Hei. Hyvää huomenta Rakas,Ystävä. v. 1939 Päivän Tunnussanasta tälle armon

päivälle; 2. Kor. 6: 11-18, Suumme on auennut puhumaan teille, (Tai ”Olemme puhuneet teille avoimesti”,) korinttilaiset, sydämemme on avartunut. 12. Meidän sydämemme ei ole ahdas teitä kohtaan, mutta teidän oma sisimpänne on ahdas. (Vapaa käännöstapa: ”Emme ole lakanneet tuntemasta kiintymystä teitä kohtaan, mutta te olette lakanneet osoittamasta sitä meille”.) 13. Vastatkaa samalla tavalla -puhun kuin lapsille -avartukaa tekin! (Tai ”olkaa tekin avoimia meille”.)  Elävän Jumalan temppeli  14. Älkää suostuko kantamaan vierasta iestä (Vapaa käännöstapa: Älkää suostuko ristiriitaiseen yhteistyöhön”) yhdessä niiden kanssa, jotka eivät usko. Mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valolla ja pimeydellä? 15. Miten Kristus ja Beliar (Saatanan tai Antikristuksen nimi Raamatun ulkopuolisissa juutalaisissa teksteissä (joissakin käsikirjoituksissa ”Belial”) sopivat yhteen? Tai mitä yhteistä uskovalla on sen kanssa, joka ei usko? 16. Miten sopivat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Mehän olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut: ”Minä olen asuva heissä ja kulkeva heidän keskellään. Minä olen oleva heidän Jumalansa ja he minun kansani.” 17. Sen tähden: ”Lähtekää pois heidän keskeltään ja erotkaa heistä, (Ei tarkoita lähtemistä pois ihmisten keskeltä vaan erottautumista elämään Jumalan ihmisinä, jotka eivät osallistu väärin tekemiseen; katso myös jakeet 7:1 ja 1. Kor. 5:8-10 (suom. huom.) sanoo Herra, älkää koskeko saastaiseen, niin minä otan teidät vastaan 18. ja olen oleva teidän Isänne, ja teistä tulee minun poikiani ja tyttäriäni, sanoo Herra, Kaikkivaltias.”  Komment. os. 6:11-13 ”Sydämemme on avartunut” tarkoittaa, että Paavali kertoi korinttilaisille todelliset tunteensa ja ilmaisi rakkautensa heitä kohtaan. Korinttilaiset suhtautuivat kylmästi Paavalin aiempiin sanoihin, mutta hän selitti, että oli sanonut kaiken rakkaudesta. Hengellisiin johtajiin voi loukkaantua helposti, jos ei ymmärrä heidän kehotuksensa tulevan rakkaudesta. Meillä tulee olla avoin sydän Jumalan sanansaattajia kohtaan.  6:14-18 Jakeissa Paavali sanoo, ettei kristittyjen tulisi ”kantaa vierasta iestä” niiden kanssa, jotka eivät usko. Se tarkoittaa, että tulisi olla varovainen solmimaan sellaisia suhteita, joissa saattaisi vähitellen luopua kristillisistä arvoista ja periaatteista. Aikaisemmin Paavali selitti, että uskovan ei kuitenkaan pidä eristäytyä maailmasta (1. Kor. 5:9-10). Hän myös kehotti, että puolisot pysyisivät yhdessä, vaikka toinen ei uskoisi Jeesukseen (1. Kor. 7:12-13). Paavali halusi, että kristityt todistavat, Jeesuksesta maailmassa mutta eivät sitoisi itseään sellaisiin tilanteisiin tai suhteisiin, joissa kristilliset arvot ja eläminen niiden mukaan ovat vaarassa. Jakeita voidaan soveltaa kysymykseen avioitumisesta. Paavali ei suositellut uskovalle avioitumista ei-uskovan kanssa, sillä elämän tärkeimmässä asiassa, sitoutumisessa Jumalaan, ei olisi yhteistä pohjaa. Koska avioliitossa kahdesta tulee yksi, uskonkysymykset saattavat erottaa puolisoita toisistaan ja toinen voi ajautua luopumaan omista periaatteistaan yhteyden vuoksi. 6:16 Paavali lainaa Jesajan kirjaa sanoessaan, että seurakunta on elävän Jumalan temppeli. Korinttilaisilla oli runsaasti eri jumalien temppeleitä, joten kirjeen vastaanottajat ymmärsivät hyvin vastakkainasettelun, josta Paavali puhuu. Kristuksen omia ei tunnneta siitä, että he käyvät kirkossa, vaan siitä, että heissä asuu Pyhä Henki. Seurakunta ei ole rakennus, jonne uskovat kokoontuvat, vaan se on uskova itse. Jumala on aina omiensa kanssa. Sen ymmärtäminen on samalla hätkähdyttävää ja lohduttavaa.  6:17 Maailmasta pois lähteminen tarkoittaa synnin karttamista ja sen lisäksi pysymistä Jumalan lähellä. Siihen ei liity vain maallisen, helposti vääryyteen johtavan toiminnan välttäminen vaan myös se, miten käytämme aikaamme ja varojamme. Synnin vaikutuksilta ei pysty täysin eristäytymään. Meidän ei tarvitse kuitenkaan  antaa periksi ympäriltä tuleville haitallisille vaikutteille. Kun tuntee Jumalan tahdon, on helpompaa karttaa vääryyttä.  Kiitos. Siunaten, Lasse Hietanen. 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu