Hei. Jatketaan Kommentaariraamatun keskenjääneestä,-Hebr.12:14; kohdasta:

Tullakseen temppeliin piti olla Pyhä ja puhdas. Synti estää näkemästä Jumalaa. Kun kohtaa Hänet, voi tunnustaa synnit ja olla Hänelle kuuliainen (katso Ps. 24:3-4). Pyhyyteen kuuluu rauhassa eläminen. Vaikka emme aina tunne rakkautta toisia kohtaan, meidän tulee pyrkiä elämään rauhassa kaikkien kanssa.  12:15 Katkeruus kasvaa sydämessä kuin kasvin juuri ja rikkoo ihmissuhteita. Se syntyy, kun antaa pettymyksen kasvaa mielipahaksi ja viimein vihaksi tai kun vaalii menneitä loukkauksia ja niiden aiheuttamaa kaunaa. Katkeruus tuo mukanaan kateutta, eripuraa ja väärää käytöstä. Pyhä Henki voi vapauttaa katkeruudesta ja parantaa haavan josta se johtuu.  12:16-17 Kertomus Eesausta osoittaa, että joskus virheillä ja synneillä on pysyviä seuraamuksia (Moos. 25:29-34, 27:36). Meidän tulisi arvioida valintojemme vaikutuksia sen sijaan, että tekisimme päätöksiä vain hetkellisten tarpeiden tai tunteiden mukaan.  12:18-24 Kun Israelin kansa saapui Siinainvuoren luo, jossa Mooses sai Jumalalta lain, kansa oli vuoren juurella peloissaan kohdatessaan Jumalan pyhyyden (2. Moos. 19:16-21). Uuden liiton aikana voimme lähestyä Jumalaa rohkeasti ja iloiten, sillä Jeesus on puhdistanut, pyhittänyt ja sovittanut meidät täydellisesti Jumalan kanssa. Hän kutsuu meitä läsnäoloonsa Kristuksen kautta.  12:22 Kristittyinä olemme jo nyt taivaallisen Jerusalemin asukkaita. Koska Jeesus ohjaa elämäämme, Pyhä Henki on aina luonamme ja voimme kokea yhteyttä kaikkien Jumalan omien kanssa. Ilmestyskirjan 21. luvussa kerrotaan tarkemmin taivaallisesta Jerusalemista. * 12:26-29 Kaikki ajallinen järkkyy eräänä päivänä, mutta Jumalan valtakunta kestää. Kristukseen uskovat kuuluvat tähän horjumattomaan valtakuntaan ja kestävät maan järkkymisen ja jumalan tulen. Jakeet tuovat varmuutta, kun tulevaisuus tuntuu epävarmalta. On turhaa turvata sellaiseen, mikä tuhoutuu, kun voi rakentaa elämänsä Kristuksen varaan ja luottaa Hänen valtakuntaansa. Katso myös jakeet Matt. 7:24-27.  12:28 Kirjoittaja vakuuttaa, että saamme valtakunnan, joka ei järky. Se saa aikaan kiitollisuutta esimerkiksi siitä, että Jumala kuulee rukouksemme ja vastaa niihin (Jes. 65:24, Joh. 11:41), täyttää tarpeemme (Matt. 6:25-34) ja siunaa meitä hyvyydellään (1. Aik. 16:34, Fil. 4:6). Voimme kiittää Jumalaa Hänestä itsestään ja Hänen ihmeellisistä teoistaan (Ps. 7:18, 2. Kor. 9:15, Ilm. 11:17). Saamme kiittää myös veljistämme ja sisaristamme Kristuksessa (1. Kor. 1:4, Ef. 1:16, Fil. 1:3-5).  12:29 Jumalan pyhyydelle on ominaista, ettei mikään väärä eikä syntinen kestä sen läsnäolossa vaan tuhoutuu, niin kuin tuli kuluttaa tieltään kaiken palamiskelpoisen. Tulen tavoin Jumalakaan ei ole ihmisen hallittavissa, emmekä voi pakottaa Häntä toimimaan haluamallamme tavalla. Tämän ymmärtäminen synnyttää tervettä jumalanpelkoa. Kristuksessa Jumala on pelastanut meidät synnin voimalta ja kuolemalta, niin ettemme joudu koskaan kohtaamaan Hänen vihansa tulta. Se saa sisimpämme täyttymään kiitollisuudella ja rakkaudella Häntä kohtaan.   Kiitos. Siunaten, Lasse Hietanen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu