Akatemialta rahoitusta nollatutkimukselle

Suomen akatemia on myöntänyt  387000 € hankkeelle PREP21, jossa selvitetään, miten lähitulevaisuudessa opettajilta vaadittavia taitoja voidaan välittää ja edistää opettajankoulutuksessa

On kiistanalaista onko kasvatustiede tiede. Touhu vaikuttaa kovasti konsulttiselvitykseltä:

"Helmikuussa PREP21-hankkeen tiimiläiset Oulusta, Jyväskylästä, Joensuusta ja Savonlinnasta kokoontuivat parin päivän mittaiseen työpajaan. Tapaamisessa käsiteltiin tuloksia ensimmäisestä aineistonkeruusta, jossa saatiin vastauksia kahteen eri kyselyyn lähes kolmeltasadalta syksyllä aloittaneelta luokanopettajaopiskelijalta. Kyselyissä selvitettiin opiskelijoiden oppimistaitoja ja oppimismotivaatiota, suhtautumista ryhmätyöskentelyyn sekä kykyä käyttää teknologiaa pedagogisena välineenä opetuksessa." 

https://prep21.wordpress.com

"Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta on saanut Suomen Akatemian hankerahoituksen tutkimukselleen, jossa selvitetään, miten lähitulevaisuudessa opettajilta vaadittavia taitoja voidaan välittää ja edistää opettajankoulutuksessa.

Opettajankoulutus on merkittävässä asemassa pyrittäessä vastaamaan tietoyhteiskunnan osaamisvaatimuksiin. Työelämässä ja muussakin elämässä korostuvat menestystekijöinä oppimis-, ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaidot sekä taito hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa. Tutkimushankkeessa selvitetään, miten näitä vahvistetaan muun muassa tutkivan oppimisen lähestymistapoja opetuksessa käyttäen.

PREP 21 – Preparing Teacher Students for the 21st Century Learning Practices -tutkimus toteutetaan konsortiona Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistojen kanssa. Oulun yliopistossa hanketta johtaa professori Sanna Järvelä. Suomen Akatemian rahoitus hankkeelle on noin 387 000 euroa."

http://www.oulu.fi/yliopisto/uutiset/2013/11/akatemialta-rahoitus-opetta…

 

grohn

Asun Nauvossa, Bryssel 97-04. Tutkinto: teoreettinen fysiikka. Työura: Yliopisto (kurssiassistentti 2v.), iltaoppikoulu, Ollituote, Kone, Telefenno, Telenokia, Tekes 84-97 (erikoistutkija, konsultti, Euro-infon päällikkö), yrittäjä Bryssel, Euroopan komissio (puiteohj.). Yrittäjä 05-17. Rakensin kotona tietokoneen 76. Skepsis ry:n siht. 91-92, pj. 93. Kehitin 1997 (Psion) ja 2001-2015 (pc/mac) ohjelman, joka muuttaa valokuvat musiikiksi: http://www.synestesia.com/cd05/2005.html

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu