Hei. ELÄMINEN JUMALAN TAHDON MUKAAN 1 Piet. 4:1 Koska

siis Kristus on kärsinyt lihassa, (ilmaus "kärsinyt lihassa" viittaa todennäköisesti kärsimyksiin, jotka Jeesus koki ihmisenä, toisten käsikirjoitusten mukaan "meidän puolestamme lihassa,) ottakaa tekin aseeksenne sama mieli (tai "näköala" tai "näkökulma" tai "asenne" tai "varustautukaa tekin samalla mielellä",) sillä se, joka on kärsinyt lihassa, on lakannut synnistä – 2. ettette enää eläisi tätä lihassa elettävää aikaa ihmisten himojen vaan Jumalan tahdon mukaan. 3. Riittäähän, että te menneen ajan olette noudattaneet pakanoiden tahtoa ja eläneet irstaudessa, himoissa, juoppoudessa, mässäilyissä, juomingeissa ja kauheassa epäjumalien palvelemisessa. 4. Nyt he oudokuvat sitä, että te ette juokse heidän mukanaan samaan riettauden tulvaan, ja rienaavat. 5. Mutta heidän on tehtävä tili Hänelle, joka on valmis tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. 6. Sitä varten niillekkin, (tai "jopa niille",) jotka ovat kuolleet, on julistettu evankeliumi, että heidät tosin oli tuomittu lihassa kuten muutkin ihmiset mutta että he saisivat elää hengessä, (tai "Hengessä", tai "että vaikkakin ihmiset tuomitsivat heidät lihassa, he saisisivat elää hengessä" tai "että vaikkakin ihmiset olivat tuominneet heidät ansaitsemaan kuolemaan, he saisivat elää hengessä",) niin kuin Jumala elää. 7. Kaken loppu on lähellä. Olkaa siis ymmärtävaisiä ja raittiita voidaksenne rukoilla. Komment. os. 4:2-1 Jeesuksen seuraajina voimme odottaa kärsivämme, koska Hänkin kärsi. Kärsimyksissämme meidän tulisi omaksua sama asenne kuin Jeesuksella oli. Hän valitsi tehdä Jumalan tahdon, vaikka se vei Hänet koettelemuksiin. Jos haluaa elää Jumalan tahdon mukaisesti eikä syntisen luonnon ohjaamana, joutuu kärsimään "lihassa", sillä eläminen "ihmisten himojen" mukaan houkuttelee meitä edelleen. Voimme voittaa synnin houkutukset, kun keskitymme Jeesukseen. 4:3-4 Uskoontulon myötä ihmisen elämä muuttuu. Jos muutos on suuri, vanhat ystävät saattavat ihmetellä sitä ja jopa pilkata sen vuoksi. Muuttunut elämä osoittaa ystävien synnillisen elämän. Hengellisesti täysi-ikäisten kristittyjen tulisi auttaa vastakääntyneitä pysymään Kristuksessa paineiden keskellä. Heitä voi ohjata sellaisen toiminnan pariin, joka tukee hengellistä kasvua. 4:5-6 Monet varhaiset kristityt pohtivat, mitä tapahtui kuoleman jälkeen. Esimerkiksi Tessalonikan uskovat olivat huolissaan siitä, näkisivätkö heidän läheisensä koskaan Jeesusta, jos nämä kuolisivat ennen Jeesuksen toista tulemusta (1. Tess. 4:13-18). Pietari taas muistuttaa kirjeensä vastaanottajille, että niin Jeesuksen seuraajat kuin heidän vainoojainsakin tulevat Jumalan valtaistuimensa eteen kuoleman jälkeen. Tuomio on oikeudenmukainen, sillä myös kuolleet olivat kuulleet evankeliumin (3:18-19). Sen ilmoitti ensimmäisen kerran Jeesus saarnatessaan maan päällä, mutta evankeliumin sanoma oli ollut voimassa jo maailman luomisesta lähtien (Ef. 1:4) ja vaikuttanut kaikkiin ihmisiin, niin kuolleisiin kuin elossa oleviin. Paavali vakuuttaa Roomalaiskirjeessä (8:1), että Jeesukseen uskovia ei tuomita kadotukseen. 4:7-9 Pietari muistuttaa, että Jeesus tulee pian. Valmistautuminen Hänen kohtaamiseensa on jatkuvaa kasvua rakkaudessa Jumalaa ja lähimmäisiä kohtaan. Jeesus tiivisti lain rakkauden kaksoiskäskyyn jakeissa Matt. 22: 37-40, ja Pietarikin kehottaa osoittamaan rakkautta ja vieraanvaraisuutta. Koska elämme Jumalan valtakunnan todellisuutta jo nyt, ymmärrämme, ettei maallisella omaisuudella, asemalla tai vallalla ole itseisarvoa. Tärkeintä ovat ihmiset, joita Jumala kutsuu luokseen. Meidän tulisi käyttää aikamme ja lahjojamme siten, että kokoamme aarteita iankaikkiseen elämään.  Kiitos. Siunaten, Lasse Hietanen.   

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu