Hei. v.1939 Päiv.T. SANASTA Heb. 3:1-11. KRISTUS on Moosesta suurempi.

Jeesus, apostolimme ja ylipappimme  3 Sen vuoksi, pyhät veljet, (Vapaa käännöstapa: ”pyhät veljet ja sisaret”), te, jotka olette osallisia taivaallisesta kutsusta, kiinnittäkää mielenne tunnustuksemme apostoliin ja ylipappiin, Jeesukseen. 2. Hän on uskollinen asettajalleen, niin kuin Mooseskin oli ”koko (Toisista käsikirjoituksista puuttuu sana ”koko”) Hänen huoneessaan”). 3. Hänen on kuitenkin katsottu Moosekseen verrattuna ansaitsevan niin suuremman kunnian kuin rakentajan kunnia on talon kunniaa suurempi. 4. Jokainen talo on jonkun  rakentama, mutta Jumala on rakentanut kaiken. 5. Mooses tosin oli palvelijana uskollinen ”koko Hänen huoneessaan” todistukseksi siitä, mitä vastedes puhuttaisiin. 6. Kristus sen sijaan on uskollinen Poikana, Hänen  huoneensa hallitsijana. Hänen huoneensa olemme me, kunhan loppuun asti (Toisista käsikirjoituksista puuttuu sana ”koko”) säilytämme rohkeuden ja kerskaamme toivosta.  Varoitus paatumisesta  7. Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo: ”Tänä päivänä, jos te kuulette Hänen äänensä, 8. älkää paaduttako sydäntänne, niin kuin teitte kapinoidessanne (Kirjaimellisesti ”katkeroituksessa”: Sana viittaa nimeen Maara, joka merkitsee 'katkera'. Katso 2. Moos. 15:23.) kiusaamisen päivänä autiomaassa. 9. Sillä teidän isänne kiusasivat ja koettelivat minua, vaikka näkivät minun tekojani neljäkymmentä vuotta. 10. Sen tähden minä vihastuin tähän sukupolveen ja sanoin: 'Aina he eksyvät sydämessään.' He eivät oppineet tuntemaan minun teitäni, 11. ja niin minä vihassani vannoin: 'He eivät pääse minun lepooni.'”  Komment. os. Jae oli juutalaistaustaisille kristityille erityisen merkityksellinen. Juutalaisten käsityksen mukaan korkein hengellinen arvovalta oli ylipapeilla. Kristittyjen mukaan se oli niillä apostoleilla, jotka olivat toimineet Jeesuksen seurassa ja julistivat evankeliumia. Sana ”apostoli” merkitsee 'lähetettyä'. Jeesusta voidaan pitää sekä ylipappina että Jumalan lähettämänä eli apostolina. Hän on seurakunnan pää. 3:1 Kirjoittaja kehottaa lukijoita kiinnittämään mielensä Jeesukseen. Nykyaikaa leimaa pirstaloituminen ja jatkuvat aistiäärsykkeet, jotka häiritsevät keskittymistä. Voi olla vaikeaa keskittyä pohtimaan asioita tai ajattelemaan jotakuta. Meidän tulisi kuitenkin kuunnella Jeesusta, sillä Jumalan lähettiläänä Hän puhuu Jumalan sanomaa. Jeesus on myös ylipappi, jonka kautta voimme lähestyä Jumalaa. Hän ansaitsee kuuliaisuutemme, sillä Hänen haltuunsa on annettu koko Jumalan seurakunta.  3:2-3 Juutalaisille Mooses oli suuri sankari. Hän oli johtanut heidän esi-isänsä, israelilaiset, Egyptin orjuudesta vapauteen ja kohti Luvattua maata. Hän oli myös kirjoittanut viisi Mooseksen kirjaa ja oli profeetta, jolle Jumala antoi lain. Juutalaiset pitivät Moosesta Raamatun suurimpana profeettana. Uskomme keskipisteenä Jeesus ansaitsee suuremman kunnioituksen kuin Mooses, joka oli vain ihminen ja jonka Jumala nimitti palvelijakseen. Jeesus on enemmän kuin ihminen, Hän on itse Jumala (1:3 ). Niin kuin Mooses johti Israelin kansan pois Egyptin orjuudesta, Kristus johdattaa meidät vapaaksi synnin orjuudesta. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja kysyykin, onko meillä varaa jättää tämä Jumalan ilmoittava pelastus huomiotta.  3:5 Mooses oli uskollinen Jumalan kutsulle johtaessaan Israelin  kansan pois Egyptistä ja valmistaessaan tietä Messiaalle. Myös muut Vanhan Testamentin pyhät ihmiset valmistivat omalta osaltaan Jeesuksen tuloa. Vanhan testamentin tunteminen on paras perusta Uuden testamentin ymmärtämiselle. Vanhaa testamenttia lukiessa voi huomata, kuinka Jumala käytti erilaisia ihmisiä ja tilanteita suunnitelmiensa toteuttamiseen ja tärkeiden totuuksien havainnollistamiseen.Hän myös ilmoitti profettojen välityksellä tulevasta Meessiaasta ja valmisti kansaansa ymmärtämään Messiaan työtä uhrijärjestelmän kautta. Kun lukee Vanhaa testamenttia, myös Uuden testamentin merkitys selkenee.   3:6 Jakeessa korostetaan, että Mooses oli uskollinen huoneenhaltija mutta Jeesuksen työ huoneenhaltijana oli ylivertaista, koska Hän on kaikessa uskolliinen. Tämän luotettavan ominaisuuden vuoksi me saamme säilyttää rohkeuden ja toivon.  3:7-15 Jakeissa viitataan israelilaisiin, jotka olivat paaduttaneet sydämensä autiomaassa. Paatunutta sydäntä on vaikea saada pehmenemään. Psalmin 95 kirjoittaja varoittaa paaduttamasta sydäntä ja olemaan vastustamatta Jumalan tahtoa, niin kuin israililaiset tekivät autiomaassa (2. Moos. 17:7, 4. Moos. 13:1-14:45, 20:1-29). Israelilaiset olivat varmoja, ettei Jumala pystyisi viemään heitä perille, ja menettivät viimein uskonsa Häneen. Ihminen, jonka sydän on paatunut, pitää kiinni omista tavoistaan ja ajatuksistaan, niin ettei voi kääntyä Jumalan puoleen. Ihmisen sisin ei paadu hetkessä. Se tapahtuu pitkän ajan kuluessa, kun tekee toistuvasti Jumalan tahdon vastaisia valintoja.  3:11 Jumalan levolla on monta merkitystä Raamatussa. Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä luomisen jälkeen, minkä muistoksi juutalaiset viettävät viikoittain sapattia 1. Moos. 2:2, Heb. 4:4-9). Levolla saatetaan viitata Luvattuun maahan eli Kanaaninmaahan (5. Moos. 12: 8-12, Ps.95:1-11) ) tai rauhaan Jumalan kanssa, joka saadaan uskon kautta Kristukseen (Matt. 11:28, Hebr. 4:1, 3, 8-11). Lepo saattaa merkitä myös tulevaa ikuista elämää Kristuksen kanssa. Kirjeen alkuperäiset lukijat yhdistivät ajatuksen israelilaisten pääsyyn Luvattuun maahan. Jae kehottaa meitä olemaan kapinoimatta Jumalaa vastaan. Jos olemme kestäviä uskossa emmekä torju Kristusta, pääsemme meille luvattuun lepoon.  Kiitos. Siunaten, Lasse Hietanen.     

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu