Hei. Vuoden 1939 Päivän Tunnussanasta

tälle päivälle, joka on ollut; Pyhäinmiestenpäivä ; Matt. 5: 1-12, Jeesus pitää vuorisaarnan Autuaaksi julistaminen (49 / Luuk. 6:17-26)  5 Nähdessään kansanjoukot Jeesus nousi vuorelle, ja kun Hän oli istuutunut, opetuslapset tulivat Hänen luokseen. 2. Hän alkoi puhua (Kirjaimellisesti ”Hän avasi suunsa”.) ja opetti heitä sanoen: 3. ”Autuaita ovat hengessään köyhät, (Vapaa käännöstapa: ”ne, jotka ovat köyhiä ja ymmärtävät tarvitsevansa Jumalaa”.) sillä heidän on taivasten valtakunta. 4. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. 5. Autuaita ovat sävyisät, (Tai ”nöyrät” tai ”lempeät”.) sillä he perivät maan. 6. Autuaita ovat ne, joilla on vanhrskauden (Tai ”oikeuden” tai ”oikeudenmukaisuuden”) nälkä ja jano, sillä heidät ravitaan. 7. Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. 8. Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. 9. Autuaita ovat rauhan tekijät, sillä heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. 10. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta.” 11. ”Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni solvaavat ja vainoavat teitä ja valehdellen (Sanaa ”valehdellen” ei ole kaikissa käsikirjoituksissa.) puhuvat teistä kaikkea pahaa. 12. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Samoinhan vainottiin profeettoja, jotka olivat ennen teitä.”  Kommentaari osa 5:1-2 Kansanjoukot seurasivat Jeesusta. Hän oli kaupungin puheenaihe. Opetuslapset olivat Hänen lähimmät työtoverinsa, joten he kokivat varmasti kiusausta olla ylpeitä ja omistushaluisia. Jeesuksen seurassa oleminen ei antanut heille ainoastaan mainetta vaan myös mahdollisuuden saada rahaa ja valtaa. Ennen kansanjoukolle puhumista Jeesus veti opetuslapset syrjään ja varoitti heitä kiusauksista, joita he kohtaisivat Hänen seurassaan. Jeesus sanoi, ettei opetuslasten tulisi odottaa mainetta ja rikkauksia vaan murhetta, nälkää ja vainoa. Hän vakuutti, että he saisivat palkan, mutta eivät välttämättä tässä ajassa. Joskus Jeesuksen seuraaminen tuo suosiota, joskus ei. Kun elää vuorisaarnan periaatteiden mukaan, ei tarvitse käyttää Jumalaa omien päämäärien edistämiseen.  5:1-7:29 Matteuksen lukuja 5-7 kutsutaan vuorisaarnaksi, koska Jeesus piti puheensa vuorenrinteellä lähellä Kapernaumia. Saarna sisältää todennäköisesti useiden päivien opetuksia. Puheessa Jeesus osoittaa suhteensa lakiin sekä sen, etteivät asema, vaikutusvalta ja raha ole tärkeitä Hänen valtakunnassaan vaan sydämen kuuliaisuus ratkaisee. Vuorisaarna haastoi sen ajan ylpeät ja lakihenkiset uskonnolliset johtajat. Se kutsui heitä kuuntelemaan Vanhan testamentin profeettoja, jotka opettivat Jeesuksen tavoin, ettää vilpitön kuuliaisuus on tärkeämpää kuin lain ulkoinen noudattaminen.  5:3-5 Jeesus aloitti saarnansa sanoilla, jotka vaikuttivat ristiriitaisilta. Usein jumalallinen elämäntapa on ristiriidassa maailman tavan kannssa. Jos haluaa elää Jumalalle, tulee olla valmis sanomaan ja tekemään maailman silmissä outoja asioita. On oltava valmis ottamisen sijaan antamaan, vihaamisen sijaan rakastamaan ja hyväksikäytön sijaan auttamaan toisia. Kun ei vaadi itsekkäästi omia oikeuksiaan vaan ottaa sen sijaan muut huomioon, saa ajallaan kaiken, mitä Jumala on varannut Häneen uskoville.  5:3-12 Autuaaksijulistuksen voi ymmärtää monella tavalla. Se voidaan nähdä opetuslapsille annettuna hyvän elämän ohjeistuksena, jota jokaisen tulisi noudattaa. Autuaaksijulistuksen periaatteet voidaan ymmärtää myös Jumalan valtakunnan ikuisina arvoina, jotka ovat vastakkaisia maailman nopeasti vaihtuville ja ohimeneville arvoille. Julistus osoittaa fariseusten pinnallisen uskon ja erottaa sen Jeesuksen arvostamasta uskosta. Lisäksi se osoittaa, kuinka Vanhan testamentin odotukset täyttyvät uudessa valtakunnassa. Autuaaksijulistus tulee ymmärtää kokonaisuutena eikä siten, että listasta poimitaan vain itselle mieluisia asioita. Julistus kuvaa Jeesuksen seuraajan ominaispiirteitä.  5:3-12 Jokainen autuaaksijulistuksen kohta kertoo, kuinka saada Jumalan siunaus. Siunaus ei tarkoita onnellisuutta, eikä autuaaksijulistus lupaa nautintoja tai ajallista menestystä. Siunattuna oleminen tarkoittaa Jumalan valtakunnan kansalaisille luvattua mahdollisuutta kokea toivoa ja iloa olosuhteista riippumatta. Nämä onnellisuuden syvimmät muodot ovat Jeesuksen jokaisen seuraajan ulottuvilla.  5:3-12 Kun Jeesus ilmoitti valtakunnan tulleen lähelle (4:17), ihmiset alkoivat pohtia pääsyvaatimuksia sinne. Jeesus sanoi, että se on erilainen kuin maalliset valtakunnat. Taivasten valtakunnassa omaisuudella ja vaikutusvallalla ei ole merkitystä, vaan siellä arvostetaan toisenlaisia siunauksia ja ominaisksia. Kannattaa pohtia, muistuttavatko omat asenteet enemmän maailman vai Jumalan mielen mukaisian arvoja.  5:11-12 Vainot kääntävät kristiyyyjen katseet pois ajallisista palkinnoista ja riisuvat heidät pinnallisesta uskosta. Vainoissa usko vahvistuu, ja vainottujen asenne on esimerkkinä myös toisille. Vainotuksi joutunut voi lohduttautua sillä, että myös Jumalan suuria profeettoja Eliaa, Jeremiaa ja Danielia vainottiin. Vainoissakin Jumala antaa meille voimaa olla uskollisia Hänelle. Hän palkitsee uskolliset palvelijansa ikuisessa valtakunnassaan, jossa ei enää ole pahuutta.  Kiitos. Siunaten, Lasse Hietanen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu