Minkälaisia ihmisiä olemme? Paateroa koskevat kantelut, osin puhdasta kiusantekoa!

Olen tässä pikkaisen perehtynyt ministeri Sirpa Paaterosta tehtyihin kanteluihin. Olen HÄMMÄSTYNYT!

Oikeusasiamiehelle on tehty kolme (2) kantelua, jotka ovat luettavissa täällä.

Oikeuskanslerille kanteluita on tehty huomattavasti enemmän, yli 20 kpl. Osa kanteluista on postitetty myös: ties minne?

Tässä nyt luettaviksi ”mallikantelu”, sen vuoksi, että tämän kantelun tekijä tituleeraa olevansa VT!

Päiväys: Thu Nov 14 15:46:22 EET 2019
Vastaanottaja: KIRJAAMO OKV <KIRJAAMOOKV@okv.fi>
Kopio: 
Aihe: Kantelu ministeri Sirpa Paaterosta

Valtioneuvoston oikeuskanslerille

Kantelen omistajaohjausministeri Sirpa Paateron toiminnasta Posti Oyj:n valtion omistajanohjauksessa, sekä postilakon hoidossa.

Pyydän kunnioittavasti tutkimaan, onko omistajaohjausministeri Sirpa Paatero menetellyt asianmukaisesti kutsuessaan julkisesti postilakkoon kuulumatonta ihmisryhmää leimaavasti ”rikkurityövoimaksi” ja käyttäessään ministerin määräysvaltaa postin johdon yli siten, että postin toiminta vaarantuu entisestään, kyseiseltä ihmisryhmältä saattaa loppua työt ja ehkä palkanmaksu lakon ajaksi.

Nyky-yhteiskunnassa ihmiset saavat käyttää laillisia vapausoikeuksiaan ja toimia laillisissa työtehtävissä lakon aikana, jos niitä on tarjolla, kenenkään puuttumatta siihen. On vakava asia nimittää rikkurityövoimaksi (ja ottaa heiltä sellaisella perusteella työt pois) sellaisia ihmisiä, jotka eivät ehkä kuulu liittoon tai jotka kuuluvat eri liittoon tai muusta syystä jättäytyvät lakon ulkopuolelle tai ovat alihankintatyövoimaa. Järjestäytymisvapaus merkitsee myös oikeutta olla järjestäytymättä ammattiyhdistyksiin ja molemmat nauttivat perustuslain suojaa.
Pyydän myös tutkimaan, onko Paatero ymmärtänyt oikein ministerin roolinsa moisella vihan lietsonnalla ja onko kannanotto luonnehdittavissa vihapuheeksi ja onko se ministeriltä asiallista ja laillista kielenkäyttöä?

Pyydän selvittämään ministeri Paateron omistajanohjaustoimet sekä mahdollinen toimimattomuus ennen postilakkoa, sekä ovatko Paateron toimet olleet riittävät ja asianmukaiset postin operatiivisen johdon valvonnassa ja ohjauksessa, omistajaohjausministerin vastuuroolissa? Olisiko ministerin esimerkiksi kuulunut tehdä jotain, keskustella, ohjata, neuvoa, tms. tehdä jotain toisin tai jotain enemmän saadakseen postin tilanteen ohjaukseen ilman postilakkoa?

Postin tilanne liittyy myös toisen ministerin, liikenne-ja viestintäministerin vastuualueeseen ja toimialaan: Ministereistä (Paatero ja Marin) seuraava hallintoporras ja yhteinen elin on valtioneuvosto. Pyydän tutkimaan, onko ministeri Paatero ylittänyt oman vastuu- ja toimialansa rajat vaatiessaan postia keskeyttämään alihankintatyövoiman (”rikkurityövoiman”) käytön, kun postin toiminta ja sen lakisääteiset tehtävät pitäisi kuitenkin turvata jotenkin lakon aikanakin ja ministeri Marinin vastuualueeseen kuuluu valvoa ja ohjata, että posti tekee lakisääteiset tehtävänsä, suoriutuu niistä, ja toimii postilain mukaan?

Tilanteen nyt eskaloiduttua postilakoksi ja Paateron eilisen kannanoton liittyessä toisen ministerin, liikenne-ja viestintäministeri Sanna Marinin vastuualueelle postilain ja postin toiminnan ja lakisääteisten tehtävien turvaamisen toimialalla, ja Paateron vaadittua postia lopettamaan ”rikkurityövoiman” käyttö, jolloin ministeri Marinin vastuualueella oleva toimeenpanorooli ja postin toiminta ja sen asianmukainen turvaaminen kohtuuttomasti vaikeutuisi tässä yhteiskunnan kriisitilanteessa: Hallinto-oikeudellisesti olisi katsottava postin asian olevan nyt koko valtioneuvoston käsiteltävä asia, jotta valtioneuvostona sen jäsenillä Marinilla ja muillakin ministereillä olisi mahdollista puuttua valtion omistajanohjaukseen ja saattaa tämä yhteiskunnallinen kriisi maaliin.

Postin johdon toiminta on pitkään vaikuttanut kaoottiselta. Milloin ollaan aloittamassa ruohonleikkuupalvelua, milloin ollaan perustamassa hoivayhtiötä, laajentamassa tehtäväkenttää, kaikenlaista ylimääräistä, mutta edes perustehtävien suorittaminen asianmukaisesti on ylihaastavaa. Omistajanohjauksen paikka.

Jos postissa on tehty työsopimuksia työntekijöiden kanssa ja sovittu palkasta ja muista ehdoista, se on kuitenkin jokaisen yksittäisen työntekijän oikeus saada palkkansa työsuhteen aikana sovitun mukaisena ja sovituin ehdoin. Minun näkemyksen mukaan on kauheaa, miten kiskonnantapaisena Postin työehtosopimusshoppailu näyttäytyy näin ulkopuolisellekin. Kyllä koneista ja roboteista ollaan valmiita maksamaan, mutta ihminen on maapallon päällä olevista koneista se hienoin. Työsuojelun näkökulmakin pitäisi huomioida. Omistajanohjauksen paikka.

Samalla Postin palvelujen hinnoittelusta on tullut kohtuutonta, lätkämailan lähettäminen kotimaassa maksaisi esimerkiksi jo 39,90€. Posti siis myös hinnoittelee palvelunsa tavallisen kansalaisen ulottumattomiin. Omistajanohjauksen paikka.

Pitäisi myös muistaa se pieni ihminen. Ihmisillä on oikeuksia ja tunteita työpaikoillaan, he tarvitsevat toimeentulon. Lisäksi alihankintatyövoima on usein talon omaa väkeä heikommassa asemassa siellä työpaikoilla jo muutenkin, saatikka, että lyödään vielä kiilaa eri työntekijäkastien väliin. ? Tässäkin on työsuojelunäkökulma. Rikkuripuheet ovat kohtuuttomia. Omistajanohjauspaikka.

Postissa ja postilakon ohjauksessa olisi toimivan omistajanohjauksen paikka, tällä hetkellä se tuntuu puuttuvan.Helsinki 13.11.2019

[nimi poistettu]
VT, Helsinki
JuhaniVehmaskangas

Mielipiteeni ovat kummallisia(?). Monenlaisessa mukana ollut taustavaikuttaja. ”proffa” ja ”kekkonen”. @JuhaniVehmaska1 - jussinposti@dlc.fi p.045-2345936 - www.vehmaskangas.fi Anonyymi PALAUTE: http://www.vehmaskangas.fi/Ratkaisuja/palaute_US.html

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu