Hei. Vuoden 1939 Päivän Tunnussanasta tälle päivälle. 1. Joh. 4: 1-8. KOETELKAA

HENGET  Rakkaani, älkää uskoko jokaista henkeä, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta, sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. 2. Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaksi tulleeksi, (Tai ”Jeesuksen Kristuksen lihaan tulleeksi”.) on Jumalasta. 3. Yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, (Toisten käsikirjoitusten mukaan ”Jeesusta lihaan tulleeksi”.) ei ole Jumalasta. Sellainen on Antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa ja joka jo nyt on maailmassa. 4. Lapset, te olette Jumalasta, ja te olette voittaneet nuo väärät profeetat, (Kirjaimellisesti ”heidät”,) sillä Hän joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. 5. He ovat maailmasta. Siksi heidän puheensakkin on maailmasta, ja maailma kuulee heitä. 6. Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, kuuntelee meitä. Joka ei ole Jumalasta, se ei meitä kuuntele. Tästä me tunnemme totuuden Hengen (Tai ”hengen”,) ja eksytyksen hengen. RAKASTAMINEN  ON JUMALAN TUNTEMISTA 7. Rakkaani, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. 8. Joka ei rakasta, ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.   Komment. os. 4:1-2 Ei tule uskoa kaikkea kuulemaansa vain siksi, että puhuja sanoo saaneensa sanoman Jumalalta. Hengellisten opettajien sanat voi koetella monella tavalla nähdäkseen, ovatko ne todella Jumalasta. Voi esimerkiksi tarkistaa, pitävätkö ne yhtä Raamatun kanssa. Muita keinoja on tarkastella opettajien sitoutumista seurakuntaan (2:19), heidän elämäntapaansa (3:23-24) sekä heidän työnsä hedelmää (4:6). Johanneksen mukaan tärkeintä on kuitenkin, mitä he ajattelevat Kristuksesta: Opettavatko he, että Jeesus on täysi Jumala ja täysi ihminen? Maailma on tulvillaan opettajia, jotka väittävät välittävänsä Jumalan sanomaa. Heidän opetuksensa tulee koetella, jotta selviää, puhuvatko he todella Jumalan totuutta.  4:3 Johannes ottaa kantaa vääriin oppeihin. Ne opit, jotka eivät tunnusta Jeesusta Jumalan Pojaksi, eivät ole lähtöisin Jumalasta. Antikristusta, Jumalan vastustajaa, kuvaillaan tarkemmin (2. Tess. 2:3-12 ja Ilm. 13:1-18. Antikristuksen henki vaikuttaa jo maan päällä (katso jakeiden 2:18-23 kommentaariviite). Ne, jotka eivät ota vastaan Jeesusta, ovat vielä pimeässä. 4:4 Koska tunnustamme Jeesuksen Jumalan Pojaksi ja olemme ottaneet vastaan Hänen Sanansa, olemme voittaneet väärien opettajien opit. Jumalan Sana on voimakkaampi kuin väärien oppettajien. Jumala voittaa kaiken pahan, ja Hänen Henkensä ja Sanansa elävät sydämessämme.  4:6 Maailma suosii vääriä opettajia, koska he kertovat ihmisille Vanhan testamentin väärien prfeettojen tavoin, mitä nämä haluavat kuulla. Johannes muistuttaa, että uskolliset Jumalan Sanan opettajat eivät saa maailman suosiota. Ihmiset eivät tahdo, että heidän syntinsä paljastetaan, eivätkä halua kuulla, että heidän tulisi muuttaa toimintaansa. Tämän vuoksi monet ottavat väärän opetuksen vastaan.  4:7-21 Moni pitää rakkautta vain tunteena. Rakkaus on kuitenkin valinta ja näkyy toimintana, kuten jakeet 1. Kor. 13:4-7 osoittavat. Jumala on rakkauden lähde. Hän rakasti meit niin paljon, että uhrasi Poikansa puolestamme. Jeesus on esimerkki siitä, mitä rakastaminen tarkoittaa: kaikki, mitä Hän teki aina kuolemaansa asti, oli osoitusta äärimmäisestä rakkaudesta. Pyhä Henki antaa voimaa rakastaa. Hän asuu sydämessämme ja muuttaa meitä hetki hetkeltä enemmän Kristuksen kaltaisiksi. Jumalan rakkaus on sitä, että toimii oikein ja tekee hyvää lähimmäisilleen. Sellaista rakkautta meidän tulisi osoittaa.  4:8 Johannes ei sano, että rakkaus on Jumala vaan että Jumala on rakkaus. Nykymaailma tarjoaa pintapuolisen ja itsekeskeisen kuvan rakkaudesta. Se on noussut jumalaksi, ja käsityksemme siitä on vääristynyt. Maailmassa ajatellaan, että rakkaus on hyvänolon tunne, jonka saavuttamiseksi on oikein rikkoa Jumalan ohjeita ja toisten oikeuksia. Se ei kuitenkaan ole aitoa rakkautta vaan itsekkyyttä, joka on rakkauden vastakohta. Oikea rakkaus on Jumalan kaltaista: Pyhää, oikeudenmukaista ja täydellistä. Jos tuntee Jumalan, rakastaa toisia Hänen tavallaan. Kiitos. Siunaten, Lasse Hietanen.    

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu