Mentaalivitalismin periaatteet

Tervetuloa blogiini tänne Vapaavuoron puolelle! — Yritetään välttää ristiriitaisia aiheita … keskitytään vaikka metafysiikkaan. — Jatkossa vastaan tulee usein esimerkiksi vitalismi ja elämänenergian virtaus; katsotaan aluksi, mistä ne tulevat.

 

Onko mielen toiminnan ymmärtäminen ikiaikaisesti mahdotonta? — No, katsotaan todistusaineistoa ja sovelletaan insinöörin ennakkoluulottomuutta. 

Enformaatioteoriassa lähdetään rakenteettomasta kaaoksesta, mutta mentaalivitalismissa on jo olemassa systeemi (aivot), ja sille inputit (aistit). Oletetaan edelleen, että kognitiokoneiston toiminta ja kehittyminen on reagointia ulkomaailmaan — ja sovelletaan evidenssiä:

 1. Mielen rakentuminen sekä ylä- että alatasollaan näyttää perustuvan dialektisiin kontrasteihin, joista kukin virittää havaintoavaruuteen akselin ääripäidensä välille 
 2. Yhden akselin voi kuvata yksi perceptron-tyyppinen neuroni: se saa sisäänsä korkeaulotteista dataa ja palauttaa yhden ulostuloarvon, koordinaatin tuolla akselilla
 3. Edestakaisin kulkevat vaikutukset ja silmukkarakenteet neuroniverkossa määrittävät takaisinkytketyn säädön: akseleille muodostuu "jousten" määräämä linearisoitu metriikka 
 4. Tällaisen jousiverkon reagointi varioiviin herätteisiin pumppaa jousiin (aivan perinteistä, ehkä vielä joskus mitattavissa olevaa) mekaanista energiaa 
 5. Herätteiden eteneminen verkossa näyttäytyy energiavirtauksena, ja nämä virtaukset voivat summautua fraktaalitasojen sisällä ja niiden välillä, ja myös siirtyä verkosta toiseen
 6. Kun järjestelmän koko kasvaa ja muuttujien määrä lisääntyy, mekanistinen malli monimutkaistuu, kun taas keskittymällä skalaariseen energiaan tarkastelut yksinkertaistuvat.

Edellä on määritelty "heikon emergenssin" toiminta yksittäisten signaalien ja ajanhetkien tasolta relevantteihin malleihin. Käytännössä näin voidaan päästä vaikkapa EEG-signaaleista fMRI-kuviin. Mallitus voi  perustua optimointiin (esimerkiksi niihin neokyberneettisiin algoritmeihin), koska oletetaan, että luontokaan ei tee mitään turhaa.

Muutamat asiat näyttävät siirtävän tarkastelut kuitenkin nykyaikaisen tieteen puolelta takaisin luonnonfilosofiaan:

 • Dialektiikka ja vitalismi (usko elämänvoimaan) ovat historiallisista syistä johtuen ylenkatsottuja (suorastaan kammottuja) mallinnuksen periaatteita, nyt avainasemassa
 • Ilman merkityksen olemuksen pohdintaa mielen malli ei voi olla mielekäs. Nyt skalaarinen energia (eli "merkitys") määrittyy konkreettisena kykynä muuttaa rakenteita ja maailmaa
 • Koukku kognitiotieteilijöille: mielen maisema ei olekaan "käsiteavaruus", staattisten pisteiden joukko piirteiden avaruudessa, vaan jonkinlainen suunnattujen "energiaputkiloiden" joukko
 • Maailma on duaalinen sittenkin: vastapareja ovat informaatio/enformaatio, rakenne/liike, aine/energia, kuvaus/vaikutus, järki/mieli, "kuori"/"öljy", jopa avaruus/aika 
 • … Ja saattaapi olla että myös jouset (ne "säikeet") siellä "Kaiken Teoriassa" tekevät samaa kuin yllä esitetyt mentaalijouset!

No huh huh. — Jatkamme kevyellä otteella. Onhan ilmeistä, että vitalistinen yhtenäisteoria — mikä nyt on tavoitteena! — on  enemmänkin jotakin ilmenevää kuin olevaa. Jonkinlainen tanssi Enformaatioteorian ja Mentaalivitalismin välillä (kuva), jota Neokybernetiikan matemaattinen koneisto tukee … ja jota voi vain yrittää valaista eri näkökulmista … yrittäen pitää kuiskausta hengissä 

 

0
heikkihyotyniemi
Jyväskylä

Heikki, versio 2: Suvaitsevampi, viisaampi ... ainakin vähän vanhempi ja paljon reikäpäisempi.

-- Niinpä on vaatteet kuin aatteetkin: sinisiä, ja löysiä. Jo ennen sitä menneisyyden Sinistä tulevaisuutta.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu