Grafologia on pseudotiedettä

Vapaasti käännettyjä otteita kirjasta
Beyerstein& Beyerstein, toim., The Write Stuff, Evaluations of Graphology (Prometheus books 1992)

01 Grafologiaan uskovat henkilöstöpäälliköt
luottivat kollegoihinsa ja grafologeihin, yksikään ei
ollut perehtynyt tieteelliseen kirjallisuuteen.
02 Grafologiassa on monia koulukuntia, joi-
den väitteet ovat keskenään ristiriitaisia.
03 Grafologian juuret ovat maagisessa vas-
taavuusperiaatteessa.
04 Grafologialla on tyypille pseudotieteiden
ominaisuus: se ei kehity.
05 Grafoterapia (persoonallisuus muuttuu kä-
sialaa muuttamalla) on puhdasta magiaa.
06 Ihmiset eivät pysty valitsemaan itseään
koskevaa kuvausta esimerkiksi kymmenen arvion
joukosta.
07 Ihmiset pitävät grafologian arviota yleen-
sä hyvänä, jos luulevat, että se on heistä, vaikka
ei ole. (Barnum-efekti).
08 Astrologit, tarotistit, käsien lukijat, frenolo-
git, meediot ja grafologit asiakkaiden tyytyväisyy-
den syy on Barnum-efekti.
09 Tekstinäytteen sisältö antaa enemmän
tietoa kuin käsiala, vaikka grafologit kieltävätkin
tämän.
10 Valheenpaljastuslaitteiden kieltäminen on
lisännyt grafologian suosioita USA:ssa.
11 Grafologian hyödyllisyydestä henkilöstö-
valinnoissa ei ole kunnollista näyttöä.
12 Grafologian julkaisuilta puuttuvat alkeelli-
set tieteellisen julkaisutoiminnan standardit.
13 Monet grafologian korrelaatiot ovat liian
pieniä ollakseen käyttökelpoisia ja useimmiten
korrelaatiot ovat illusorisia.
14 Ei ole mitään syytä olettaa, että määrätyil-
lä kirjoituksen piirteillä olisi jokin yhteys yksittäisiin
neurofysiologisiin vastinalueisiin.
15 Aivot kontrolloivat, yskimistä, haukottelua,
sylkemistä ja oksentamista, miksi juuri käsiala olisi
ikkuna persoonallisuuteen?
16 Hetken mielialoilla on paljon voimak-
kaampi yhteys käsialaan kuin niinsanotuilla intro-
versiolla ja ekstroversiolla.
17 On melko epätodennäiköistä, että taipu-
muksella varasteluun, lapsien hyväksikäyttöön tai
huumeiden käyttöön olisi neuroanatominen vas-
tinalue.
18 Kasvojen ilmeiden lukemiseen ei tarvita
koulutusta, miksi grafologiaan tarvitaan?
19 Grafologialla on yhtymäkohtia frenologi-
aan, joka on hylätty jo kauan sitten.
20 Jos käsialalla olisi yhtymäkohtia per-
soonallisuuteen, monet aivovauriot pitäisi nähdä
käsialasta, mutta näin ei ole ja toisaalta käsialassa
voi olla suuria muutoksia ilman että olisi per-
soonallisuuden muutoksia.
21 Ensimmäinen kattava kirjoittamisen neu-
rologinen malli kehitettiin vasta 80-luvulla eikä se
anna tukea grafologialle.
22 Käsiala on samantapaista kirjoitettiinpa
oikealla tai vasemmalla kädellä tai vaikkapa var-
pailla. Tämä osoittaa, että aivoissa on kirjoitusta
ohjaava järjestelmä, mutta vastoin grafologien
väitteitä se ei osoita, että kirjoituksella ja per-
soonallisuudella olisi yhteys

Lauri Gröhn 1995

grohn

Asun Nauvossa, Bryssel 97-04. Tutkinto: teoreettinen fysiikka. Työura: Yliopisto (kurssiassistentti 2v.), iltaoppikoulu, Ollituote, Kone, Telefenno, Telenokia, Tekes 84-97 (erikoistutkija, konsultti, Euro-infon päällikkö), yrittäjä Bryssel, Euroopan komissio (puiteohj.). Yrittäjä 05-17. Rakensin kotona tietokoneen 76. Skepsis ry:n siht. 91-92, pj. 93. Kehitin 1997 (Psion) ja 2001-2015 (pc/mac) ohjelman, joka muuttaa valokuvat musiikiksi: http://www.synestesia.com/cd05/2005.html

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu