Hei. Päivän Tunnussana v. 1939, tänään: Aam. 5: 10-20 ETSIKÄÄ JUMALAA,

NIIN SAATTE ELÄÄ 10. Portissa oikeutta vaativaa vihataan ja totuuden puhujaa kammoksutaan. 11. Sen tähden käy näin: te rakennatte taloja hakatusta kivestä, mutta ette niissä asu. Te istutatte ihania viinitarhoja, mutta ette juo niiden viiniä, sillä te poljette vähäosaista ja vaaditte häneltä viljaveroa. 12. Minä tiedän, että teidän rikoksenne ovat monet ja syntinne monilukuiset. Te vainoatte vanhurskasta, otatte lahjuksia ja väännätte portissa vääräksi köyhien asiat. 13. Sen vuoksi viisas vaikenee (Tai ”viisas tuhoutuu”,) tällaisena aikana, sillä tämä aika on paha. 14. Pyrkikää hyvään älkää pahaan, että saisitte elää. Silloin HERRA, Jumala Sebaot, on oleva teidän kanssanne, niin kuin te sanotte. 15. Vihatkaa pahaa ja rakastakaa hyvää, saattakaa oikeus voimaan portissa. Ehkäpä HERRA, Jumala Sebaot, armahtaa Josefin jäännöstä. 16. Sillä näin sanoo HERRA, Jumala Sebaot, Herra: Kaikilta toreilta kuuluu valitus, kaikilla kaduilla sanotaan: ”Voi! Voi!” Peltomiehiä kutsutaan surujuhlaan ja itkuvirren taitajia valittajaisiin. 17. Kaikissa viinitarhoissa on valitus, sillä minä kuljen sinun keskitsesi, sanoo HERRA. Herran päivä 18. Voi teitä, jotka kaipaatte HERRAN päivän tulemista. Mitä hyvää teille koituu HERRAN päivästä? Se päivä tulee olemaan pimeys eikä valkeus. Käy niin kuin silloin, kun mies pakenee leijonaa ja hänet kohtaa karhu tai kun hän  kotiin tullessaan nojaa seinään ja häntä pistää käärme. 20. Eikö HERRAN päivä ole pimeys eikä valkeus, eikö se ole synkeys, jossa ei ole valoa?  Komment. os. 5:10-12 Yhteiskunta on vaikeuksissa, jos oikeuteen pyrkiviä vihataan. Mikä tahansa yhteisö, mikä riistää köyhiä ja muita puolustuskyvyttömiä ja vihaa totuutta, päätyy lopulta tuhoon. 5:12 Jumala kiinnittää paljon huomiota köyhien ja muiden vaikeuksissa olevien kohteluun, koska se osoittaa ihmisen todellisen luonteen. Köyhät eivät voi antaa meille mitään, mutta rikkaat tai vertaisemme ehkä voivat, joten heitä tavallisesti kohdellaan hyvin oman edun nimissä. Kristus antaa odottamatta vastalahjaa. Meidän tulee kohdella köyhiä niin kuin Jumala kohtelee meitä. 5:12 On monia yleisiä tekosyitä, miksi emme auta köyhiä ja muita tarvitevia: He eivät ansaitse apua, koska ovat itse aiheuttaneet köyhyytensä. Jumalan kehotus auttaa köyhiä ei päde meidän aikaamme. Tuttavapiirissä ei ole köyhiä. Minulla on omiakin tarpeita. Vaikka lahjoittaisin hyväntekeväisyyteen, raha ei koskaan päädy tarvitseville. Avunpyytäjä saattaa olla huijari. En tiedä, mistä aloittaa, eikä minulla ole aikaa. Minun vähäisellä antamisellani ei kuitenkaan ole mitään merkitystä. Ontuvien selitysten sijaan kannattaa etsiä käytännön keinoja köyhien auttamiseen vaikka seurakunnan avustustyön tai muun vapaaehtoistyön kautta. Kukaan ei voi tehdä paljoa yksin, mutta yhteistyöllä voi. 5:15 Jos Israel olisi muuttanut epärehellisen ja turmeltuneen oikeusjärjestelmänsä oikeudenmukaiseksi, se olisi todistus sydämen muutoksesta. Jaetta ei kannata tulkita kevyesti vain henkilökohtaisen elämän ohjeeksi. Jumala tahtoo oikeutta myös yhteiskunnissa ja oikeusjärjestelmissä. 5:16 Kuolleiden kunnioitus oli israililaisille tärkeää, ja hautajaisissa surtiinkin äänekkäästi valittaen. Maksetut surunvalittelijat, jotka olivat yleesä naisia, itkivät suureen ääneen ja esittivät itkuvirsiä ja muistopuheita. Aamoksen mukaan hautajaisia tulisi olemaan niin paljon, että itkuvirren taitajista olisi pula ja viljelijät kutsuttaisiin pelloilta apuun (katso myös Jer. 9:16-20).  5:18 Herran päivä tarkoittaa tässä sekä Assyrian taholta uhkaavaa tuhoa että tulevaa Jumalan tuomion päivää. Uskollisille Herran päivä on loistokas, mutta uskottomille se on pimeyden ja tuomion päivä. (Katso lisää Herran päivästä kommentaariviitteestä jakeeseen Joel 1:15.) Joel 1:15 Komm. os. Ilmaus ”HERRAN päivä” esiintyy usein Vanhassa testamentissa ja Joelin kirjassa (katso 2:1, 11, 3:4, 14). Se viittaa aina johonkin poikkeukselliseen tapahtumaan, joko käsillä olevana aikana (heinäsirkkavitsaus), lähitulevaisuudessa (Jerusalemin tuho tai viholliskansojen kukistuminen) tai aikojen lopussa, jolloin Jumala voittaa kaikki pahan vallat. Silloinkin kun Herran viittaa käsillä olevan ajan tapahtumaan, se on esikuva lopullisessta Herran päivästä. Tämä historian viimeinen tapahtuma merkitsee lopullista tuomiota kaikelle pahuudelle ja synnille ja palkkiota Herran uskollisille. Vanhurskaus ja totuus voittavat, mutta ensin tulee paljon kärsimystä (Sak. 14:1-3). Herraan luottaville viimeisen päivän odottaminen antaa toivoa, koska sen jälkeen uskolliset saavat olla Herran kanssa ikuisesti. * Jälleen; Aamos Komm. os. 5:18:-24 Nämä ihmiset odottivat Herran päivää luullen, että se ratkaisisi heidän ongelmansa. Jumala kuitenkin sanoi heille: ”Te ette tiedä, mitä pyydätte.” Herran päivä toisi mukanaan oikeuden, ja oikeus toisi mukanaan rangaistuksen, jonka kansa oli ansainnut synneistään.  Kiitos. Siunaten, Lasse Hietanen.     

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu