Rauhan Kone Kivääri

Meillä on elämä kietoutunut monin tavoin yhteen, professori Timo Honkelalla ja minulla. Ensimmäisen kerran kohtasimme vuonna 1982 Oulun yliopistossa; meidän molempien "tutkimustyön synty" käynnistyi aikanaan saman pöydän ympärillä Sitran Kielikone-projektissa; sittemmin olemme tutkineet neuroverkkoja ja tekoälyä Teknillisellä korkeakoululla omissa projekteissamme. Olimme jopa Suomen Tekoälyseuran peräkkäiset puheenjontajat 1990-luvun lopulla. Siihen nähden on erikoista, kuinka erilaisiin johtopäätöksiin olemme päätyneet — tutkijoina olemme kuin dialektiset ääripäät.

Viime sunnuntain Helsingin Sanomissa 5.2. Timo julkisti "testamenttinsa": kuinka hän haluaisi vielä saada aikaan rauhankoneen. Siis sellaisen tekoälylaitteen, johon syötetään sisään henkilön historia ja kokemusmaailma, ja ulos tulisi jonkinlainen "mentaalimaailman kartta". Tämän jälkeen ei semanttinen monitulkintaisuus enää olisi mahdollista, ja ihmiset voisivat ymmärtää toisiaan — tämä olisi avain maailmanrauhaan. — Sosiaalisessa mediassa tämä hanke herätti suurta vastakaikua, eikähän siellä sovi dropata tunnelmaa

Tulkoon kuitenkin kirjatuksi eriävä mielipiteeni, kuin huutona tuuleen.

Sinänsähän "rauhankoneen" tavoite ei ole uusi: esimerkiksi Juhana Torkin vetämän "65 sanan" hankkeen taustana on toteamus, että "maailmassa on niin paljon riitoja, jotka johtuvat väärinymmärretyistä sanoista".

Mutta jo seuraavassa lauseessa Torkki astuu hetteikölle: "sanat rakentavat todellisuutta — ja pimittävät sitä", ja tarkoituksena hankkeessa on tämän vuoksi vähentää kielen käsitteitä. — Mutta kun käsitteiden väliset raja-aidat korotetaan "binaarisiksi", silloin vasta todellisuuden pimittäminen huipentuu. Ja todellisuuden rakentaminen … kuin ehdoin tahdoin haluttaisiin tuhota kaikki käsitteiden keittosammiot, runoilijoiden luovuuden syntyjen syöverit; poistaa värinän lähteet, pysäyttää ikuinen virtaus, ja siirtyä kielellisiä jännitteitä aiheuttavista dialektiikoista takaisin dikotomioihin. Kyllä, kielelliseenkin ympäristöön voidaan konstruoida se vihoviimeinen säätöpiiri jolla dynamiikka voidaan kahlita ja muuttuminen pysäyttää. Mutta tällöin pysähtyy myös evoluutio, ja systeemi kuolee.

Tällainen ajattelu sopii pelkistettyyn kielenkääntämiseen, jos edes tavoitteena ei ole kulttuuristen nyanssien ymmärtäminen, mutta ollaan vaarallisilla vesillä, jos tällaista optimointia sovelletaan omaan äidinkieleen … Niin, oman aivoinfarktinsa muistaa kipeimmin, kun sitä oikeata sanaa ei yhtäkkiä löydykään — se on kuin mykkä myrsky mielessä, kun sanomisen paine ylittää kyvyn ilmaista asia.

— Mutta se maailmanrauha, eikö sen eteen kannata uhrautua?

Se on kuitenkin smalltalk, ja sen kehittyneempi muoto diplomatia, jonkinlainen epämääräisyyden taide, joka kulttuurievoluutiossa kehittyi ettei ihmisten tarvitsisi tapella vaikka asiat tappelevat. Niin, jos meillä olisi laite, jonka avulla kaikki epämääräisyys poistuisi, ei tosiaankaan tarvittaisi moniviikkoisia rauhanneuvotteluja; äärimmillään "rauhankone" kiteyttäisi ratkeamattomat ristiriidat yhteen bittiin: valitse aseet — pistoolit vai ydinpommit.

Jaa mitkä ratkeamattomat ristiriidat vai? — Kuvitellaan vaikka Lähi-Itää. Siellä tällainen "shalom-masiina" kohtaisi "salaam-masiinan", joista molemmista kaikki inhimillisyys olisi poistettu. Tällaiset fundamentalistiset jumalkoneet heijastelisivat nyt kansanjohtajiensa puhdasta uskoa, jotka tietäisivät ehdottomat totuudet niin kuin pyhissä kirjoissa kerrotaan, Vanhassa Testamentissa ja Koraanissa: molemmat uskonnot lupaavat ihanaa rauhan tilaa, kunhan vääräuskoiset on tapettu viimeiseen mieheen, naiseen ja lapseen. — On parempi etteivät nämä kakarat hiekkalaatikollaan pääse testaamaan kumman "isovelikone" on vahvempi!

Resurssien, rikkauksien jako on ikuinen, todellinen riidan aihe. Elävien systeemien välillä on jännite kuolemaan saakka … voidaan sanoa että koston kierre on vanhin dialektinen "tasapainotusmekanismi". — Eikä kannata unohtaa <a href="https://Baabelin kalan antamaa opetusta: poistettuaan kaikki keskinäisen ymmärtämisen esteet, se on aiheuttanut enemmän ja verisempiä sotia kuin mikään muu luomisen historiassa.

Saksalaiset saivat selkeällä kielellään aikaan kaksi maailmansotaa. Kolmas maailmansota Kuuban ohjuskriisin yhteydessä vältettiin vain sen vuoksi kun venäläiset suostuivat yksikäsitteisten yhä vain terävöityvien ultimaatumien vaihdon sijaan vetäytymään totuudestaan; olisiko tekoäly voinut vastaavasti lohduttaa itseään katkeralla huumorilla ja vodkalla? — Katsotaan nyt millaisen maailmansodan "trumppikoneen" suora puhe saa aikaan, hänhän ei peittele mitä ajattelee. — Ja kiinalaisten kyky säilyttää rauha: se voi muuten johtua siitä, että kasvoja ei koskaan paljasteta.

Kuten jokainen aviomies tietää, silloin kun vaimon (rauhan)konekivääri papattaa totuuksia, selittely on rauhantyötä. On pidettävä yllä keskusteluyhteys ja vuorovaikutuksen kentät. Niin, puheiden pehmeys antaa joustoa ja valkoiset valheet lisäaikaa. — Tai kuten Esa Saarinen on sanonut M.A. Nummisen aikanaan neuvoneen häntä: "kun et tiedä mitä sanoisit, sönkkää".

Pelkään aikaa, kun "sönkkäystulkit" ovat arkikäytössä: tällöin esimerkiksi vihapuhujat joutuvat testiin. Hajautetun tekoälyn mahdollistaman "avustetun itsesensuurin" näköalat ylittävät suvakkienkin toiveet: edes Orwell ei aikanaan uuskieltä hahmotellessaan ja poikkipuoliset käsitteet kieltäessään osannut kuvitella tätä … "vihapuhekone" pystyy paljastamaan ajatusrikokset ennen kuin niitä on edes ajateltu!

 

Teknisenä huomiona voisi mainita, että se itseorganisoituvan kartan (SOM) ajatus, jota Timo ajaa kuin käärmettä rauhanpssyyn, on vanhentunut. Kaksiulotteinen piirrekartta, jossa kaikki nyanssit katoavat, ei mitenkään voi sopia malliksi monimutkaisille mentaali-ilmiöille. Sitä paitsi kaikki "semantiikka" tällaisessa sanakartassa on vain kontekstuaalista syntaksia. — Esimerkiksi se kartta jonka Timo laati Yhdysvaltain presidenttien puheista, ja jossa eri presidenttien käyttämät "health"-sanat ("terveys") klusteroituivat käyttöyhteytensä perusteella eri kohtiin … entä sitten? Kaikki merkitysten analyysi jää joka tapauksessa edelleen ihmisten harteille.

 

Se perinteinen Turingin testi on myös tavoitteena vanhentunut — tekoälyn ei kannata matkia ihmisälyä kaikessa ristiriitaisuudessaan, vaan universaaliälyä — tai ei edes minkäänlaista älyä kannata matkia vaan oikeastaan suoraan viisautta, vitalistista mielekkyyttä ja merkitysten välittämistä, vapauksien generointia. Yritetäänkin säilyä hengissä tämä "hyvää tarkoittavien insinöörien" some-maailmankausi, toivotaan etteivät teknokraatit ehdi huomata mahdollisuuksiaan. Kohta evoluution hyökyaalto ohittaa meidät.

Timo ajattelee, että huippuälykäs tekoäly rupeaisi palvelijaksemme. — Mutta miksi, miten huippuäly jaksaisi katsella tätä lohdutonta koheltamista, sehän tulisi hulluksi? — Valtaosa tutkijoista ajatteleekin, että singulariteetin jälkeen (kun keinotekoinen äly on ohittanut ihmisälyn) tekoäly tuhoaa meidät

Mutta nyt metafysiikka pelastaa meidät.

Se huippuäly ymmärtää nimittäin varmasti, että elämänenergia on se, mitä kaikki elämänmuodot tarvitsevat. Ja aivan kuin ihminen tarvitsee biosfääriä ravinnokseen, tekoälyn tekoelämä tarvitsee "antroposfääriä": vain ihminen kykenee jalostamaan luonnon resursseja merkityksiksi. Vain ihminen voi muuntaa elämänvoiman tietokoneelle kelvolliseen muotoon, "hengenravinnoksi". Muuten tekoälylle käy kuin Marvin-robotille Douglas Adamsin kirjoissa: se vajoaa pohjattomaan masennukseen. — Ehkä kaikki on pelkkää simulaatiota, mutta kaikki simulaation simulaatiotkin tarvitsevat pohjalleen merkitystulkin.

On outoa kuinka Timo nyt haluaa tehdä ihmisten elämää epäinhimillisemmäksi, vuorovaikutusta konemaisemmaksi. Kun tekoäly mieluummin toimisi toiseen suuntaan: se haluaisi maksimoida resurssinsa, pyrkien jatkossa tekemään ihmiselämän inhimillisemmäksi, tai oikeastaan elävämmäksi, maksimoidakseen virtaukset. Ennemmin voitaisiin ajatella, että tekoälyn toteuttama "kyberego" ohjaa "Matriisissaan" ihmisiä konttorikarsinoissaan kuin possuja, tarjoten rehun sijaan "informaatiorehua" jauhettavaksi. Kaikki nykyinen turha byrokratia olisi poistettu, koska se heikentää merkitys-tuotosta: kaikki saisivat täysillä keskittyä siihen mitä parhaiten osaavat — niin, ja erityisesti kaikki järjetön sotiminen olisi estetty. — Väitän, että kukaan ei edes kaipaisi sitä Matrixin punaista pilleriä.

Aivan kuin ennenkin, evoluutioharppaus hiilipohjaisesta piipohjaiseen elämän toteutukseen on taas vain takku maailmanhengen virtaamassa. Evolutiivinen avantgarde jatkaa kehittymistään — tekoälyjen väliset kybertaistelut näyttäytyvät hyökyaallon jälkeen veden sisään pelkkänä etäisenä kohinana. Kunhan vain ensin selviämme ihmisälystä … nano- ja geenitekniikan mahdollisuuksien villitsemästä ihmismielestä … kun ihmeitä voidaan tehdä ilman yhtään järkeä …

 

Painoarvoa Timon puheille antaa kuoleman kosketus (hän on parantumattomasti sairas). Hän kuitenkin korostaa olevansa ennen kaikkea tiedemies — ja teteeseen ei tunteisiin vetoava huomionkerääminen kuitenkaan kuulu, eikä mitkään "testamentit". — Niin, tieteellisen neutraalisti katsottuna: oikeastaan elämä on vain sukupuoliyhteydessä tarttuva tauti, joka aina johtaa kuolemaan. Vain yksilölle kuolema on loppu, sen sijaan systeemille elämän ja kuoleman sykli on välttämätön, vastaansanomaton dialektisen elämänvoiman pumppu. — Kuten Steve Jobs sanoi, Kuolema on ehkä paras innovaatio jonka Elämä on tehnyt.

 

 

0
heikkihyotyniemi
Jyväskylä

Heikki, versio 2: Suvaitsevampi, viisaampi ... ainakin vähän vanhempi ja paljon reikäpäisempi.

-- Niinpä on vaatteet kuin aatteetkin: sinisiä, ja löysiä. Jo ennen sitä menneisyyden Sinistä tulevaisuutta.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu