Kirjasto markkinoi astrologiaa

Astrologi Raimo Nikula esitelmöi 29.4.97 Hakunilan kirjastossa ”Astrologiasta ja sen harjoittamisesta”. Kirjasto oli koonnut sivupöydälle kokoelmistaan lähemmäs sata huuhaaksi luokiteltavaa kirjaa. Positiivista Nikulan esityksessä oli, että hänen mielestään astrologiaa ei voi käyttää parisuhteiden arviointiin, vaikka illan emäntänä toimineen Leena Croucherin mielestä kyllä voi. Raimo Nikulan esitellessä planeettojen symbolismia samainen Croucher totesi:

”Meistä on varmaan moni lukenut näitä kirjoja mitä täällä on, mutta minä ainakin henkilökohtaisesti koen aika vaikeana lukea. Oli oikein mielenkiintoista nähdä täällä tiivistettynä tämä tieto. Se on semmoista hyvin tieteellistä tietoa mitä ei oikein osaa lukea itse.”

Nikula antoi mainion näytteen astrologian maagisesta ajattelusta:

”Pluto on astrologiassa täynnä tietoa ja merkitystä. Jos me ajatellaan sitä logiikkaa, että mitä kauempana keskuskappaleesta planeetta on keskuskappaleesta auringosta sitä kaukaisempia voimia planeetta edustaa. Siinä mielessä Pluto edustaa ihmisen kaukaisempia ja tavoittamattomampia voimia, jotka ovat hyvin syvällä ihmisessä.”

Hupaista on, että jo vuoden sisällä Pluton löytymisestä astrologit käyttivät sujuvasti Plutoa tulkinnoissaan. ”Empiriana” oli 16 elämänkertaa, joista yksi oli Napoleonin.

Astrologeille on aina ollut kiusallista se, että psykologian ja astrologian luonnekuvaukset eivät korreloi. Luonnollisesti Nikulakin vetosi Vernon Clarkin ”tutkimukseen”, jonka aineisto ei riitä johtopäätösten tekoon. Tosiasiaksi jää, etteivät ihmiset löydä omaa horoskooppiaan edes pienestä joukosta näytteitä, eivätkä astrologit löydä koehenkilöiden horoskooppeja esim. kolmesta vaihtoehdosta

Kirjaston ”tiedevalistuksesta” nautittiin keksikahvien kera. Vantaa on ennenkin kunnostautunut huuhaan edistäjänä. Huuhaa-palkinto astrologian ja grafologian opettamisesta psykologian valepuvussa ja aikuisopiston toilaukset (KATSO ALLA) ovat tuoreessa muistissa. Aluekirjastonhoitaja Riitta Toppilan puolesta toimitetussa viestissä sanotaan, että ”astrologia-ilta 29.4. toteutettiin nimenomaan yleisön pyynnöstä”.

Häpeämme vantaalaisen kulttuurin puolesta Hakunilan kirjaston edistäessä puhdasta huijausta.

Lauri Gröhn 1997

———————-
Skepsis:

Myöntäessään vuoden  1990 Huuhaa-palkinnon Vantaan kaupungin työväenopistolle Skepsis haluaa ensin korostaa, että työväenopistot ovat maassamme tehneet ja tekevät edelleen erittäin kiitettävää valistustyötä. Suurin osa niiden laajasta kurssitarjonnasta on asiallista, hyödyllistä ja yleissivistävää. Tämä koskee myös Huuhaa-palkinnon saajaa.Viime vuosien aikana työväenopistojen opetusohjelmissa on kuitenkin alkanut esiintyä yhä enemmän valetieteiden piiriin kuuluvia kursseja, mm. astrologiasta, grafologiasta ja ns. vaihtoehtoisen lääkinnän äärimmäismuodoista. Yhteistä monille näistä opeista on se, että ne perustuvatmaagiseen vastaavuuteen eli taikauskoon. Siitä huolimattaniitä usein opetetaan ikään kuin ne sisältäisivät empiirisiäja jopa tuoreita tieteellisiä tutkimustuloksia.

Jos jokin työväenopisto haluaa moniarvoisuuden nimissäjärjestää esimerkiksi astrologian opetusta, sen tulisi Skepsiksen palkintolautakunnan mielestä selvästi kertoa oppilailleen, että opetuksessa on kysymys uskomusten eikä suin-kaan tutkimukseen perustuvien tietojen levittämisestä. Esimerkiksi Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto on tässä oikealla tiellä luokitellessaan astrologian kurssin osaksi ” Uskontoa, filosofiaa ja elämänkatsomusta” . Vantaan kaupungin työväenopisto sen sijaan luokittelee astrologian kuuluvaksi ”Kasvatuksen ja psykologian” alalle ja sinetöi vielä tämän harhaanjohtavan luokittelun kirjoittamalla ohjelmalehtisessää: ’Astrologia on ikivanha tutkimusala, joka nykypsykologiseen tietämykseen yhdistettynä avaa uudenlaisia näkemyksiä ihmisen käyttäytymiseen.”

Sekä astrologiaa että grafologiaa käytetään nykyisin kasvavassa määrin työhönotossa hakijoiden soveltuvuuden selvittämiseksi. Koska tieteellinen tutkimus ei ole löytänyt mitään selviä yhteyksiä ihmisen luonteenominaisuuksienja hänen tähtikarttansa tai hänen käsialansa välillä, ihmisten asettaminen järjestykseen mainittujen valetieteidenavulla on verrattavissa ihonvärin käyttämiseen valintakriteerinä. Levittämällä astrologian ja grafologian kursseilla perättömiä väitteitä näiden oppien käyttökelpoisuudesta ihmisten  luonteenpiirteiden ja käyttäytymisen selittämiseksi Vantaan kaupungin työväenopisto myötävaikuttaa ihmisten oikeusturvaa loukkaavan käytännön leviämiseen.

Lopuksi todettakoon, että valetieteiden edustajilla on käytettävissään  omia yksityisiä yhdistyksiään, oppilaitoksiaan ja julkaisujaan, joiden avulla he pystyvät tehokkaasti markkinoimaan uskomuksiaan. Työväenopistot taas ovat julkisin varoin ylläpidettyjä laitoksia, joiden sivistystehtäviin kuuluu Skepsiksen palkintolautakunnan mielestä pikemmin taikauskon asiallinen ja kriittinen analysointi kuinsen tukeminen veronmaksajien rahoilla.

Siksi Skepsis myöntääkin Huuhaa-kunniamaininnan kaikille julkisin varoin ylläpidettäville oppilaitoksille, jotka kritiikittömästi levittävät pseudotiedettä ja muuta taikauskoa.

grohn

Asun Nauvossa, Bryssel 97-04. Tutkinto: teoreettinen fysiikka. Työura: Yliopisto (kurssiassistentti 2v.), iltaoppikoulu, Ollituote, Kone, Telefenno, Telenokia, Tekes 84-97 (erikoistutkija, konsultti, Euro-infon päällikkö), yrittäjä Bryssel, Euroopan komissio (puiteohj.). Yrittäjä 05-17. Rakensin kotona tietokoneen 76. Skepsis ry:n siht. 91-92, pj. 93. Kehitin 1997 (Psion) ja 2001-2015 (pc/mac) ohjelman, joka muuttaa valokuvat musiikiksi: http://www.synestesia.com/cd05/2005.html

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu