Hei. 1. Piet. 2:15-16 Sillä Jumalan tahto on, että te hyvää tekemällä tukitte

suun ymmärtämättömien ihmisten tietämättömyydeltä. 16. Tehkää näin vapaiden tavoin, älkää niinkuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona, vaan niinkuin Jumalan palvelijat.  Komm. os. 2:13-17 ”Kaikella inhimillisellä järjestyksellä” Pietari viitannee yleiseen valtiolliseen järjestykseen, mahdollisesti myös Rooman keisariin Neroon, joka oli pahamaineinen itsevaltias. Vaikka Pietari kehottaa olemaan alamainen esivallalle, hän ei kuitenkaan edellytä, että pitäisi toimia Jumalan Sanan vastaisesti (katso Ap. t. 5:29). Pietarin aikana kristityt pystyivät elämään paikallisten lakien mukaan suurimmassa osassa jokapäiväisen elämän asioita. Nykyään jotkut kristityt elävät maissa, joissa on uskonnonvapaus, toiset taas maissa, joissa kristittyjen vapautta on rajoitettu ja heitä saatetaan vainota. Pietarin kirjeen jakeet kehottavat suostumaan hallitsijoiden tahtoon ja toimimaan  lakien ja asetusten mukaan, kunhan ei asioita hoideta vastoin Jumalan tahtoa. Meidän tulee toimia oikein ”Herran vuoksi”, jotta Hänen Sanomaansa ja kansaansa kunnioitettaisiin. Vainojen keskellä kuuliaisuus Jumalalle kysyy rohkeutta. Lisää  kristittyjen suhteesta yhteiskuntaan kerrotaan jakeiden Room. 13: 1-7 kommentaariviitteessä = Jakeista vallitsee useita tulkintoja. Vuosisatojen aikana on syntynyt ainakin kolme päänäkemystä. Ensinnäkin jotkut kristityt ajattelevat, että esivalta on niin turmeltunut, että sen kanssa pitäisi välttää kanssakäymistä niin pitkälle kuin mahdollista. Siksi kristittyjen ei pitäisi työskennellä valtiolle, äänestää eikä suorittaa asepalvelusta. Toisen näkemyksen mukaan esivalta ja seurakunta noudattavat eri periaatteita ja toimivat eri alueilla. Kristityt voivat olla uskollisia molemmille ja työskennellä kummalle tahansa. Niitä ei kuitenkaan pitäisi sekoittaa, vaan tämän näkemyksen mukaan valtio toimii yhteiskunnallisella ja aineellisella alueella ja seurakunta toteuttaa aatteellisia päämääriä. Kolmannen tulkinnan mukaan kristityillä on velvollisuus kehittää yhteiskunnan toimintaa. He voivat äänestää hyviä arvoja edustavia ehdokkaita ja edistää omalla toiminnallaan hyvien vaikutteiden leviämistä. Tämän näkemyksen mukaan seurakunta ja valtio toimivat yhdessä ihmisten parhaaksi. Mikään näistä tulkinnoista ei kehota sivuuttamaan lakeja tai säädöksiä eikä toimimasta niitä vastaan, elleivät ne selvästi edellytä Jumalan tahdon rikkomista. Jumalan mielen mukaista on, että pyrimme kaikessa toiminnassamme vastuullisuuteen. * 1.Piet. 2:16 Raamatun määritelmä vapaudesta eroaa siitä, miten Sanan merkitys ymmärretään maailmassa. Kristityillä on vapaus Kristuksessa, mikä tarkoittaa vapautta palvella Jumalaa ja toisia ihmisiä iloiten. Se ohjaa hyvään elämään. Koska Jumala on vapauttanut meidät synnin vallasta ja jatkuvasta syyllisyydestä, meidän ei tule antaa periksi synnin houkutuksille vaan etsiä Jumalan tahtoa.  Kiitos. Siunaten, Lasse Hietanen. 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu