Hei. v. 1939 Päivän Tunnussanasta. 2. Kor. 13: 1-13. VAROITUKSIA JA

KEHOITUKSIA  13 Kolmannen kerran tulen nyt luoksenne, sillä jokainen asia on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan suulla. (Tai ”jokaisesta asiasta on oltava kahden tai kolmen todistajan vahvistus”.) 2. Sanoin jo aikaisemmin, kun olin toista kertaa luonanne, niille, jotka olivat tehneet syntiä, ja nyt poissa ollessani sanon myös kaikille muille, että en aio säästää teitä, kun tulen taas luoksenne. 3. Te vaaditte todistetta siitä, että minussa puhuu Kristus, Hän joka ei ole teitä kohtaan heikko vaan on teissä voimallinen. 4. Hänet tosin ristiinnaulittiin, kun Hän oli heikko, mutta Hän Elää Jumalan voimasta. Myös me olemme Hänessä heikkoja, mutta Hänen kanssaan me elämme Jumalan voimasta teidän hyväksenne. 5. Tutkikaa itseänne, oletteko uskossa. Koetelkaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, ettekö tunne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei näin ole, te ette kestä koetusta. (Vapaa käännöstapa: ”uskonne aitouden koettelua”.) 6. Toivon teidän tietävän, että me emme ole niitä, jotka eivät kestä koetusta. 7. Rukoilemme Jumalaa, ettette tekisi mitään pahaa, emme siksi, että me näyttäisimme koetuksen kestäviltä, vaan siksi, että te tekisitte hyvää ja me olisimme kuin ne, jotka eivät kestä koetusta. (Vapaa käännöstapa: ”että te tekisitte hyvää, vaikka me näyttäisimme epäonnistuvan siinä” tai ”että te tekisitte hyvää, vaikka näyttäisi siltä, että epäonnistuisimme apostolin aseman toteen näyttämisessä”.) 8. Emme näet voi mitään totuutta vastaan vaan ainoastaan totuuden puolesta. 9. Me iloitsemme, kun itse olemme heikkoja mutta te olette voimakkaita. Sitä me rukoilemmekin, että te tulisitte täydellisiksi. (Tai ”teistä tulisi täysin kypsiä [kristittyjä]” tai ”teistä tulisi täysin ehyitä [kristittyjä]”.) 10. Siksi kirjoitan tämän poissa ollessani, etten läsnä ollessani joutuisi menettelemään ankarasti sen vallan nojalla, jonka Herra on antanut minulle rakentamista, (Tai ”vahvistamista”,) ei hajottamista varten. 11. Lopuksi, veljet: (Vapaa käännöstapa: ”veljet ja sisaret”; katso jakeen 1:8 alaviite)= 1:8-10 Paavali ei kerro yksityiskohtia ahdingostaan Aasiassa, vaikka kolmen lähetysmatkan aikaisista vaikeuksista on kerrottu paljon (Ap. t. 13:2-14:28, 15:40-21:17). Hän kuitenkin mainitsee, että kuolema tuntui olevan lähellä eikä ollut muuta mahdollisuutta kuin luottaa Jumalaan. 1:8-10 Ihminen luottaa usein omiin kykyihinsä ja taitoihinsa, kun elämä tuntuu helpolta, ja kääntyy Jumalan puoleen vasta, kun omat keinot ei riitä. Kun oivaltaa oman voimattomuutensa ilman Jumalan jatkuvaa apua, tulee yhä riippuvaisemmaksi Hänestä kaikessa. Jumala on voimanlähteemme, ja yhteys Häneen tuo meille avun. Kun ymmärrämme olevamme riippuvaisia Hänestä, käännymme Hänen puoleensa kaikissa päivittäisissä asioissamme. (takaisin) 13:11. `Lopuksi, veljet': iloitkaa, tulkaa täydellisiksi, (Tai ”kasvakaa hengelliseen aikuisuuteen”,) ottakaa vastaan kehotuksia, (Tai ”rohkaiskaa toisianne”,) olkaa yksimielisiä ja eläkää rauhassa, niin rakkauden ja rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. 12. Tervehtikää toisianne pyhällä suudelmalla. (NLT-käännöksen mukaan ”Tervehtikää toisianne kristillistä rakkautta osoittaen.”) Kaikki pyhät (Tai ”Jumalan ihmiset”; samoin jakeessa 8:4) lähettävät teille tervehdyksen. 13. Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus (Tai ”yhteys”) olkoon kaikkien teidän kanssanne!   Komment. os. 13:2 Kun Paavali saapui kolmannen kerran Korinttiin, hän ei aikoisi säästää niitä seurakuntalaisia, jotka olivat tehneet syntiä. Tuolloin asioita käsiteltäisiin yhdessä. Seurakunnassa epäiltiin, etei Paavali puhunut heille Kristuksen Sanoja. Paavali vakuutti kuitenkin, että Kristus oli yhtä lailla hänessä kuin Korinttilaisissakin (13:4). 13:4 Se, että Jeesus elää jumalan voimasta, lohduttaa jokaista uskovaa. Vaikka maailmassa myrskyää ja meistä saattaa tuntua, että olemme myrskyn armoilla, meitä ohjaa Pyhä Henki. Joskus aliarvioimme toteuttaa Jeesuksen tahtoa ja unohdamme, että Hän itse hallitsee. Jeesus johtaa meidät turvallisesti myrskyjen läpi kohti lopullista päämääräämme. 13:5 Paavali pyysi, että korinttilaiset tutkisivat omaa uskoaan. Myös me voimme tutkia, olemmeko me lähellä Jeesusta. Meidän tulisi pyrkiä jatkuvasti lähemmäksi Häntä, jotta voimme kokea elämässämme Hänen kasvavaa läsnäoloaan ja voimaansa. Jos ei etsi lähempää yhteyttä Jumalaan, voi ajautua kauemmaksi Hänestä. 13:8-9 Niin kuin vanhemmat haluavat lastensa kasvavan kypsään aikuisuuteen, samoin Paavali toivoi Korintin uskovien kasvavan hengellisesti täysi-ikäisiksi. Kun levittää evankeliumia, tavoitteena ei tule olla vain se, että ihmisiä tulee uskoon ja he alkavat käydä seurakunnassa. Evankeliumin työn tulee tähdätä siihen, että uskoon tulleet kasvavat kohti hengellistä täysi-ikäisyyttä. 13:10 Paavali oli saanut Jumalalta vallan vahvistaa kristittyjä, ei hajottaa heitä. Kristityt ovat Pyhän Hengen temppeleitä, eikä heitä saisi lannistaa. Ennemmin meidän tulee rohkaista ja kannustaa toisiamme-erityisesti niitä, joita ei ehkä kukaan muu rohkaise. 13:11 Paavalin loppusanat jotka hän toivoi korinttilaisten muistavan, sopivat myös nykyseurakunnalle. Seurakunnassa, josta puuttuu Paavalin luettelemia ominaisuuksia, on todennäköisesti käsittelemättömiä ongelmia. Siellä voi olla kiistoja ja vaikeuksia, ja kenties on turvauduttu välinpitämättömyyteen, asioiden kieltämiseen tai välttelyyn ja katkeruuteen. Paavalin mainitsemat ilo, täydellisyys, kyky ottaa vastaan kehotuksia, yksimielisyys ja rauha syntyvät, kun ongelmat saadaan käsiteltyä. Paavali ja korinttilaiset tekivät kovasti töitä sen eteen, että saisivat rauhan ristiriitoihin. Meidänkin tulee soveltaa Jumalan Sanan periaatteita elämäämme eikä vain kuunnella niitä. 13:13 Paavalin loppusiunauksessa on mukana koko kolminaisuus: Isä, Poika ja Pyhä Henki. Vaikka Raamatussa ei käytetä Sanaa ”kolminaisuus”, siellä on kohtia, joiden välityksellä ajatus Jumalan kolmesta persoonasta ilmenee. Raamatun ajan kristityt uskoivat kolmiyhteiseen Jumalaan ja kokivat kolminaisuuden todeksi tuntemalla Jumalan armon, rakkauden ja yhteyden. Katso jakeesta Luuk. 1:35 enkeli Gabrielin ilmoitus Jeesuksen syntymästä Marialle, jakeesta Matt. 3:17 Isän äänen kuuluminen Jeesuksen kasteen yhteydessä sekä jakeesta Matt. 28:19 Jeesuksen lähetyskäsky opetuslapsille. 13:13 Toisessa korintilaiskirjeessä Paavali käsittelee ajankohtaista ongelmaa Korintin seurakunnassa. Hän olisi voinut kieltäytyä olemasta yhteydessä seurakuntalaisiin, kunnes nämä olisivat saaneet asiansa kuntoon, mutta hän rakasti heitä ja lähestyi heitä uudelleen täynnä Kristuksen rakkautta. Rakkaus tarkoittaa joskus sitä, että täytyy puuttua läheisen toimintaan. Kun joku on tuhoamassa elämäänsä synnin takia, tarvitaan sekä lujuutta että välittämistä. Yhteisön ja lähimmäisten kipupisteitä voi käsitellä väärin, mikä johtaa helposti välien katkeamiseen. Vääriä tapoja ovat esimerkiksi toisten tuomitseminen, moittiminen, etäisyyden ottaminen, sulkeminen ulkopuolelle, heidän ongelmistaan juoruaminen ja muiden kääntäminen heitä vastaan. Paavalin toimintamalliin kuuluu sen sijaan avoin keskustelu ja aito välittäminen. Paavalin mallin toteuttaminen saattaa vaatia paljon, mutta se on ainoa Jeesuksen mielen mukainen tapa käsitellä lähimmäisten väärää toimintaa.  Kiitos. Siunaten, Lasse Hietanen.   

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu