TALOUS-verkkoaineisto avaa taloustieteen perusteita kaikkien käyttöön

Maksuton e-kirja:  TALOUS

 The Economy-teoksen on laatinut kansainvälinen CORE-työryhmä.  CORE (Curriculum Open-Access Resources in Economics) on vuonna 2013 alkanut kansainvälinen projekti.  CORE-työryhmässä on julkaisun mukaan 23 jäsentä. Heidän  lisäkseen aineiston tuottamiseen ovat osallistuneet lukuisat taloustieteilijät.

 Helsinki GSE (Graduate School of Economics) julkaisee teoksen suomeksi.  Suomentamisesta ovat vastanneet Marja Ollila ja Maarit Tillman-Leino.

Laadun takeena toimii suomennoksen ohjausryhmä, johon kuuluvat professorit Juuso Välimäki, Niku Määttänen, Jukka Pirttilä, Matti Pohjola ja Marko Terviö. Heidän lisäkseen ryhmään kuuluvat Jari Järvenpää, Elisa Luukkonen, Oskari Nokso-Koivisto ja Eero Nurmi.

Materiaalin kääntämistä ja julkaisua ovat rahoittaneet Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Suomen Pankki.   

Lukukokemus

KTT Riikka Savolainen on äskettäin Kansantaloudellisen aikakauskirjan (4/2020) artikkelissaan arvioinut sitä, miten CORE-projekti uudistaa taloustieteen opetusta.  Samuel Bowles ja Wendy Carlin ovat käsitelleet CORE-verkkoaineistoa ja opetuksen muutosta artikkelissaan What Students Learn in Economics 101: Time for a Change (Journal of Economic Literature 2020, 58(1), 176–214).  Savolaisen ja Bowles & Carlinin artikkelit kannattaa lukea etenkin, jos haluaa tietää miten TALOUS-verkonaineisto vertautuu muihin tyypillisiin oppikirjoihin ja opetussisältöihin.

 Helsinki GSE on julkaisut tähän mennessä suomeksi ensimmäiset 16 TALOUS-teoksen lukua. Erityisteemoja syventävät luvut käännetään kevään aikana.  Julkaisun esittelytekstin mukaan ”Sen [Talous-teoksen] lähtökohta on ongelmaperustainen ja kukin kappale esittelee taloustieteen työvälineitä, joiden avulla kysymyksiin voidaan vastata”.  TALOUS-teosta lukemalla palasin talouden peruskysymyksiin, kuten keskeisten käsitteiden määrittelyihin sekä talouden toiminnan ja riippuvuuksien läpikäyntiin. Perehdyin uteliaana siihen, miten teos johdattaa käyttäjänsä talouden ja taloustieteen perusteisiin sekä mitkä asiat painottuvat eniten.

Vapaasti verkkoympäristössä luettava kirja ja sitä täydentävä aineisto on verraton kokonaisuus kaikille taloustieteen perusteista kiinnostuneille.  Vielä parempi, jos TALOUS-teos innostaa opiskelua pohtivia aiheen pariin ja motivoi opiskelemaan lisää.  Suomenkielisen teoksen julkistaminen osui koronapandemian aikaan. Etäkokoukset, webinaarit ja suoratoistot ovat korvanneet kasvotusten toteutettuja luentoja ja seminaareja. Vaikka webinaarit alkavat jo kyllästyttää, toivottavasti hyvät verkkototeutukset ja etäpalvelut jäävät täydentämään fyysisiä kokoontumisia myös pandemian jälkeen.

CORE-verkkoaineistoa on käytetty taloustieteen perusopetuksessa Suomessa ainakin Aalto yliopistossa, Åbo Akademissa, Hankenilla, Lapin ammattikorkeakoulussa ja Tampereen yliopistossa.  TALOUS-verkkoaineisto palvelee mielestäni myös ilmaisena  talouden toimintaa selittävänä hakuteoksena. Tällöin odottaa, että se auttaa lukijaansa jäsentämään ajankohtaista talouspoliittista keskustelua ja ymmärtämään sen terminologiaa.  Näin varmasti tapahtuukin, vaikka päivittäinen talousasioiden keskustelun kirjo onkin monivivahteinen.  Verkkoaineiston yksi etu printtiverisoihin verrattuna on ajankohtaiset tietopäivitykset, kunhan niistä vain huolehditaan. Toinen hyvä piirre on se, että teoksen lähteitä linkitetään mahdollisimman paljon teokseen ja lähdeluetteloon. Artikkelit ja sähköisesti luettavat kirjat ovat vaivattomasti käsillä. Harmitusten välttämiseksi linkkien toimivuus pitää pystyä varmistamaan hyvin. Aineistoa silmäillessäni en tunnistanut, että siinä olisi jokin yleinen, kattava hakutoiminto tiedon etsintää helpottamassa.  Kuhunkin asiakokonaisuuteen sisältyvien oleellisten käsitteiden avaaminen (määritteleminen) on hyvä.  Talouden kenttä on kuitenkin muuttuva ja sen vuoksi nykypäivän talouskeskustelussa putkahtelee esille myös sellaisia sanoja, joita kirjan sinänsä mittavasta sanastosta ei suoraan löydy.

Teoksen alussa oleva sanapilvi ilmentää, mitä asioita taloustieteessä on opiskelijoiden mukaan tärkeätä tutkia. Eriarvoisuus ponnahtaa selkeimmin esille. Sen jälkeen tulevat kestävä kehitys, digitalisaatio, finanssikriisit ja kapitalismi.  Näiden jälkeen tulee vielä useita taloustieteen oleellisia tutkimuskohteita. Tulokset ovat teoksen alkuperäisversiosta. Olisi mainiota nähdä, toisivatko suomalaisten opiskelijoiden näkemykset vivahteita sanapilveen.   Sanapilvessä tärkeimmiksi mainitut alueet on huomioitu teoksen jaottelussa ja niille on annettu teoksessa tilaa.  Suurimmat sanat herättävät lukijan huomion, mutta ne eivät (toivottavasti) rajoita tai määritä liikaa taloustieteen tutkimuskohteita jatkossakaan.

Teos on laadittu siten, että sen omaksuminen ei vaadi pidemmälle meneviä menetelmäopintoja. Tätä tukee teoksen kääntäminen huolellisesti suomeksi. Teos etenee sanallisen ja graafisen esityksen keinoin, joihin sinänsä on totuttu taloustieteen perusteiden opiskelussa.  Havainnollisuuteen on panostettu.  CORE-verkkoaineisto tarjoaa jo nyt mahdollisuuden kirjautua myös englanninkielisen alkuperäisversion käyttäjäksi.  Englanninkielinen aineisto on tässä vaiheessa suomenkielistä laajempi, minkä vuoksi lisähaasteita kaipaava voi siitä poimia tietoa oman mielenkiinnon mukaan.  Alkuperäisversio ei kuitenkaan sisällä Suomi-vivahteita, jotka ainakin käytännön esimerkeissä ja harjoituksissa ovat paikallaan.

CORE-verkkoaineistoa tuotetaan globaalina projektina. Aiemmin monet taloustieteen perusteokset on kirjoitettu tyypillisesti muutamien ansioituneiden taloustieteilijöiden tai pienten työryhmien toimesta.  Epäilemättä molemmille tuotantotavoille on edelleen tarvetta.  Lukijoiden silmissä laatu ja yleispätevyys nousevat etusijalle, olipa kyseessä verkkoaineisto tai paperille painettu kirja.  Taloustieteen perusteokset, myös suomalaiset, ovat parhaimmillaan selkeitä, loogisia ja oleelliseen keskittyviä kokonaisuuksia.  TALOUS-teos ja CORE-verkkoaineisto tuo kattaukseen mukaan myös videoesityksiä, linkkejä muihin teksteihin, tilastotietoon jne.

CORE-projekti ei suinkaan ole valmis ja se ottaakin yhä käyttäjiltä vastaan kehittämisehdotuksia.  Minulle jäi vaikutelma, että CORE-projekti inspiroi kehittämään talouden opetusta myös Suomessa, vaikka kaikkea CORE-aineistoa ei sellaisenaan käytettäisikään. Talousosaamisen parantaminen on Suomessakin nostettu yhdeksi tärkeäksi tavoitteeksi. Tammikuussa julkistettiin ehdotus Suomen talousosaamisen edistämisen kansalliseksi strategiaksi.  Palveleeko vapaasti luettavissa oleva TALOUS-teos talousosaamisen parantamista, jossa pidetään tärkeänä oppia hallitsemaan hyvin omaa taloutta?  Kun asiaa katsoo laajemmasta vinkkelistä, niin vastaus on myönteinen.  Perusteluksi käy yksi syy opiskella taloustiedettä (Pohjola, 2019):” […] kehittää itseään talouden toimijana. Kuluttajana, työntekijänä, sijoittajana tai yrittäjänä taloustieteen oppeja voi soveltaa omaksi edukseen”. TALOUS-verkkoaineisto on yksi polku oppimiseen.

 

Tekstissä mainitut lähteet

CORE-työryhmän The Economy -oppimateriaali ensimmäistä kertaa suomeksi

Riikka Savolainen: CORE-projekti uudistaa taloustieteen opetusta. Kansantaloudellinen aikakauskirja – 116. vsk. – 4/2020 663

Samuel Bowles and Wendy Carlin: What Students Learn in Economics 101: Time for a Change (Journal of Economic Literature 2020, 58(1), 176–214).

Ehdotus Suomen talousosaamisen edistämisen kansalliseksi strategiaksi. Suomen Pankin yleistajuiset selvitykset A:124

Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja. Sanoma Pro Oy. 2019.

+1
JuhaSavela
Kerava

taloustieteiden maisteri

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu