Hei. Kuulemme sanottavan: On,/olisi, peiliin katsomisen paikka. Jaak. 1:

22- 27, 22. Olkaa Sanan tekijöitä eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne. 23. Jos joku on Sanan kuulija mutta ei sen tekijä, hän on kuin mies, joka kuvastimesta tarkastelee luonnollisia kasvojaan. 24. Hän tarkastelee itseän, lähtee pois ja unohtaa heti, millainen oli. 25. Mutta se, joka on katsonut täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy siinä eikä ole muistamaton kuulija vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään. 26. Jos joku (Toiset käsikirjoitukset lisäävät "teidän keskuudessanne".) luulee palvelevansa Jumalaa mutta ei hillitse kieltään, hän pettää sydämensä ja hänen jumalanpalveluksensa on turha. 27. Puhdasta ja tahratonta jumalanpalvelusta Jumalan ja Isän (Tai "Jumalamme ja Isämme".) silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdingossaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta.  Komment. os: 1:22-25 Jakob puhuu jakeessa 1:25 ihmisestä, joka tuntee Kristuksen lain ja noudattaa sitä. Sellainen ihminen on autuas ja löytänyt todellisen onnen lähteen. Kreikan kielisessä alkutekstissä teonsana parakyptoo ("katsoa") merkitsee *kumartua ylle', mikä todennäköisesti viittaa Tooran lukemiseen. Tässä voi nähdä yhtymäkohtia myös vuorisarnan autuaaksijulistukseen (katso Matt. 5:1-12).  1:25 Laki näyttää ihmisen syntisyyden ja ohjaa pyytämään Jumalalta anteeksiantoa (katso Room. 7:7-8). Ilmaus "vapauden laki" tarkoittaa, että Jeesukseen uskovat ovat vapaita synnin orjuudesta. Se on vapautta elää niin kuin Jumala alun perin tarkoitti. Silti emme voi tehdä kaikkea, mitä haluamme (katso 1. Piet. 2:16), vaikka toisinaan haluaisimme toimia oman päämme mukaan. Sen sijaan saamme vapaaehtoisesti noudattaa Jumalan tahtoa. 1:27 Ensimmäisellä vuosisadalla orvot ja lesket eivät pystyneet elättämään itseään. Jollei joku sukulaisista huolehtinut heistä, he joutuivat kerjäämään, menemään orjaksi tai näkemään nälkää. Se, että seurakunta piti huolta orvoista ja leskistä, oli Jumalan Sanan toteuttamista käytännössä. Todellinen toisten palveleminen on sitä, että antaa omastaan odottamatta saavansa mitään takaisin. 1:27 Jos haluaa pysyä tahrattomana, tulee seurata Raamatun opetuksia. Emme saisi sopeutua maailman arvoihin, jotka perustuvat rahaan, valtaan ja nautintoihin. Aito usko pohjautuu Jumalan arvoihin, jotka on määritelty Hänen Sanassaan.  Kiitos. Siunaten, Lasse Hietanen. 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu