Hei. v.-39 P.T.SANA, Miika 3:1-12. PÄÄMIESTEN OIKEUDENKÄYNTI Tuomio

päämiesten vääryydelle 3:1. Minä sanoin: Kuulkaa Jaakobin päämiehet ja Israelin heimon johtajat! Eikö teidän tulisi tuntea oikeus? 2. Te vihaatte hyvää ja rakastatte pahaa, raastatte ihmisiltä (Kirjaimellisesti ”heiltä”) nahan päältä ja lihan luista. 3. He syövät minun kansani lihan ja nylkevät nahan heidän päältään, murskkaavat heidän luunsa, paloittelevat heidät kuin pataan, kuin lihan kattilaan. 4. Sitten he huutavat HERRAN puoleen, mutta Hän ei vastaa heille. Silloin Hän kätkee heiltä kasvonsa, koska he ovat tehneet pahoja töitä. TUOMIO PROFETTOJEN VÄÄRYYDELLE  5. Näin sanoo HERRA profeetoista, jotka eksyttävät minun kansani, jotka huutavat: ”Rauha teille!”, kun heidän hampaissaan on purtavaa, mutta julistavat pyhän sodan sille, joka ei anna mitään heidän suuhunsa. Tämän vuoksi tulee heille yö vailla näkyjä, heille tulee pimeys vailla ennustelua. Näiltä pofetoilta laskee aurinko, ja päivä pimenee heiltä. 7. Näkijät joutuvat häpeään, ja ennustelijoiden kasvot kalpenevat. He kaikki peittävät peittävät partansa, (Kirjaimellisesti ”viiksensä”) sillä Jumalan vastausta ei tule. 8. Mutta minä olen täynnä voimaa, HERRAN Henkeä, oikeutta ja väkevyyttä ilmoittaakseni Jaakobille sen rikokset ja Israelille sen synnit.  Siionin tuho  9. Kuulkaa tämä, Jaakobin päämiehet ja Israelin heimon johtajat, jotka inhoatte oikeutta ja väännätte vääräksi kaiken, mikä on oikeaa, 10. jotka rakennatte Siionia veriteoilla ja Jerusalemia väärydellä. 11. Sen päämiehet jakavat oikeutta lahjuksia vastaan, sen papit opettavat maksusta, ja sen prfeetat ennustavat rahasta. Kuitenkin he turvautuvatHERRAAN sanoen: ”Eikö HERRA ole meidän keskellämme? Ei meille tule onnettomuutta.” 12. Siitä syystä, teidän tähtenne, Siion kynnetään pelloksi, Jerusalemista tulee kiviraunio ja temppelivuoresta (Kirjaimellisesti ”talon vuoresta”) metsäinen kukkula.  Kommentaari osa; 3:1-12 Miika tuomitsi päämiesten, pappien ja pofeettojen synnit. Heidän olisi pitänyt opettaa kansalle oikea ja väärä. Juuri heidän olisi pitänyt tuntea laki ja opettaa sitä kansalle, mutta he olivat sysänneet lain syrjään ja tulleet syntisistä pahimmiksi. He hyödynsivät niitä, joita heidä olisi pitänyt varjella ja suojella. Kaikki synti on väärin, mutta toisten johdattaminen harhaan on kaikkein vahingollisinta. 3:1 Eroa oikean ja väärän välillä on joskus vaikeaa nähdä, mutta hengellisten johtajien pitäisi auttaa muita siinä. Raamattu on Jumalan ohjekirja oikean ja väärän eottamiseen. Vastuullisessa asemassa olevien täytyy ymmärtää Raamatun periaatteet, opettaa  niitä selkeästi ja elää itse niiden mikaan. Ketään ei voi pakotta elämään oikein, mutta meidän pitäisi auttaa toinen toistamme siinä. 3:2-4  Päämiehet eivät säälineet tai kunnioittaneet niitä, joita heidän oli tarkoitus palvella. He kohtelivat kansaa kurjasti tavoitellessaan omia etujaan ja kuvittelivat saavansa siihen Jumalalta apua. Jumala ei suostu vääryyteen. Hän on oikeudenmukainen ja vanhurskas ja haluaa meidänkin toimivan niin.  3:5-7 Miika hoiti tehtävänsä uskollisesti ja julisti Jumalan Sanaa. Sen sijaan valheprofeetat julistivat sen mukaan, millaista hyötyä he saivat toisilta. Monet väittävät saaneensa sanoman Jumalalta, mutta kaikki eivät puhu totta. Miika ennusti, että eräänä päivänä valheprofeetat saatettaisiin häpeään tekojensa vuoksi eikä Jumala vastaisi heille.  3:8 Miika kertoo saavansa Herran Hengeltä voiman palveluhönsä. Mekin saamme voiman samasta lähteestä. Jeesus sanoi seuraajilleen, että he saisivat voiman todistaa Hänestä, kun Pyhä Henki tulisi heidän päällensä (Ap. t.1:8). Omaan voimaansa luottaen on vaikeaa todistaa, sillä silloin pelko estää usein puhumasta Jumalan totuutta. Ainoastaan Pyhän Hengen voimaan luottamalla voi elää Hänelle ja todistaa Hänestä.  3:11. Miika kielsi aikansa päämiehiä, pappeja ja profeetoja ottamasta lahjuksia. Raha loi väärää turvallisuuden, ja sillä esimerkiksi ohjattiin oikeuden päätöksiä sen sijaan että olisi toimittu Jumalan tahdon mukaan. Juuda tuhoutui lopulta johtajiensa vääryyden vuoksi. Kenenkään ei tulisi ohjailla toisia taloudellisin tai minkään muunlaisin keinoin-eikä antaa muiden ohjailla itseään. Jumalan Sana kutsuu meitä toimimaan kaikessa Jeesuksen esimerkin mukaan.  3:12 Jakeessa Miika kohdistaa sanomansa kansan päämiehille, papeille ja profetoille ja varoittaa heitä vakavasti tulevasta tuomiosta.  Jerusalem, jota kutsuttiin myös Siioniksi, tuhoutuisi samalla tavalla kuin Samaria (1:6). Samaria kukistui vuonna 586 eKr. Nepukatnessarin sotajoukon hyökättyä sinne (2. Kun. 25:1-30).  Kiitos. Siunaten, Lasse Hietanen.    

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu