Mikä ihmeen TIEKE?

Kun aloitin elokuun alussa työt Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE ry:ssä, moni on tullut kysymään, mikä se TIEKE oikein on, mitä se tekee. Siispä lyhyt esittely on paikallaan.

TIEKE perustettiin vuonna 1981 nimellä Tietotekniikan kehittämiskeskus ry, joka lyhennettiin muotoon TIEKE. Ensimmäiset projektit eivät silti rajoittuneet pelkkään tietotekniikkaan: ATK:n kokonaistalous ja uudet kehitystavat, Tietosysteemin rakentamisen menettelytavan uudelleenkehittäminen, Laatupiiritoiminta tietosysteemien kokonaiskäytössä, …

Sitä tietää olevansa vanha kun muistaa, mitä laatupiiri ja ATK tarkoittavat.

Vuonna 1998 Tietotekniikan kehittämiskeskus ry, TELMO ry (Yleinen tietoverkkohanke) ja STY ry (Suomen tiedonsiirtoyhdistys) yhdistyivät, mikä laajensi yhdistyksen toimenkuvaa. Niinpä yhdistyksen nimi vaihdettiin vuonna 2001 paremmin todellisuutta vastaavaksi TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:ksi.

TIEKEn jäseninä on yrityksiä, julkishallinnon organisaatioita, oppilaitoksia ja järjestöjä. Yhdistyksen tehtävänä on yhdistyksen sääntöjen mukaan palvella jäsenistöä 

 • toimimalla yhteistyöfoorumina, 
 • kehittämällä tietoyhteiskunnan käytäntöjä, 
 • edistämällä verkostoitumista tietoyhteiskunnan kehittämisessä, 
 • kehittämällä tietotekniikan ja tietoliikenteen yhteentoimivuutta ja standardointia, 
 • kehittämällä ja edistämällä tiedonsiirtoa hyväksikäyttävien kauppa- ja asiointimenettelyjen sekä tietotekniikan ja tietoverkkojen hyötykäytön yleisiä edellytyksiä.

Mitä TIEKEn jäsenistön palveleminen tarkoittaa käytännössä?

TIEKEn tunnetuin tuote on Tietokoneen ajokortti eli tutkinto, jolla voi osoittaa hallitsevansa jonkin tietotekniikan käyttötaitojen osa-alueen. Ensimmäisen version ns. A-kortista TIEKE julkaisi jo vuonna 1994. Edelleen eri ajokorttitutkintoja aloittaa vuosittain noin 10 000 suomalaista. Yhteensä tutkintoja on suoritettu yli 300 000.

TIEKE vaikuttaa monen tietoyhteiskunnan palvelun taustalla. Puolueettomana toimijana TIEKE kehittää ja ylläpitää tietokantoja ja sisältöjä, joita kilpailevat yritykset voivat käyttää yhtäläisin ehdoin. Esimerkiksi 

 • Verkkolaskuosoitteistosta löytyvät tiedot, joiden avulla yritykset voivat lähettää ja vastaanottaa sähköisiä verkkolaskuja; 
 • Hanketorilta voi etsiä kiinnostavia tarjouspyyntöjä; 
 • Testauspalvelun avulla voi testata XML-muotoisten liiketoimintasanomien virheettömyyttä; …

TIEKE on sillanrakentaja, joka kokoaa ajankohtaisista tietoyhteiskuntateemoista yhteistyöfoorumeita, joissa osallistujat pystyvät vaihtamaan ajatuksia ja verkostoitumaan. Esimerkiksi

 • XBRL Suomen tavoitteena on tuoda Suomeen XBRL (eXtensible Business Reporting Language) raportointikieli yritysten taloudellisten tietojen esittämiseksi ja ajaa sen käyttöönottoa esimerkiksi tilinpäätöstietojen ja veroilmoitusten raportoinnissa.
 • Badge Finland -verkoston tavoitteena on levittää tietoa  digitaalisista osaamismerkeistä eli Open Badges -konseptista ja edistää sen käyttöönottoa; 
 • AI & Big Data Forum Finland välittää tietoa, parhaita käytäntöjä ja toimintamalleja yritysten, tutkimusyksiköiden oppilaitosten ja viranomaisten välillä sekä verkostoi tekoäly- ja Big Data -osaamista; …

TIEKE on mukana myös useissa erilaisissa kehityshankkeissa ja projekteissa. Tällä hetkellä on käynnissä muun muassa 

Lisäksi TIEKE järjestää erilaisia tilaisuuksia, 

 • Vaikuta ja Vaikutu -tapahtuma järjestetään joka vuosi syksyllä. Se keskittyy digiosaamiseen ja on tarkoitettu osaamisen kehittämisen asiantuntijoille.
 • Tietoyhteiskunta-akatemia on asiantuntijoille ja päättäjille suunnattu kutsuseminaari, jonka tavoitteena on kasvattaa ymmärrystä tietoyhteiskunnan kehityksen nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä.
 • AamuAreena on kerran kuussa järjestettävä ajankohtaiseen teemaan keskittyvä tunnin kestävä ilmainen aamiaistilaisuus, jossa on kaksi lyhyttä asiantuntijapuheenvuoroa, joita seuraa keskustelu.

Siinä konkreettisesti,  mitä TIEKE tekee. Kokonaisuutena TIEKE on digitaalisen osaamisen kehittäjä ja digitaalisen toimintaympäristön edistäjä. Käytännön toiminta on verkostomaista ja tuotokset ovat useiden tahojen yhteistyön tulosta.

Näiden otsikoiden alle asettuu lähes kaikki toiminta. Jos jäi kysyttävää tai on uusia yhteistyöehdotuksia, niin yritän vastata parhaani mukaan. Työtehtäviini kun kuuluu mm. yhteiskuntasuhteiden hoitaminen. 

Seuraavaksi ryhdyn valmistelemaan TIEKEn lausuntoa yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuudesta ja sen soveltamiseen liittyvistä kokemuksista erityisesti yhdistysten näkökulmasta.

jyrkikasvi

Lisätietoja: <a href="http://www.kasvi.org/" title="http://www.kasvi.org/">http://www.kasvi.org/</a>

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu