Lukukokemus – ”The Great Acceleration: An Environmental History of the Anthropocene since 1945”

Antroposeeni on viimeisen kymmenen vuoden aikana yleistynyt käsite jolla tarkoitetaan ajanjaksoa jolloin ihmisen toiminta on vaikuttanut maapallon geologisiin, kemiallisiin ja fysikaalisiin prosesseihin.

Great acceleration – suuri kiihdytys – kuvaa ajanjaksoa toisen maailmansodan jälkeen jolloin ihmiskunnan vaikutus on kasvanut suunnattoman paljon. Yksin maapallon väestö kolminkertaistui vuoden 1950 noin 2,5 miljardista ihmisestä tämän päivän noin 7,5 miljardiin, moottoriajoneuvojen määrä 40 miljoonasta 850 miljoonaan. Samalla kyseessä on ajanjakso joka ei voi sillaisenaan toistua (ainakaan maapallon resurssein) – ei ole enää isoja jokia padottavaksi tai valtavia kalansaaliita pyydystettäväksi. 

J.R. McNeillin ja Peter Engelken teos maalaa suuria linjoja havainnollistaessaan tämän ajanjakson vaikutuksia ympäristöön ja luonnon hyödyntämisen vaikutuksia ihmiskuntaan etenkin kolmessa ensimmäisessä pääluvussa ”Energia ja väestö”, ”Ilmasto ja biodiversiteetti” sekä ”Kaupungit ja talous”. Viimeinen pääluku “Kylmä sota ja ympäristöajattelun kulttuuri” kuvaa ajanjaksoa varjostaneen kylmän sodan vaikutusta ympäristöön ja toisaalta ympäristöajattelun nousua merkittäväksi poliittisiin päätöksiin. On mielenkiintoista ja absurdia havaita että vaikkapa maailman kalakantojen kestävyyden “Maximum Sustainable Yield” ajattelussa toisen maailmansodan jälkeen pohjanäkemyksenä oli että kalastus lähinnä kasvattaisi kalakantoja…

Teosta rikastuttavat erilaiset mikroesimerkit, olipa kyse Ken Saro-Wivasta tai Lontoon hernerokkasumusta. Samalla runsaat esimerkit nähdäkseni haittaavat lukukokemusta. Sen sijaan että pureuduttaisiin vaikkapa yhteen esimerkkialueeseen jäävät esimerkit fragmentaariseksi pintakuohuksi jotka toisaalta voinevat johdattaa lukijan perehtymään uusiin alueisiin.

Kaiken kaikkiaan teos toimii mainiona taustalukemistona syventyessä toisen maailmansodan jälkeiseen historiaan joka tuppaa jäämään niin koulujen historianopetuksen oppimateriaaleissa kuin populaarikulttuurissa vuosisadan alkuvuosikymmenien draaman jalkoihin. Toisen maailmansodan jälkeinen aika on kuitenkin se jolloin lähes kaikki elossa olevat ihmiset ovat syntyneet tai ainakin eläneet aikuiselämänsä.

John Robert McNeill; Peter Engelke: “The Great Acceleration: An Environmental History of the Anthropocene since 1945”. Belknap Press 2016, 288s.

Teos Harvard University Pressin sivuilla

JukkaRaustia
Sitoutumaton Oulu

Kirjoitan blogia omaksi ilokseni, lukeminen kannattaa aina ja kirjoittaminen syventää lukemista. Historian ja yhteiskuntaopin opettaja ja opinto-ohjaaja.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu