Hei. v. 1939 PT- Sana, Sananl. 16:1-9, Ihminen suunnittelee mielessään, mutta

kielen vastaus tulee HERRALTA. 2. Kaikki miehen tiet ovat hänen omissa silmissään puhtaat, mutta HERRA tutkii henget. (Vapaa käännöstapa: ”mutta HERRA tutkii ihmisen vaikuttimet”.) 3. Heitä työsi HERRAN haltuun, niin sinun hankkeesi menestyvät. 4. Kaiken on HERRA tehnyt tarkoitustaan varten, myös jumalattoman onnettomuuden päivän varalle. 5. Jokainen ylvästelijä on HERRALLE kauhistus: totisesti, (Kirjaimellisesti ”käsi kädelle”,) sellainen ei jää rankaisematta. 6. Armolla ja uskollisuudella rikos sovitetaan ja HERRAN pelko pitää pahan loitolla. 7. Jos miehen tiet ovat HERRALLE mieleen, Herra saattaa (Kirjaimellisesti ”Hän saattaa”) vihamiehetkin sovintoon Hänen kanssaan. 8. Parempi on vähän vanhurskaudessa kuin suuret voitot vääryydessä. 9. Sydämessään ihminen suunnittelee tiensä, mutta HERRA ohjaa hänen askeleensa.  Kommentaariraam. os. 16:1 ”Kielen vastaus tulee Herralta” tarkoittaa, että suunnitelmien tulokset ovat Jumalan kädessä. Jos niin on, kannattaako mitään edes suunnitella? Jumalan tahdon tekemisessä ihmisen omat ponnistukset ja Jumalan ohjaus toimivat yhdessä. Jumala tahtoo, että me ajattelemme itse, pyydämme neuvoa toisilta ja laadimme suunnitelmia. Tulokset riippuvat silti Hänestä. Suunnitteleminen auttaa meitä toimimaan Jumalan tahdon mukaisesti. Pyydä johdatusta suunnitelmillesi ja toteuta ne sitten Häneen luottaen. 16:2 ”Kaikki miehen tiet ovat hänen omissa silmissään puhtaat.” Ilman mittapuuta oikean ja väärän määrittämiseen mille tahansa asialle voi löytää oikeutuksen. Aina voi todistaa olevansa oikeassa. Ennen suunnitelmien toteuttamista kannattaa esittää itselleen nämä kolme kysymystä: Onko tämä suunnitelma sopusoinnussa Jumalan totuuden kanssa? Toimiiko se tosielämän olosuhteissa? Onko asenteeni Jumalalle otollinen?  16:3 Ihminen voi epäonnistua työnsä antamisessa Herran haltuun. Jotkut luovuttavat työnsä vain näennäisesti. He sanovat, että hanke tehdään Herralle, vaikka todellisuudessa he tekevät sitä itselleen. Toiset luovuttavat hallinnan Jumalalle hetkeksi mutta ottavat ohjakset sillä hetkellä, kun asiat lakkaavat sujumasta odotetulla tavalla. Jotkut jättävät tehtävänsä täysin Herran käsiin mutta eivät tee itse mitään ja ihmettelevät, mikseivät menesty hankkeissaan. On säilytettävä herkkä tasapaino: luotettava Jumalaan kuin kaikki riippuisi Hänestä ja samalla uurastettava kuin kaikki riippuisi meistä.   16:4 Tämä jae ei tarkoita, että Jumala olisi luonut jotkut pahoiksi vaan että Jumala käyttää jopa pahojen ihmisten tekoja hyvien suunnitelmiensa toteuttamiseen (katso 1. Moos. 50:20). Jumala on ääretön ja ihmiset rajallisia. Emme koskaan kykene ymmärtämään Häntä. Voimme kuitenkin hyväksyä uskon kautta, että Hän on kaikkivoipa ja täydellisen rakastava ja hyvä- Hän ei siis voi olla pahan aiheuttaja (Jaak. 1:13,17). Jumalan järjestelmässä mikään asia ei jää vaille ratkaisua. Pahuus on väliaikainen tila maailmankaikkeudessa. Jumala tekee siitä lopun jonakin päivänä.  16:5 Ylpeys on sisäinen ääni, joka kuiskaa: ”Minun tieni on paras.” Se on Jumalan johtajuuden vastustamista ja sen uskomista, että kykenee elämään ilman Hänen apuaan. Vasta kun ylpeys kitketään, Jumala voi auttaa omaansa tulemaan sellaiseksi kuin Hän on tarkoittanut. (Katso taulukko sivulta 1274.)=NÖYRYYS JA YLPEYS  Sananlaskut tuomitsee ylpeyden suoraan ja painokkaasti. Ylpeä asenne on seitsemän Jumalan vihaaman asian kärjessä (6:16-17). Ylpeyden vahingolliset vaikutukset asetetaan jatkuvasti vastakkain nöyryyden ja sen etujen kanssa. N=NÖYRYYS * Y=YLPEYS, N.-johtaa viisauteen -Y.-johtaa häpeään 11:2* N.-noudattaa neuvoja. Y.-tuottaa riitoja 13:10* N.-johtaa kunniaan 15:53 * Y.-johtaa rangaistukseen 16:5 *Y.-johtaa kuolemaan 16:18* N.-päättyy kunniaan. Y.-päättyy tuhoon 18:12 * N.-tuo kunniaa. Y.-tuo nöyryytyksen 29:23. * 16:7 Joskus ihmiset ovat valmiita tekemään lähes mitä tahansa saadakseen toisten hyväksynnän. Se on normaalia tiettyyn pisteeseen asti, ja niinkuin sananlaskuissa todetaan, Jumalan mielen mukaisuus voi tehdä Häntä tottelevista miellyttävimpiä jopa vihamiesten silmissä. Jumala kehottaa kuitenkin käyttämään voimat ensisijaisesti Hänen miellyttämiseensä. Emme menetä mitään, vaikka meistä ei pidettäisi. Vain sillä on merkitystä, että olemme mieliksi Jumalalle.  Kiitos. Siunaten, Lasse Hietanen.     

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu