Suomalaisuuden merkitys, arvot ja asenteet, ovat äidinkielessämme

Elämme kansainvälistyneessä maailmassa ja tietoyhteiskunnassa. Lähes kaikki tieto on saatavilla internetistä minä hetkenä hyvänsä – englanniksi. Englannin kieli on merkittävästi korostunut, koska sillä monet yhteiskunnat ovat lähentyneet toisiaan. Englannin kielellä on jo vaikutusta arkeemme.Monikielistyvä väestö myös pakottaa työyhteisöjä vaihtamaan työkielen englanniksi, mikä myös kasvattaa mahdollisuuksia hakea vieraskielistä työvoimaa.

Globaali kielimailma kyykyttää suomen kaltaisia pieniä kieliä. Tämä on erityisesti korostunut nuorisossa, joka on elänyt lähes koko ikänsä internetin, videopelien ja älypuhelinten äärellä. Kaikki viihde ja tieto on nautittavissa englanniksi, koska sillä sitä on helpoiten saatavilla.Suomen valtion tulisikin turvata suomen kielen jatkuvuus ja olemassaolo näinä tukahduttavina aikoina. Ehkä yhtenä helpoimpana ratkaisuna on lisätä äidinkielen ja suomen opetusta oppilaitoksissa sekä korostaa sen merkitystä.

Poliittista valtaa käyttävien päättäjien pitäisi ajatella koko Suomen etua sekä Suomen kielen parasta kaikissa päätöksissään .Suomessa pääkieli on se kieli, jota maassa pääasiallisesti käytetään väestön keskinäisessä kommunikaatiossa. Pääkieli on kieli , jolla maan hallinto toimii jo nyt Suomessa. Vain suomen kieli täyttää kaikki nämä kriteerit, ja reaalimaailma suomessa toimii jo nyt pääkieli-periaatteella .

Suomen kielipolitiikka pitäisikin muuttaa lähemmäksi pohjoismaista arvopohjaa.Ruotsissa on kielilaki, joka määrittelee selkeästi ruotsin kielen maan ainoaksi viralliseksi pääkieleksi.Pohjoismaisen arvopohjan mallimaassa Ruotsissa maan siihen asti tosiallinen, mutta ei virallinen pääkieli, ruotsin kieli säädettiin maan viralliseksi pääkieleksi vuonna 2009 .Pohjoismainen arvopohja on tärkein syy siihen miksi Suomessa pitäisi siirtyä pääkielimalliin.

Kielelliset vähemmistö oikeudet oikeudet pitää toki saada turvattua, ja ne voidaan turvata järkevämmälläkin kielipolitiikalla kuin mitä nykyinen, epätarkoituksenmukainen ja erityisesti nuorten resursseja tuhlaava kielipolitiikka edustaa. Poliittinen valtapolitiikka pitäisi ottaa mallia muista Pohjoismaista toimiviksi osoitettuja ratkaisuja.

Nykyinen kielipolitiikka  on uhka suomen kielen asemaan suomessa. Kiistatonta lienee, että suomen kielen aseman heiketessä, heikkenee myös kansallinen identiteettimme. En kannata upottautumista kansainvälistymisen suohon , vaikka koen erilaisuuden ja erilaiset kielet rikkautena. Huolehditaan siitä, että ne eivät ainakaan köyhdytä suomen kieltä sekä suomalaista kulttuuria.

JairiPalonen

Vaikka tieto ja totuus voivat lisätä tuskaa, ennenkuin niitä oppii käsittelemään, ovat ne kuitenkin oikeudenmukaisen yhteiskunnan kehittymisen kannalta välttämättömyys ja samoin ainoa todellisen mielenterveyden lähde.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu