Tieto kumoaa luulot?

Tieto kumoaa luulot? 

 

(kirjoitettu 2. syyskuuta 2011)

 

Entä jos tieto onkin väärä? Tosiaan joku voi ajatella tietävänsä asian, vaikka ei sitä jonkun muun henkilön mukaan tiedäkään. Onko tietokin sitten joskus pelkkä mielipide? Näyttöön pohjaava tutkimustyö perustunee suurelta osin matemaattisiin malleihin, jotka antavat laskennallisen mallin jollekin tapahtumalle tai tapahtumaketjulle. Jos esimerkiksi siltainsinöörin lujuuslaskentataito perustuisi vääriin matemaattisiin malleihin, niin silloin voisi olla vaarana sillan sortuminen.

 

Miten on sitten asianlaita kun otetaan psykiatriset sairaudet puheeksi? Miten tieto voisi kumota mielipidetasolla olevia kommentteja psykiatrisesti sairaista henkilöistä? Onko ainoa keino selvittää psykiatrinen sairaus tietämättömille aivojen prosessina, jota voitaisiin simuloida matemaattisin mallein – ehkä ei kumminkaan. Lähtökohta aivojen mallintamiseen matemaattisesti lienee nyky-tieteelle liian haastava, koska jokainen ajattelukykyinen ihminen tajuaa, että aivojen toiminta ei vaikuta aina kovinkaan loogiselta siis johdonmukaiselta. Ja toiseksi, kuka kansalainen ylipäätään tajuaisi aivotoiminnan matemaattisen mallinnuksen virhemarginaalein.

 

Ehkä tosiaan siltainsinöörin työ eroaa melko paljon käyttäytymistieteistä, koska siltainsinöörin työ perustuu paljon valmiina oleviin matemaattisiin malleihin. Ihmismielen käyttäytymistä hallitsee mielestäni taipumus vähintäänkin lieviin satunnaismuutoksiin, koska jokainen ihminen on vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja koko muun elinympäristönsä kanssa. Ihmisen tunteet ovat mielestäni kiinteästi sidoksissa ihmisen käyttäytymiseen. Tunnereaktio voi parhaimmillaan olla mieltä eheyttävä ja pitkäkestoinen kuten itse käsitän rakkauden tunteen. Toisaalta katkeruuspitoinen tunnemaisema mielestäni syö rakkauden, jonka siis käsitän ihmisten välisenä tunteena, johon liittyy keskeisesti toiveikkuus ja pyrkimys hyvään tekemättä pahaa.

 

Pyrkimys hyvään voi mielestäni perustua myös vääristelemättömän tiedon jakamiseen, jotta esimerkiksi ennakkoluulot psykiatrisia potilaita ja kuntoutujia kohtaan asettuisivat ajan kuluessa marginaaliseksi ilmiöksi. Tieto voikin olla kansalaistasolla asian tuntemista, jolla tässä yhteydessä tarkoitan ihmisläheisen ajattelun voimaantuloa. Toivottavasti joskus koittaa aika, jolloin mahdollisimman monet kansalaiset osaisivat hakea apua myös mielenterveydellisiin ongelmiin ilman häpeää ja pelkoa. Emme ole sen kummallisempia ihmisiä, vaikka sairauden paino niskassa voikin ajoittain olla varsin raskas. Sairauden raskautta on vaikea kuvailla sellaiselle henkilölle, joka ei ole kokenut mitään läheskään vastaavaa. Kuntoutujilla on kokemuksellinen tieto sairaudesta, joka on usein ehkä kansalaisia puhuttelevampaa kuin asiantuntijatieto.

 

Tieto on käsittääkseni nykyisen tietämyksen valossa armollinen jopa psykiatrista potilasta kohtaan, varsinkin jos tieto leviää potilaan kanssa vuorovaikutuksessa olevien ihmisten keskuuteen. Kumoaako tieto sitten luulot aina? Ei varmaankaan aina, jos henkilö on taipuvainen luuloihin oman asenteellisuutensa vuoksi niinkin paljon, että hän kieltää tiedon. Kaikesta huolimatta voin yrittää elää mielekästä elämää samalla yrittäen päästä eroon omasta asenteellisuudestani muita ihmisiä kohtaan. Vai pitäisikö ihmisen sallia itselleen myös ennakkoluuloiset ajatukset? Ennakkoluulo voi osoittautua kyllä tiedon valossa usein vääräksi, mutta joskus ennakkoluulo voikin olla toista ihmistä kohtaan tavallaan jopa myönteinen, jolloin sitä voi asettaa odotukset liian suuriksi. Suuri voit ollakin sinä itse, vaikka et sitä tiedosta. Anna aikaa ja löydä itsesi – elämä on erään tiedon mukaan mahdollisuus!

 

Kimmo Hoikkala

KimmoHoikkala

Olen 41-vuotias kahden koululaisen yhteishuoltaja ja asun Oulussa. Kotoisin olen Pirkkalasta ja olen asunut myös Tampereella. Työkokemukseni on pääasiassa metalliteollisuudesta kuumasinkityslaitoksen töistä. Opintoja minulla on lähinnä tekniikan ylioppilaana 2000-luvun vaihteesta Tampereen teknilliseltä yliopistolta. Olen tällä hetkellä lähinnä vapaaehtoinen mielenterveyden kokemusasiantuntija sosiaalisen median keskusteluissa. Toimeentuloni saan työkyvyttömyyseläkkeellä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu