toiminta ja maapallon kiertoradan vaihtelu määrää valtamerten lämpötilan, joka taas säätää ilmakehän lämpötilaa ja hiilidioksidipitoisuutta.”

Ilmastotiede perustuu noihin tieteisiin. Myös kasvihuoneilmö. Aurinko on ollut alamaissa mutta ilmasto on silti lämmennyt. Kiertoradan ilmiöt ovat hitaita ja vaikutus tällä hetkellä viilenemään päin, mutta ihmisen aiheuttama kasvihuoneilmiön voimistuminen estää uuden jääkauden.

AR: “Lämmönsiirtolaskelmat myös osoittavat, että hiilidioksidin eristävä vaikutus on mitätön ilmakehän vesihöyryyn verrattuna. Jopa tieteellinen metsäntutkimus voi todistaa, että historian aikana on ollut paljon lämpimämpiä jaksoja kuin nykyään: lehtikuuset ja pähkinäpensaat ovat kukoistaneet jopa pohjoisimmassa Suomessa.”

Ei ole kyse mistään “eristävästä vaikutuksesta”. Historiallisilla alueellisilla vaihteluilla ei ole mitään todistusvoimaa.

AR: “Ilmastotiede liioittelee myös kasvien merkitystä hiilinieluna. Todellisuudessa kasvien sitoma hiili palaa nopeasti kiertoon kasvien lahotessa, tästä johtuen orgaanisen materiaalin määrä metsämaassa on mitätön. Valtameret ovat maapallon ainoa todellinen hiilinielu, sillä valtamerten synnyttämässä kalkkikivessä hiiltä on 1 500 kertaa enemmän kuin muissa hiilinieluissa yhteensä.”

Meri ei synnyttänyt kalkkikiveä, vaan sen kuollut eliöstö. Ilmastonmuutoksen vuoksi korallit ovat kuolemassa.

AR: “Olen vetänyt maailman suosituimman termodynamiikkaan ja lämmönsiirtoon perustuvan prosessienmallinnusohjelmiston kehitystä jo 35 vuotta. Näiden mallien toimivuus paljastuu seuraavan päivän laboratoriokokeessa – tai viimeistään parin vuoden päästä, kun mallien pohjalta suunniteltu tehdas käynnistyy. Tämä opettaa nöyryyttä, jota on vaikea löytää ilmastomallien kehittäjien sanomasta.”

Ohjelmistokehittäjiltä puuttuu tieteiden tuntemus ja analogia on harhainen.

AR: “Kosmologiassa itsevarmuus kasvaa jo tähtitieteellisiin mittoihin. Näyttää siltä, että asiantuntijoiden itsevarmuus lisääntyy sitä enemmän, mitä kaukaisemmassa tulevaisuudessa väitteiden totuus paljastuu.”

Ilmastonmuutos on kovaa faktaa ja tulevaisuus riippuu siitä, pystyykö ihmiskunta vähentämään radikaalisti hiilidioksidin lisääntymistä ilmakehässä.

AR: “Tieteen avulla voimme kasvattaa ihmiskunnan hyvinvointia. Sen sijaan mutu-tietoon perustuva höpsismi johtaa meidät erittäin kalliisiin poliittisiin ja teknisiin virheratkaisuihin, kuten tuulipuistojen pyörittämiseen tukirahoilla sekä hiilidioksidipäästöjen ja työpaikkojen siirtämiseen Kiinaan.”

Kun hyvät keinot ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi puuttuvat, on epäeettistä kieltää ilmastonmuutos, koska se hidastaa parempien ratkaisujen kehittämistä.

AR: “Ympäristön ja yhteiskunnan kestävä kehitys ovat ihmiskunnan kohtalonkysymyksiä, jotka voidaan ratkaista vain reaalimaailmaan pohjautuvan tieteen ja politiikan avulla. On murheellista, että ilmastotiede johtaa poliittisen päätöksenteon harhaan ja rapauttaa tavallisen kansalaisen luottamuksen tutkimukseen.”

Niinpä. Mutta ratkaisut eivät synnyt kirjoittajan levittämän tieteenvastaisen hömpän avulla.

AR: “Oikea tiede etsii totuutta, mutta ilmastouskonto etsii rahoitusta.”

Kirjoittaja edustaa itse denialistien uskontoa, ilmastotiede on kunnon tiedettä.

grohn

Asun Nauvossa, Bryssel 97-04. Tutkinto: teoreettinen fysiikka. Työura: Yliopisto (kurssiassistentti 2v.), iltaoppikoulu, Ollituote, Kone, Telefenno, Telenokia, Tekes 84-97 (erikoistutkija, konsultti, Euro-infon päällikkö), yrittäjä Bryssel, Euroopan komissio (puiteohj.). Yrittäjä 05-17. Rakensin kotona tietokoneen 76. Skepsis ry:n siht. 91-92, pj. 93. Kehitin 1997 (Psion) ja 2001-2015 (pc/mac) ohjelman, joka muuttaa valokuvat musiikiksi: http://www.synestesia.com/cd05/2005.html

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu