Hiilidioksidipäästöjen leikkaamiselle ei tieteellistä perustetta olemassa ole!

EU:n päätökset ihmisperäisten hiilidioksidipäätöjen leikkkaamiseksi perustuvat poliittiseen konsensukseen, mille vaadittavaa tieteellistä näyttöä todellisuudesta ei olemassa ole. Kuten olen tästä aikaisemminkin todennut, tämä poliittinen konsensensus on syntynyt päättäjien seuraavanlaisista näkemyksistä:

a) Vihreillä edustajilla tämä näyttää johtuvan ideologisesta uskosta.
b) Suuri osa poliitikoista ilmeisesti luottaa ilmastoasiantuntijoina pitämiinsä järjestöihin ja yksittäisiin, tieteilijöinä pitämiinsä henkilöihin ilman, että he itse pystyvät asianmukaisesti asiaan liittyviä tieteellisiä vaatimuksia ymmärtämään.
c) Olen myös ollut huomaavinani, että poliittisilla tahoilla fossiilisista polttoaineista halutaan maailmanlaajuisesti luopua, koska niiden käytöstä kilpailukykyisesti hyötyvät lähinnä vain itse fossiilisten polttoaineiden tuottajat. Tämä näkemykseni on syntynyt siitä, kun sekä YK:n että EU:n poliitikot ovat täysin sitoutuneina Pariisin sopimukseen ilman tieteellistä näyttöä IPCC:n omaksumalle ilmastoherkkyydelle.

Viittaan myös puheenvuorooni https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/ilmakehan-co2-pitoisuus-vaihtelee-henryn-lain-mukaisesti/ Ilmakehän CO2-pitoisuus vaihtelee Henryn lain mukaisesti:

”On myös hyvä ymmärtää, että valtamerien pintavesien aiheuttamat keskimääräiset, hallitsevat hiilidioksidipäästöt ovat todella suuria verrattuina muihin hiilidioksidipäästöihin. Kun käytän esimerkkinä hiilidioksidipäästöjä fossiilisista polttoaineista, todetaan niiden olevan korkeintaan luokkaa 5 % hiilidioksidin kokonaispäästöistä ilmakehään. Kun lisäksi Henryn lain mukaan muualta ilmakehään tulevat hiilidioksidipäästöt – dynaamisen tasapainon saavuttamiseksi – pienentävät valtamerestä hallitsevasti tulevia hiilidioksidipäästöjä, jää esim. fossiilisista polttoaineista peräisin olevan ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden vaikutus ilmakehän hiilidioksidin kokonaispitoisuuteen tuota 5 %:akin vähäisemmäksi.

Kaikessa yksinkertaisuudessaan on syytä tässäkin todeta, että ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskotulle, uhkaavalle ilmaston lämpenemiselle ei tarvittavaa näyttöä todellisuudesta olemassa ole.”

LauriHeimonen
Sitoutumaton Lohja

Diplomi-insinööri, eläkeläinen

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu