Hei. Vuod. 1939 PT;-Sana;6.7 Gal. 5:1-12 EVANKELIUMIN VAPAUS

Vapaus Kristuksessa 5. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. 2. Minä, Paavali, sanon teille: jos ympärileikkautatte itsenne, Kristuksesta ei ole teille mitään hyötyä. 3. Vakuutan vielä jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, (Vapaa käännöstapa: ”joka yrittää ansaita Jumalan suosiota” (tai ”päästä oikeaan suhteeseen Jumalan kanssa”) ympärileikkauttamalla itsensä” (suom. huom.), että hän on velvollinen täyttämään koko lain. 4. Te olette joutuneet eroon Kristuksesta, te jotka yritätte lain avulla tulla vanhurskaiksi. Te olette langenneet pois armosta. 5. Mutta me odotamme Hengessä uskon kautta sitä vanhurskautta, jota toivomme. 6. Kristuksessa Jeesuksessa ei hyödytä ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus. Tärkeää on rakkaudessa vaikuttava usko. (Tai ”usko, joka ilmenee rakkaudessa” tai ”usko, joka ilmenee rakkautena”). 7. Te juoksitte hyvin. Kuka teitä esti olemasta totuudelle kuuliaisia? 8. Houkutus siihen ei ole lähtöisin Hänestä, joka teitä kutsuu. (Vapaa käännöstapa: ”Se ei varmasti ole Jumala, sillä juuri Hän kutsui teidät vapauteen.”) 9. Vähäinen hapate hapattaa koko taikinan. (Vapaa käännöstapa: ”Tämä väärä opetus on kuin hiiva, jonka vaikutus leviää koko taikinaan.”) 10. Luotan teihin Herrassa, ettette tule ajattelemaan toisin. Mutta se, joka on saanut teidät hämmentymään, saa tuomionsa, olipa hän kuka tahansa. 11. Veljet, jos minä vielä julistan ympärileikkausta, miksi minua yhä vainotaan? Silloinhan ristin pahennus olisi poistettu. 12. Kunpa kuohisivat itsensä, (Tai ”katkaisisivat itsensä irti teistä”,) nuo teidän kiihottajanne! * 13. Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet. Älkää vain antako vapauden olla yllykkeenä lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Sillä koko laki sisältyy tähän yhteen käskyyn: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. 15. Mutta jos purette ja syötte toisianne, (Paavali käytti vertausta eläimistä, jotka saattoivat taistellessaan vahingoittaa toisiaan kuolettavasti. Tämä viitannee siihen, että jakautuneisuus evankeliumin puolustajiin ja lain noudattajiin seurakunnassa olisi jatkuessaan ollut tuhoisaa molemmille. (Suom. huom.), varokaa ettette kokonaan tuhoa toisianne.  Komment. os. 5:1 Jeesus kuoli täyttääkseen lain vaatimukset puolestamme. Se ei kuitenkaan tarkoita, että voisimme tehdä mitä tahansa. Vapauteen kuuluu aina vastuu. Koska uskova on sisimmältään uusi luomus Kristuksessa, hän voi elää Kristuksen esimerkin ja tahdon mukaan epäitsekkäästi ja rakkaudellisesti. Meidän tulee seistä vahvana niitä vastaan, jotka haluaisivat orjuuttaa meitä asettamalla sääntöjä, tapoja tai ehtoja pelastumiselle tai Kristuksessa kasvamiselle. Tässä meitä auttaa Raamatun Sana.  5:2-4 Jakeessa 5:2 Paavali tuo esiin galatalaisten perusongelman, joka oli myöntyminen judaistien vaatimukseen ympärileikkauksesta. Pelastusta ei voi saada uskonnollisen lain noudattamisesta, vaan se tulee yksin Jumalan armosta. ”Kristuksesta ei ole teille mitään hyötyä” tarkoittaa, että Jeesuksen työ ihmisen pelastuksen eteen on turha, jos ihminen itse yrittää pelastaa itsensä. Jumalan silmissä judaistien vaatimukseen suostuminen olisi merkinnyt, että ihminen olisi samalla velvollinen täyttämään kaiken muunkin, mitä lakiin on kirjoitettu. Koska se on inhimillisesti mahdotonta, ainoa vaihtoehto oli hyväksyä Jumalan tarjoama pelastus uskon kautta lahjana. Voimme vain ottaa vastaan Hänen armolahjansa uskon kautta. Jumalan rakkautta tai suosiota ei voi ansaita omilla teoilla.  5:3-4 Paavali tähdentää, että ympärileikkauksen hyväksyminen johtaisi galatalaiset pois Kristuksesta ja tämän armosta. Mikään määrä työtä, kuria tai hurskautta ei voi pelastaa. Jos ajattelee pääsevänsä ympärileikkauksella pääsevänsä Jumalan, suosioon pitäisi yhtä lailla täyttää Jumalan laki kokonaan. Se, että yrittää pelastaa itsensä nouddattamalla koko Jumalan lakia, vie vain kauemmas Jumalasta.  5:6 Ihminen pelastuu uskon ei tekojen kautta. Syntien anteeksi saaminen saa kuitenkin aikaan rakkautta toisia ihmisiä ja Jumalaa kohtaan. Jumalan anteeksiantamus on täydellinen. Jeesus sanoi, että se, joka saa paljon anteeksi, rakastaa paljon (Luuk. 7:47).  Paavali opettaa, ettei ympärileikkaus tai ympärileikkaamattomuus vaikuta pelastumiseen. Sen sijaan usko, joka syntyy Jumalan rakkauden ilmapiirissä Jeesuksen kautta, pelastaa. Usko on Jumalan Hengen vaikutuksen ilmenemismuoto ihmisen sisimmässä.  5:9 Paavali viittaa Jeesuksen vertaukseen (Matt. 16:6-12), ja kehotta siten varomaan vääriä oppeja. Jeesus varoitti opetuslapsia fariseusten ja saddukeusten muodostaman uskonnollisten valiojoukon säännöistä, joilla säädeltiin juutalaisten jokapäiväistä elämää. Pikkutarkoista uskonnollisista oli muodostunut kaiken kattava toimintamalli, joka orjuutti ihmiset raskaan uskonnollisen ikeen alle. Jeesus tarjosi todellista vapautusta (Joh. 8:36).  5:11 Vaino osoitti, että Paaavali julisti oikeaa evankeliumia. Jos hän olisi opettanut samoin kuin väärät opettajat, kukaan ei olisi loukkaantunut. Mutta koska hän puhui totta, häntä vainosivat sekä juutalaiset että judaistit. Joskus ystävät tai läheiset saattavat torjua meidät, kun kerromme uskostamme Jeesukseen. Jeesus sanoi, ettei tule ihmetellä, jos maailma vihaa uskovia, sillä se vihasi Häntäkin (Joh.15:18-19). Aivan kuten Paavali jatkoi uskollisesti Kristuksen sanoman julistamista, meidänkin tulee jatkaa Jumalalta saamaamme palvelustyötä huolimatta esteistä, joita toiset ihmiset saattavat asettaa tiellemme.  5:13 Paavali erottaa toisistaan vapauden tehdä syntiä ja vapauden palvella. Lupa tehdä syntiä ei ole vapautta lainkaan, sillä synti orjuuttaa, eikä kenenkään tulisi olla synnin orja. Sillä, joka uskoo Jeesukseen, on vapaus toimia oikein ja tuottaa kunniaa Jumalalle.  5:14-15 Se joka menettää halunsa rakastaa, alkaa arvostella toisia. Hän ei enää etsi lähimmäisensä parasta vaan näkee ainoastaan heidän vikansa. Jeesus käski meitä rakastamaan lähimmäistämme niin kuin itseämme (Matt. 22-39). Paavali varoitti galatalaisia toimimasta toisiaan vastaan, etteivät he olisi tuhonneet toisiaan. Kirjoittaessaan korinttilaisille Paavali nosti esiin syntisen ihmisluonnon koko kirjon (2. Kor. 12:20-21). Tarvitsemme Kristuksen rakkautta, jotta voimme välttää syntiä ja kohdata lähimmäisemme Jumalan mielen mukaisella tavalla. Kiitos. Siunaten, Lasse Hietanen.   

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu