Hei. Päivän Tunnussanasta, v.-39; Ef. 4:1-6;

Ykseys seurakunnassa  

Hengen ykseys ja seurakunnan moninaisuus

4 Minä, joka olen vankina Herran vuoksi, kehoitan siis teitä vaeltamaan (Tai ”elämään”. Vaeltaminen tarkoittaa tässä yhteydessä kristityn elämää Jeesuksen opetuslapsena; samoin jakeissa 5:2, 8 ja 15 (suom. huom.). saamanne kutsumuksen arvoisesti, 2. kaikessa nöyrinä, lempeinä ja pitkämielisinä, kärsien toisianne rakkaudessa. (Vapaa käännöstapa: ”hyväksyen toisenne rakkaudellisesti” tai ”antaen anteeksi toistenne virheet, koska rakastatte toisianne”.) 3. Pyrkikää rauhan yhdyssiteen avulla säilyttämään Hengen ykseys: (Vapaa käännöstapa: ”Tehkää parhaanne siinä, että elätte rauhassa keskenänne, ja näin lujitatte yhteyttänne Hengessä.”) 4. yksi ruumis ja yksi Henki, niin kuin teidät on kutsuttukin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte, 5. yksi Herra, yksi usko, yksi kaste; 6. yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien, kaikkien kautta ja kaikissa.  Kommentaari osassa; 4:1-2 Jumala on valinnut uskovat edustamaan Jeesusta maan päällä. He ovat saaneet etuoikeuden tulla Jumalan lapsiksi (Joh. 1:12). Paavali haastaa elämään tämän arvokkaan kutsumuksen mukaisesti. Se edellyttää nöyryyttä, lempeyttä, kärsivällisyyttä, ymmärtäväisyyttä ja halua rakentaa rauhaa. Ihmiset tarkkailevat uskovien elämää. Näkevätkö he meissä Jeesuksen?  4:1-6 ”Yksi ruumis”, Paavali sanoo. Yhteys ei aina toimi itsestään, vaan sen eteen pitää tehdä töitä. Ihmisten väliset eroavaisuudet voivat johtaa hajaannukseen, mutta seurakunnassa ei saisi käydä niin. Eroavaisuuksiin keskittymisen sijasta tulisi muistaa, mikä uskovia yhdistää: yksi ruumis, yksi Henki, yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala. Osaatko arvostaa ihmisiä, jotka ovat erilaisia kuin sinä? Erilaiset lahjat ja näkökulmat auttavat seurakuntaa tekemään Jumalan työtä. Kristuksen ruumiin jäsenet täydentävät toisiaan. Katso lisää aiheesta jakeista 1. Kor. 12:12-13.  4:2 Kukaan ihminen ei ole täydellinen, joten meidän tulee hyväksyä toisemme ja rakastaa lähimmäisiämme puutteista huolimatta. Kun näkee vikoja toisissa, tulisi olla kärsivällinen ja lempeä. Joskus jonkun käyttäytyminen tai luonne ärsyttää erityisesti. Ei kannata keskittyä hänen heikkouksiinsa tai vikoihinsa vaan rukoilla hänen puolestaan -tai vielä enemmän: viettää aikaa hänen kanssaan ja ottaa selvää, voisiko hänestä oppia pitämään. (Tämän kirjoittajan humiointi; sanonta: ”Seura tekee kaltaisekseen”; EI OMAKSUA HÄNELTÄ MITÄÄN OMAKSI, MIKÄ ON SIELUMME VIHOLLISESTA. 4:3 Yhteyden rakentaminen on Pyhän Hengen tehtävä. Voimme antautua Hänen ohjaukseensa ja tehdä osamme rauhan saavuttamiseksi. Keskittyminen Jumalaan itsemme sijaan auttaa kokemaan yhteyttä ja rauhaa. Jakeiden Joh. 3:6, Ap. t. 1:5 ja Ef. 1:13-14 kommentaariviitteissä on enemmän tietoa siitä, kuka Pyhä Henki on ja mitä Hän tekee.  4.4-7 Kaikki Jeesukseen uskovat kuuluvat yhteen ruumiiseen ja tulevat yhdeksi Kristuksessa, joka on ruumiin pää (katso 1. Kor. 12:12-27). Jumala on lahjoittanut jokaiselle ominaisuuksia, jotka vahvistavat ruumista. Tuntuupa oma erityistaito pieneltä tai suurelta, juuri sillä voi palvella Jumalaa. Voimme pyytää Häntä käyttämään erityisiä lahjojamme, jotta uskovien yhteisö saisi rakentua terveeksi ja vahvaksi.  4:6 Jumala on ”Yli kaiken”. Se osoittaa Hänen ehdotonta valtaansa sekä ylimaallisuuttaan eli tuonpuoleisuuttaan. Ilmaukset ”kaikkien kautta” ja ”kaikissa” taas kertovat Jumalan jatkuvasta läsnäolosta maailmassa ja uskovien elämässä. Jos Jumalan elämästä hylätään jompikumpi näistä näkökulmista, Hänen ylimaallisuutensa tai läsnäolonsa tässä maailmassa, kuva Hänestä ei vastaa koko Totuutta.  Kiitos. Siunaten, Lasse Hietanen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu