Kiinalainen kulttuuri: kopioinnista innovaatioihin

Totta on, että Kiinassa on kopioinnin historia

Kiinassa on kopioitu tuotteita ja teknologioita jo vuosisatojen ajan. Tämä johtuu osittain siitä, että Kiina on ollut pitkään suljettu maa, jossa on ollut rajoitettu pääsy ulkomaailman innovaatioihin. Kopiointi on myös ollut tapa oppia uusia asioita ja kehittää omia taitoja.

Tarua on, että Kiinalainen liikemenestys perustuu pelkästään kopiointiin

Kiinassa on viime vuosina tapahtunut merkittävää innovaatioiden kehitystä. Kiinalaiset yritykset ovat investoineet voimakkaasti tutkimukseen ja kehitykseen, ja niillä on ollut useita menestyneitä innovaatioita.

Tässä on esimerkkejä Kiinan innovaatioista:

* Huawein 5G-tekniikka

* Alibaban pilvipalvelut

* Tencentin WeChat-viestintäsovellus

* BYD:n sähköautot

* DJI:n dronet

Nämä innovaatiot ovat osoittaneet, että Kiina pystyy kehittämään uutta teknologiaa ja tuotteita, jotka ovat maailman huippua.

Kiinalainen liikemenestys perustuu kuitenkin edelleen pitkälti kopiointiin

Kiinassa on edelleen paljon yrityksiä, jotka kopioivat ulkomaisia tuotteita ja teknologioita. Tämä johtuu siitä, että kopiointi on usein halvempaa ja helpompaa kuin itsenäisen innovaation kehittäminen.

Kiinalainen kulttuuri ja innovaatiot

Kiinalainen kulttuuri on yksi maailman vanhimmista ja monipuolisimmista. Se on vaikuttanut merkittävästi Kiinan historiaan, yhteiskuntaan ja talouteen. Kiinalainen kulttuuri on myös vaikuttanut innovaatioiden kehitykseen Kiinassa.

Kopioinnin historia

Kiinassa on kopioitu tuotteita ja teknologioita jo vuosisatojen ajan. Tämä johtuu osittain siitä, että Kiina on ollut pitkään suljettu maa, jossa on ollut rajoitettu pääsy ulkomaailman innovaatioihin. Kopiointi on myös ollut tapa oppia uusia asioita ja kehittää omia taitoja.

Kiinassa kopiointi on usein nähty hyväksyttävänä tapana oppia ja kehittyä. Kiinalaisessa kulttuurissa on painotettu perinteitä ja kunnioitusta vanhempia kohtaan. Tämä on johtanut siihen, että kopiointi on nähty tapana kunnioittaa esi-isiä ja heidän saavutuksiaan.

Innovaatioiden kehitys

Kiinassa on viime vuosina tapahtunut merkittävää innovaatioiden kehitystä. Kiinalaiset yritykset ovat investoineet voimakkaasti tutkimukseen ja kehitykseen, ja niillä on ollut useita menestyneitä innovaatioita.

Kiinan innovaatioiden kehitys on johtunut useista tekijöistä. Yksi tärkeimmistä tekijöistä on Kiinan talouskasvu. Kiinan talouden kasvaessa yrityksillä on ollut enemmän resursseja tutkimukseen ja kehitykseen.

Toinen tärkeä tekijä on Kiinan koulutusjärjestelmän kehitys. Kiinassa on panostettu voimakkaasti koulutukseen, ja maan korkeakouluista valmistuu vuosittain miljoonia kokeneita insinöörejä ja tutkijoita.

Kolmas tärkeä tekijä on Kiinan hallituksen politiikka. Kiinan hallitus on asettanut tavoitteekseen tehdä Kiinasta innovaatioiden johtaja. Hallitus on tukenut tutkimukseen ja kehitykseen sekä luonut kannustimia innovaatioille.

Kopioinnin ja innovaation suhde

Kiinassa kopiointi on edelleen tärkeä osa liiketoimintaa. Kiinassa on edelleen paljon yrityksiä, jotka kopioivat ulkomaisia tuotteita ja teknologioita. Tämä johtuu siitä, että kopiointi on usein halvempaa ja helpompaa kuin itsenäisen innovaation kehittäminen.

Kopioinnin ja innovaation suhde on kuitenkin muuttumassa Kiinassa. Kiinan hallitus on pyrkinyt vähentämään kopiointia ja kannustamaan innovaatioihin. Kiinalaiset yritykset ovat myös alkaneet ymmärtää, että innovaatio on tärkeä menestystekijä.

Kiinalainen kulttuuri on vaikuttanut merkittävästi innovaatioiden kehitykseen Kiinassa. Kiinassa on kopioitu tuotteita ja teknologioita jo vuosisatojen ajan, mutta viime vuosina Kiinassa on tapahtunut myös merkittävää innovaatioiden kehitystä. Kiina on asettanut tavoitteekseen tehdä Kiinasta innovaatioiden johtaja, ja Kiinan hallitus on tukenut tätä tavoitetta erilaisilla politiikoilla.

Kirjoitin tämän artikkelin siltä kannalta että meillä suomalaisilla kuten itselläni on erittäin moraalinen kanta Kiinalaiseen liikekulttuuriin ja vahva moraalinen kanta kopiointiin. Kopiointia pidetään Suomessa usein epärehellisenä ja jopa rikollisena toimintana. Kiinassa kopiointia puolestaan pidetään usein hyväksyttävänä tapana oppia ja kehittyä. Tarkoitukseni ei ole kirjoittaa puolesta tai vastaan vaan tarkastella asiaa kulttuuri- ja yhteiskuntajärjestelmäerojen valossa. Kiina ja Suomi ovat suurista eroista huolimatta molemmat menestyviä kansantalouksia.

 

Lisää liikemenestykseen ja -psykologiaan liittyviä artikkeleita löydät täältä

lassipensikkala

Lassi Pensikkala - asun perheeni kanssa päiväntasaajalla Ecuadorissa Tyynenmeren rannikolla. Olen kansainvälisen kaupan konsultti, yrittäjä ja kirjoitan matkustamiseen, golfiin ja liike- ja urheilupsykologiaan liittyviä artikkeleita.

Tehtäväni on auttaa yrityksiä löytämään uusia markkinoita, uusia asiakkaita ja liikemahdollisuuksia Latinalaisessa Amerikassa ja Euroopassa.

My task is to help the companies to find new markets, new clients and business opportunities in Latin America and Europe. I speak Finnish, Swedish, Spanish, German and English.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu