Hei. Kiitos ISÄ johdatuksesta.

Vuoden 1939 Tämän, Päivän Tunnussanasta  Ef. 5: 22-33  Ohjeita vaimoille ja miehille.

22. Vaimot, olkaa omalle miehellenne alamaisia niinkuin Herralle, 23. sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää, oman ruumiinsa, seurakunnan, vapahtaja. 24. Niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehelleen kaikessa alamaisia. 25. Miehet, rakastakaa vaimoanne niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä altiiksi sen puolesta, 26. että Hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen vedellä pesten , Sanan kautta, 27. ja asettaisi eteensä kirkastetun seurakunnan, vailla tahraa, ryppyä tai muuta sellaista, pyhän ja nuhteettoman. 28. Samoin jokaisen miehen tulee rakastaa omaa vaimoaan niin kuin omaa ruumistaan. Joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään. 29. Eihän kukaan ole koskaan vihannut omaa lihaansa, (Tai ”omaa kehoaan”.) vaan hän ravitsee ja vaalii sitä niin kuin Kristuskin seurakuntaa, 30. sillä me olemme Hänen ruumiinsa jäseniä.

31. Sen tähden mies luopukoon

isästään ja äidistään

ja liityköön vaimoonsa,

ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. (Tai ”liittyvät yhdeksi”.)

32. Tämä* salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. (Vapaa käännöstapa: ”samoin Kristus ja seurakunta ovat yhtä”.) 33. Mutta myös jokainen teistä rakastakoon vaimoaan niin kuin itseään, ja vaimon tulee kunnioittaa miestään.   Komment. os. 5:21-22 Keskinäinen alamaisuus ymmärretään usein väärin. Se ei tarkoita toisen tottelemista vailla omaa tahtoa. Jeesus jonka nimeen ”jokaisen polven on notkistuttava–niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla” (Fil. 2:10), alistui Isänsä tahtoon. Kunnioituksesta Jeesusta kohtaan seuraamme Hänen esimerkkiään. Kun olemme alamaisia Jumalalle, meistä tulee halukkaampia toimimaan Hänen tahtonsa mukaan ja suostumaan alamaisuuteen myös ihmissuhteissamme. Se merkitsee toisten oikeuksien asettamista omien edelle. Avioliitossa puolisoita neuvotaan olemaan toisilleen alamaisia. Kun kummallakin puolisolla on vahva suhde Jeesukseen, molemmat pyrkivät tekemään toisisensa onnelliseksi.  5:22-24 Paavalin aikaan naisten, lasten ja orjien tuli toimia perheen pään tahdon mukaan. Orjat olivat alamaisia, kunnes heidät vapautettiin, pojat aikuiseksi kasvamiseen saakka ja tytöt ja naiset koko elämänsä ajan. Paavali korosti kaikkien uskovien tasa-arvoisuutta (Gal. 3:28) mutta ei kehottanut hylkäämään roomalaisen yhteiskunnan käytäntöjä sen saavuttamiseksi. Sen sijaan hän neuvoi efesolaisia osoittamaan vapaaehtoisesti arvostusta ja kunnioitusta toisiaan kohtaan. Vaimojen tuli kunnioittaa miehiään ja miesten vaimojaan, orjien isäntiään ja isäntien orjiaan ja lapsien vanhempiaan ja vanhempien lapsiaan. Molemminpuolinen alamaisuus tuo perheeseen järjestystä ja sopusointua ja saa perheenjäsenet rakastamaan ja kunnioittamaan toisiaan niin kuin Jumala on tarkoittanut.   5:22-24 Paavalin opetusta keskinäisestä alamaisuudesta on tulkittu virheellisesti väittämällä, että aviomiehellä olisi perheissä rajoittamaton valta. Vaikka Paavali ei tarkoitakaan sitä, hän kehoittaa silti vaimoja olemaan miehilleen alamaisia. Tätä opetusta ei nykyään pidetä paljoa esillä, mutta se pätee yhä. Raamatun mukaan mies on perheen hengellinen johtaja. Todellinen hengellinen johtajuus vaatii rakkaudellista palvelemista, joka on itselle kuolemista. Aviomiehen pitäisi palvella vaimoaan aivan niinkuin Jeesus palveli opetuslapsia ja suostui jopa pesemään heidän jalkansa. Jeesusta kunnioittava viisas aviomies ei käytä asemaansa väärin, eikä Jeesusta seuraava viisas vaimo vähättele aviomiestään. Näin vältytään monelta riidalta ja erimielisyydeltä.   5:22-28 Kristinuskon myötä naisen asema parani huomattavasti, ja naisesta tuli perheessä puolisonsa tuki ja kumppani. Efesonilaiset miehet olivat tottuneet roomalaiseen tapaan, jossa perheen päällä oli rajaton valta. Kaikki eivät ehkä osanneet kohdella vaimojaan rakastavasti ja kunnioittavasti, niin kuin kristinusko opetti. Paavali tähdentää, että sekä miesten että vaimojen tulee olla toisilleen alamaisia (5:21), samoin kuin heidän tulee rakastaa toisiaan.   5:25-30 Kun Paavali opastaa miehiä rakastamaan vaimojaan, hän käyttää kaksikertaa enemmän sanoja kuin silloin kun hän neuvoo vaimoja. Miehen tulisi rakastaa vaimoaan olemalla valmis uhraamaan kaikkensa tämän edestä. Hänen tulisi pitää vaimonsa hyvinvointia elämänsä tärkeimpien asioiden joukossa ja huolehtia puolisostaan yhtä hyvin kuin itsestään. Kun mies kohtelee vaimoaan hyvin, tämän on helppo kunnioittaa häntä.  5:25-33 Jakeiden 1. Kor. 7:32-38 perusteella jotkut ovat tulkinneet, että Paavali suhtautui avioliittoon kielteisesti. Efesolaiskirjeiden jakeet kuitenkin osoittavat, että hän kunnioitti avioliittoa suuresti. Paavali ei esitä avioliittoa vain käytännöllisenä ratkaisuna tai keinona toteuttaa fyysisiä haluja vaan vertauskuvana Kristuksen ja seurakunnan välisestä suhteesta. Ensimmäisen korinttilaiskirjeen neuvot Paavali antoi hädän keskellä vainon ja kriisin aikana. Hänen ohjeensa efesolaisille vastaavat laajemmin raamatullista käsitystä avioliitosta. Paavali piti avioliittoa pyhänä liittona, elävänä vertauskuvana ja arvokkaana suhteena, joka vaatii hellää, itsensä uhraavaa huolenpitoa.   5:26-27 Jeesuksen kuoleman ansiosta seurakunta on pyhä ja puhdas. Jeesus puhdistaa meidät vanhoista, synnillisistä tavoistamme ja asettaa meidät erilleen pyhää palveluaan varten (Hepr. 10:29, 13:12). Hän on puhdistanut seurakunnan kasteen pesulla. Kasteen kautta olemme valmiita tulemaan seurakuntaan, aivan niinkuin entisajan morsiamet Lähi-idässä valmistautuivat avioliittoon peseytymällä seremoniallisissa kylvyissä. Jumalan Sana puhdistaa meidät (Joh. 17:17, Tit. 3:5).  5:31-33 Avioliitossa mies ja vaimo yhdistyvät niin, että toiseen ei voi vaikuttaa ilman että vaikuttaa samalla toiseen. Ykseys avioliitossa ei tarkoita, että oma minuus häviäisi. Yhdeksi tuleminen on sitä, että huolehtii puolisosta yhtä paljon kuin itsestään, opettelee kuuntelemaan hänen tarpeitaan ja auttaa häntä saavuttamaan hänen mahdollisuuksiensa rajat. Luomiskertomuksessa tulee ilmi, että aviomiehen ja vaimon yhdeksi tuleminen on Jumalan suunnitelma (1. Moos. 2:24). Jeesus viittasi siihen opetuksessaan (Matt. 19:4-6).   Kiitos. Siunaten, Lasse Hietanen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu