Hei. Gal. 5: 26-6:10. Älkäämme tavoitelko turhaa kunniaa, ärsytellen ja

kadehtien toisiamme. KANTAKAA TOISTENNE KUORMIA  6 Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, ojentakaa te, hengelliset, häntä sävyisyyden hengessä. (Tai ”palauttakaa” tai ”vetäkää takaisin lempeästi” tai vetäkää takaisin hellävaoin”). Mutta ole varuillasi, ettet sinäkin joutuisi kiusaukseen. 2. Kantakaa toistenne kuormia, niin te täytätte Kristuksen lain. (Jeesus kiteytti Mooseksen lain käskyyn rakastaa Jumalaa ja lähimmäistä (Matt. 22: 35-40). Hän vahvisti lähimmäisen rakastamisen uutena rakkauden lakina (Joh. 13:34). Tämä käsky ei enää ole lain kivitaulussa vaan Jeesuksen seuraajien sydämessä. Jeesus on itse paras esimerkki rakkauden lain toteutumisesta (Joh. 15:12, Room. 15:2-3). (Suom. huom..) 3. Jos joku luulee olevansa jotakin, vaikka ei ole mitään, hän pettää itsensä. 4. Tutkikoon kukin omat tekonsa. Silloin hänellä on kerskumista vain siitä, mitä hän itse on, vertaamatta itseään toisiin, 5. sillä jokaisen on kannettava oma taakkansa. 6. Jakakoon se, jolle Sanaa opetetaan, kaikkea hyvää opettajalleen. 7. Älkää eksykö! Jumala ei salli pilkata itseään. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. 8. Joka kylvää lihaansa, niittää lihasta turmeluksen, mutta joka kylvää Henkeen, niittää Hengestä iankaikkisen elämän. (Vapaa käännöstapa: ”Joka elää vain tyydyttääkseen vain syntisen luontonsa himoja, saa itselleen mädännäisyyden ja kuoleman. Mutta joka elää Hengen mukaan, saa itselleen ikuisen elämän.) 9. Kun teemme hyvää, älkäämme väsykö, sillä aikanaan saamme niittää, jos emme lannistu. 10.  Niin kauan kuin meillä siis on vielä aikaa, tehkäämme hyvää kaikille, varsinkin uskonystäville. (Kirjaimellisesti ”uskon perheväelle”.)   Komment. os. 5:26 Jokainen tarvitsee toisten hyväksyntää. Jotkut kuitenkin keskittyvät etsimään ihmisten kunnioitusta ja suosiota. Jumalan suosiota etsivien ei tarvitse kadehtia toisia. Jumalan lapsina meillä on Pyhä Henki rakkaudellisena vakuutena Hänen hyväksynnästään. Kun etsii Jumalan suosiota, ihmisten suosio ei tunnu niin tärkeältä.  6:1-3 Kenenkään ei pitäisi koskaan ajatella, ettei tarvitse toisen apua. Kenenkään ei tulisi myöskään laistaa toisten auttamisesta. Kristuksen ruumis eli seurakunta toimii vain silloin, kun sen jäsenet tekevät yhdessä työtä yhteiseksi hyväksi. Jos tiedät jonkun, joka tarvitsee apua, lohdutusta tai rohkaisua, lähesty häntä ja tarjoidu kantamaan hänen kuormaansa (Joh. 13:34-35).  6:4 Kun tekee parhaansa, voi olla tyytyväinen työnsä tuloksiin eikä ole tarvetta verrata itseään muihin. Ihmiset vertailevat itseään toisiin monista syistä. Jotkut tuovat esiin muiden vajavaisuuksia tunteakseen itsensä paremmiksi, toiset taas haluavat saada vahvistusta sille, että suoriutuvat hyvin. Jeesuksen esimerkki innostaa meitä tekemään parhaamme, ja Hänen rakastava hyväksyntänsä lohduttaa, jos emme saavuta odotuksiamme.  6:6 Paavali sanoo, että oppilaiden tulisi pitää huolta opettajiensa aineellisista tarpeista (1. Kor. 9:7-12). On helppoa nauttia hyvästä raamatunopetuksesta mutta unohtaa hengellisten opettajien taloudelliset ja aineelliset tarpeet. Meidän tulisi huolehtia opettajistamme, ei napisten ja vastahakoisesti vaan anteliaasti, ja osoittaa kunnioitusta ja arvostusta heidän työlleen (1. Tim. 5:17-18).  6:7-8 Olisi todella yllättävää, jos maasta, johon on kylvetty vehnää, nousisi perunoita. On luonnonlaki niittää sitä, mitä on kylvänyt. Teoilla on seurauksensa. Jos puhuu ystävistään pahaa, menettää heidän ystävyytensä. Jos kylvää itsekkyyttä, niittää surua ja pahuutta. Jos taas kylvää Jumalan Sanan periaatteita, nittää iloa ja iankaikkisen elämän. Minkälaisia siemeniä sinä kylvät?  6:9-10 On lannistavaa toimia jatkuvasti oikein saamatta minkäänlaista kiitosta tai näkemättä selviä tuloksia. Paavali kuitenkin haastaa galatalaiset, niin kuin myös meidät, jatkamaan oikealla tiellä ja luovuttamaan lopputuloksen Jumalan haltuun. Aikanaan saamme niittää siunauksen satoa.  Kiitos. Siunaten, Lasse Hietanen.  

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu