Osa Tampereen korkeakoulusäätiön perustajista hiljentämässä vapaan tieteen ja journalismin ääntä

Kriittisen ihmistieteellisen tutkimuksen tulee kohdistua myös yliopistoon instituutiona ja yksittäisinä yliopistoina. Yliopisto on yhteiskunnallisesti merkittävänä laitos, johon Suomen valtio laittaa suuria ”yhteisiä” rahasummia vuosittain. Yliopistoa ei saa rajata kriittisen ihmistieteellisen tutkimuksen ulkopuolelle.

Sellainen tutkimus tehdään todennäköisesti jossakin tai joissakin yliopistoissa. Seurauksena on, että tutkimus voi kohdistua paikkaan, jossa tutkimus tehdään. Esimerkiksi Helsingin yliopistossa tehtävä tutkimus voi kohdistua Helsingin yliopistoon itseensä ja olla hyvinkin kriittistä.

Tutkimuksen tulokset saattavat olla yllättäviä ja yhteiskunnallisesti merkittäviä, mille pitää antaa aito mahdollisuus tieteen prosessissa, jonka lopputulemaa ei etukäteen yleensä tiedetä.

Tieteellisen tutkimuksen tulee olla vapaata ja avointa. Tutkimuksen tulokset voivat olla valtaapitäville tahoille epämieluisia varsinkin kriittisessä ihmistieteessä. Senkin vuoksi Suomessa vapaa tieteellinen tutkimus nauttii jopa perustuslaillista suojaa.

Sellaiseen tutkimukseen eivät esimerkiksi valtaapitävät saa puuttua eivätkä estää tulosten julkaisua tai yrittää vaimentaa julkaisemisen ääntä ja siitä käytyä keskustelua. Muuten tieteelle olennaiset sosiaaliset mekanismit kuten vertaisarviointi eivät toimi oikein.

Tampereen yliopisto on ollut kriittisen ihmistieteellisen tutkimuksen kohteena sisältä käsin Koneen säätiön rahoittamassa projektissa Kohti parempaa yliopistomaailmaa. Hankkeessa on julkaistu suomalaisesta tiedepolitiikasta, yliopistolaitoksesta ja Tampereen yliopistosta. Julkaisut ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä kuten suomalaisen säätiöyliopiston synnyttämistä koskeva tutkimus. Säätiöyliopisto oli syvällinen muutos suomalaisessa yliopistolaitoksessa reilut kymmenen vuotta sitten ja siitä käydään edelleen tiede- ja yliopistopoliittista kamppailua, joka liittyy yliopiston ja tieteen olemukseen. Tampereen yliopisto on säätiöyliopisto. Hankkeen jäsenet ovat tutkimuksensa perusteella siten osallistuneet myös julkiseen keskusteluun Tampereen yliopistosta kirjoittajina ja haastateltavina mediassa (itse en ole hankkeen jäsen).

Yliopistolaitoksen yhteiskunnallisen merkittävyyden vuoksi se ei saakaan jäädä kriittisen vapaan ja journalismin ulkopuolelle. Tämä on demokraattisen yhteiskunnan aivan perusasioita. Medialla on jopa velvollisuus kertoa kansalaisille esimerkiksi juuri kriittisen yliopistotutkimuksen tuloksista, koska yliopisto on kansalaisten valtion valtaosaltaan rahoittama laitos sekä instituutiona että yksittäisenä yliopistona. Yliopisto sitä paitsi kouluttaa jälkiteollisen yhteiskunnan kannalta välttämättömiä korkeakoulutettuja ihmisiä ammattikorkeakoulujen ohella. Vapaan journalismin tuleekin seurata tarkasti suomalaista koulutus-, tiede- ja yliopistopolitiikkaa.

Pidänkin hyvin huolestuttavana, että osa Tampereen korkeakoulusäätiön perustajista, joista monet edustavat suurta taloudellista valtaa Suomessa, haluavat efektiivisesti vaientaa kriittisen tutkimuksen ja journalismin ääntä Tampereen yliopistosta ja suomalaisesta säätiöyliopistosta. Erityisen huolestuttavaa tämä on Tampereen kaupungilta, jonka tulisi toimia demokraattisesti ja tukea vapaata yhteiskuntaa. Osa perustajista on sitä mieltä, että pitäisi keskittyä positiiviseen viestintään:

”[…]Tampereen yliopiston sisäinen kädenvääntö saa jo suhteettomasti palstatilaa. Toivomme että sen sijaan nyt keskityttäisiin kehittämään Tampereen yliopistoa kohti kansainvälistä huippua. Yliopiston saavutuksista ja valtavista mahdollisuuksista olisi aika alkaa viestiä sen ansaitsemaan positiiviseen sävyyn.

Antti Aarnio

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö

Esa Halme

maakuntajohtaja, Pirkanmaan liitto

Minna Helle

varatoimitusjohtaja, Teknologiateollisuus ry

Jari Jokinen

toiminnanjohtaja, Tekniikan akateemiset TEK ry

Juhani Lehti

puheenjohtaja, Tampereen kauppakamari

Pekka Markkula

puheenjohtaja, Tampereen Teknillisen Seura ry

Erkki Solja

puheenjohtaja, Kauppias K.P. Ruuskasen säätiö

Teppo Tapani

rehtori, Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr.

Harri Tilli

puheenjohtaja, Mannerheimin Lastensuojeluliiton tutkimussäätiö sr

Mikko Toikkonen

hallituksen puheenjohtaja, C.V. Åkerlundin mediasäätiö

Teuvo Vastamäki

puheenjohtaja, Tampereen kauppaseura

Juha Yli-Rajala

konsernijohtaja, Tampereen kaupunki”

Jani Hakkarainen
Tampere

FT Jani Hakkarainen on Tampereen yliopiston teoreettisen filosofian dosentti ja yliopistonlehtori.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu