Työmarkkinajärjestöjen apu voi vielä pelastaa hyvinvointiyhteiskuntamme?

Työmarkkinajärjestöjen apu voi vielä pelastaa hyvinvointivaltiomme?

Suomi on monessa suhteessa poikkeuksellinen maa, jossa työmarkkinajärjestöt ovat ottaneet vallan ns. kolmikantasopimuksella myös poliittisessa päätöksenteossa. Sitä tarvittaisiin nyt, kun vanhempiemme suunnattomilla uhrauksilla pelastama Isänmaa ja meidän kovilla ponnistuksilla raatama hyvinvointivaltio on annettu juhlapöytään ohjaamamme uuden sukupolven omaksumien keskiaikaisten harhaoppien mukaisesti tuhottavaksi. Toiminta täyttää lukuisten rikosten tunnusmerkistön!

Rahastakaan projektin läpiviemiseen ei olisi puute, sillä Helsingille talkootöinä tekemäni kiinteistöjen kehittämismalli kelpasi heidän yleishyödylliselle VVO:lle ja edelleen pörssiin viedylle Kojamolle, kuin myös muille toimijoille miljarditulojen tekovälineeksi, mutta vasemmisto esti sen käyttöönoton Helsingissä ”sadantuhannen vuokralaisen” voimalla, mistä juuri suurin hyöty olisi koitunut heille asukkaina ja veronmaksajina!

Tie vuosikymmenten propagandalla luonnontieteisiin perustuvasta ilmastonmuutoksesta poliittiseksi harhauskoiseksi ilmastonmuutokseksi on ihmiskunnan kallein ja kohtalokkain huijaus! Sillä pimitetään ihmisen aikaansaamat maapallon oikeat ongelmat ja niiden korjaaminen, mihin ihmisellä olisi mahdollisuus. Esimerkkinä luonnon tasapainotilaa suojelevat kulkutaudit kuten korona, joilla luonto pyrkii rajoittamaan sille haitallisen lajin liikalisääntymistä.

Tehdessämme Helsingin kaupunginvaltuustossa vuonna 2008 päätöstä Pääkaupungin ilmasto-ja energiastrategiasta, valtuuston enemmistö päätti luopua hiilen käytöstä IPCC:n keksimän poliittisen ilmastonmuutoksen oppien mukaisesti, jossa elämän lähde arvokaasu hiilidioksidi on luokiteltu tieteen vastaisesti uskonnollisin perustein maailman tuhoavaksi myrkyksi. Lähes yksin vastustamani päätös oli katastrofaalinen. Maailman puhtaimpien fossiilivoimaloiden, joiden ilmaa puhdistavat savukaasut muodostuvat hiilen ja vedyn poltosta syntyvistä elämän kiertokulun turvaavista puhtaista aineosista hiilidioksidista ja vedestä, romuttaminen ennen järkevää käyttöikää tekee helsinkiläisille miljardilaskun!

Tutkiessani asiaa huomasin kyseessä olevan samojen Helsingin maaomaisuudella keinottelevien politiikan rahoittajien toiminnasta, kuin Hitas ja sitä kiihkeimmin ajavat henkilötkin osoittautuivat samoiksi! Hitas-sosialisteja löytyy läpi politiikan kentän. Toisille se on vain rahoituksen lähde, toisille lisäksi ideologinen tavoite.

Helsingin Hitas-sääntelyä markkinoitiin sosialisteille idealla, jossa sosialisoimalla yksityishenkilöiden asunnot kaupungin vuokra-asunnoiksi kaupungin itse määräämällä alihinnalla, turvataan kaupungille halpoja vuokra-asuntoja! Lisäksi ideaa perusteltiin sillä, että lunastusoikeudella satu mielivaltainen sääntely palauttaisi Helsingin asuntojen hurjat hinnat muun maan tasolle, jolloin myös vähävaraisilla olisi mahdollisuus hankkia omistusasunto.

Toimintamalli on mm. monin osin perustuslain vastainen ja käytännössä toimii käänteisesti, kuten poliittinen ilmastonmuutoksen torjunta, mutta molemmissa on ”hyvä tarkoitus”, mikä pyhittää keinot.

Tästä syystä Helsingissä ei ole tehty yhtäkään laillista Hitas-päätöstä, sillä Hitas-osakkaisiin on lain vastaisesti sovellettu esteellisyys säännöksiä Hitas-ehdoista päätettäessä! Vaati viisitoistavuotiset talkoot, että Hitas-osakkaat saivat voimakkaasti leikkaavan lunastushintaindeksin muutoksella markkinahintaindeksiksi asuntojensa miljardeilla leikatun perustuslainkin suojeleman arvon takaisin ja Hitas-loukut poistetuksi! Nyt Hitas-sääntelystä luovutaan, koska sen alkuperäinen idea on romutettu ja syntipukkikin on löydetty!

Ennen IPCC:n (hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli) perustamista 1988, vallitsi käytännön yksimielisyys luonnollisesta syklisestä ilmastonmuutoksesta, mihin ihmisen toimilla ei ole vaikutusta. IPCC:n kymmenien vuosien massiivinen tieteenvastainen hysteriapelottelu maailmanlopulla, johti viimein Pariisin ilmastosopimukseen v. 2015, missä panikoituneet poliitikot luonnon lakeja ymmärtämättöminä sopivat mm. valtioiden hiilineutraalisuuden tavoittelusta, minkä EU otti tavoitteekseen vuoteen 2035 mennessä ”maapallon pelastamiseksi”. Helsinki on julistanut ilmastohätätilan ja olevansa hiilineutraali vuonna 2030! Kiina on painostuksen alla lupautunut pyrkivänsä hiilineutaaliksi vuonna 2060 ja harkitsevansa 2030 luvulla vähentää uusien kivihiilivouimaloiden lisärakentamista, mitä se tekee nykyään yksi jättivoimala viikossa tahdilla! Tämä merkitsee sitä, että Kiinan kuukausinen lisäys vastaa esimerkiksi Suomen koko CO2 vuosituotantoa ja on jo nyt viisinkertaistunut tarkastusajankohdasta v.1990! EU on luvannut tehdä 20 prosentin ”päästövähennyksen”, minkä Suomi on jo saavuttanut, mutta luvannut vielä tästäkin vähentää ”päästöjä” 20 prosenttia lisää!

Mallioppilas Suomessa ”hiilineutraalisuus” on tullut poliittiseksi hokemaksi, vaikka mikään taho ei ymmärrä, eikä hallitse hiilen kiertoprosessia erityisesti ratkaisevien merien osalta, mitkä säätelevät käytännössä ilman hiilidioksidipitoisuuden, millä ilmastonmuutokseen ei ole mitään vaikutusta! Niinpä IPCC ei ota merien vaikutusta skenaarioissaan huomioon, kuten ei samasta syystä pilvien ja auringon ratkaisevaa osuutta ilmaston lämpötilaan, eikä sykliseen luonnolliseen ilmastonmuutokseen!

Koko touhuilu on absurdia tieteen vastaista poliittista toimintaa, jolla on kohtalokkaat seuraukset, sillä ihmiskunnan oikeat ongelmat, joihin ihminen pystyisi vaikuttamaan ne aikaansaamanaan, jäävät ratkaisematta.

YK:n poliittinen ilmasto-oppi on mm. energian häviämättömyyden lain, sekä Henryn lain vastainen, sillä hiilidioksidipitoisuus ilmakehässä seuraa lämpötilaa, eikä päinvastoin, kuten lahko uskoo! Poliittinen ilmastonmuutos perustuu uskontotieteeseen, kuten mm. professori Atte Korhola on todennut ja sen markkinointi psykologiaan, joukkohysterian kohtalokkaaseen lietsontaan, millä erilaiset lahkot ovat kautta aikojen maailmanloppua julistaen saaneet massat hallintaansa.

Päättäjien edesvastuuttomuutta kuvaa hyvin se, että eniten ilmaston luonnollisesta lämpenemisestä hyötyvässä Suomessa on jo satsattu miljardeja lahkon valheellisen propagandan tekemiseen. Siihen on valjastettu koko valtamedia, Suomen ilmastopaneeli, Sitra, VTT, Ilmatieteen laitos, Yliopistot ja koko koulujärjestelmä, sekä lukuisat verorahoilla toimivat ”luontojärjestöt”! Näiden yksipuolinen propaganda on saanut kansan sairaaksi ja järkevätkin poliitikot polvilleen valheen edessä! Propagandakoneisto, josta on ”hillotolpat” järjestetty itselle ja lähipiireille maksaa miljardeja, mutta tuho kansantaloudelle on satoja kertoja suurempi, sillä mitään Suomea hyödyntävää ”puhdasta teknologiaa” ei ole näköpiirissä, mikä toisi työpaikkoja ja hyvinvointia maallemme!

Sopii kysyä, milloin päättäjät huomaavat, että elämän lähteen arvokaasu hiilidioksidin, josta on huutava pula ja jolla ei ole mitään negatiivisia vaikutuksia, tuotannosta pitäisi palkita ja sen torjunta onkin ollut elämän sabotointia!

Elämme uutta pimeintä keskiaikaa, jolloin paavi mm. julisti kissat tapettaviksi, jotka pitivät sen ajan ongelmaa pienjyrsijöitä kurissa, koska niiden silmät kiilsivät pimeässä. Nyt paholaiseksi on demonisoitu ihmisen pieniltä osin tuottama välttämätön elämän lähde hiilidioksidi, millä ei ole mitään haitallista vaikutusta! Keskiajalla myös maapallo oli litteä, jonka reunalle ei voinut mennä, koska putosi avaruuteen. Noitavainot jatkuivat vielä muutama sukupolvi sitten, jolloin moni luudalla lennellyt noita päätyi roviolle poltettavaksi, joten ihminen ei ole ”sivistyksen” myötä muuttunut!

Äärimmäisen mutkikasta hiilineutaalisuuden laskentamekanismia ei vielä mikään taho hallitse. Laskelmat vaihtelevat poliittisten pyrkimysten mukaisesti satoja prosentteja. Väitetään, että Suomessa metsän kasvu jo sitoo tuplasti enemmän hiiltä, kuin ”hiilidioksidipäästömme” ovat, mutta meiltä vaaditaan lisää ”päästöjen” vähentämistä ”maapallon pelastamiseksi”, vaikka mukaan ei ole laskettu Suomen osuutta ratkaisevassa merien vaikutuksessa, eikä muissakaan sitomisprosesseissa, kuten maaperän ja soiden!

Suomi sai vaatimuksestaan poikkeusluvalla poistaa turpeen uusiutuvien energialähteiden listalta ja täten ne eivät ole Suomessa hiilinieluja, kuten muualla! Ketkä henkilöt ja miksi tällaisen katastrofaalisen hörhöuskontoon perustuvan ”sitovan” sopimuksen on tehnyt, missä maan etua ei ole huomioitu ja jota muut maat noudattavat soveltuvin osin omien intressejensä mukaisesti!

Maailman koulutetuimmalle (aivopestyimmälle?) kansalle on koulussa aiemmin opetettu, että elämä maapallolla perustuu fotosynteesiin. Fotosynteesin tehokkuus on verrannollinen valon, lämmön ja hiilidioksidin määrään, minkä vuoksi kasvihuoneisiin lisätään näitä tekijöitä parhaan kasvun saavuttamiseksi. Optimaalinen lämpötila olisi noin 25 astetta, mistä maapallolla puutuu keskimäärin 10 ja mikä meillä on melkein saavuttamaton helleraja, keskilämpötilan ollessa nollan vaiheilla! Puolestaan hiilidioksidin määrää kasvihuoneissa pyritään nostamaan kustannustehokkaaseen jopa 1600 ppm arvoon, mikä on nelin kertainen ilmakehään verraten! Olosuhteet ovat samat kuin monissa toimistoissa työpäivän päättyessä, sillä meidän uloshengitysilma on neliprosenttista, eli konsentraatio on satakertaistunut! Maapallolla on ollut jopa yli kymmenkertainen (5000 ppm/400ppm) CO2 taso, silloin kun täällä elämä on ollut kiihkeimmillään, ei siis tuhoutunut!

Prosessiin tarvitaan hiilidioksidin lisäksi vedyn palamistulosta vettä (H2O), mitä kasvit sisältävät yli 90 % ja eläimetkin 2/3 osaa, sekä vähäisessä määrin muita aineita. Näiden rakennusaineiden kierto aurinkoenergian avulla on siis maapallon elämän perusta, mutta uuden uskonnon mukaan sen tuho.

On paradoksi, että uskovaiset yrittävät hiilidioksidia (fotosynteesiä) torjumalla hävittää elämän, jota he kuvitelmissaan suojelevat! Kuitenkin kaikki heidän toimensa, kuten satunnaisen tuuli-ja aurinkosähkön tuotanto, jota kutsutaan myös sekundasähköksi, lisäävät ympäristön saastumista ja luonnonvarojen ehtymistä, mutta ilmastoon niillä ei ole vaikutusta! Auringon energialla toimiva luonnon kiertokulku on yli kymmenen tuhatta kertaa tehokkaampi säätömekanismi, mitä ihmisen toimet!

IPCC on YK:n jäsenvaltioiden ilmastopaneeli, jonka YK:n ympäristöasioista vastaava apulaispääsihteerin Maurice Strong ”lätkäjengeineen” junaili v.1988. Sen tehtäväksi tuli osoittaa, että ilmasto on muutostilassa ja että se johtuu ihmisen tuottamasta hiilidioksidista! Tämän osoittamiseksi jäsenvaltiot ovat järjestäneet huijareille suuret resurssit ja propagandapäälliköksi ilmaantui asiansa hallitseva Yhdysvaltain entinen varapresidentti Al Gore. Tämä ”ilmastoasiantuntija” on koulutukseltaan humanisti ja toisen polven demokraattipoliitikko, sekä saarnamies Yhdysvaltain uskonnolliselta seudulta, sekä liikeideallaan miljonääristä miljardööriksi tullut liikemies, kuten moni muukin ”maailmanlopun manaaja”!

Ilmastonmuutos on ollut ihmisten vuosituhannet tuntema jatkuva käymistila, joka ei ole uskon asia, vaan kiistaton totuus ja jota ei tarvitse osoittaa. Jääkaudet ja pikkujääkaudet, sekä näiden välissä lämpimät jaksot ovat seuranneet toisiaan, vaikka nykyinen Mannin ”lätkäjengin” uskonto ne kiistääkin! Mainittakoon, että vaikka Mannin ”lätkämaila” on oikeudessakin todettu väärennetyksi ja siitä ankara tuomio hänelle annettu, lahkolaisten usko on vain lujittunut tähän perustuvaan uskoonsa!

Ihmisen osuuden tieteellinen näyttö ilmaston lämpenemiseen on mahdoton tehtävä, sillä kaikki tosiasiat osoittavat muuta. Luonnontieteitä ymmärtämättömien usko kuitenkin tulee heidän avuksi ja pelastaa kasvot. Lämpeneminen parantaisi etenkin pohjoisten alueiden elinkelpoisuutta ja edistäisi fotosynteesiä. Suomalaisten päättäjien tyhmyyttä ja vastuuttomuutta kuvaavaa se, että mikäli ihmisen toimet lämmittäisivät ilmastoa, niin Suomi, eniten höytyvä maa, taistelee kaikista hurjimmin intressiään vastaan!

Jo väite, että heikko kasvihuonekaasu hiilidioksidi olisi ilmastonmuutoksen aiheuttaja, on absurdi. Vielä järjettömämpää on väittää, että ihmisen tuotos, joka on vähäinen noin 36 Gt (muutama prosentti) maapallon 800 Gt:n vuosituotannosta, jota siis tarvitaan elämän ylläpitoon maapallolla, on syypää ilmaston lämpenemiselle ja että tätä vähentämällä maapallo pelastuu.

Ihmisen tuottamilla ”saasteilla” ei siis ole merkitystä ilmastomuutoksiin. Sen sijaan vahva kasvihuonekaasu vesihöyry ja siitä mutkikkaan systeemin muodostaneet vesipisarat (pilvet) käytännössä aikaansaavat ilmastonmuutokset. Tässä prosessissa auringon osuus yli 10 000 kertainen (172500TW-29%/13TW) verrattuna ihmiseen! Tarvitaan taas valtavaa uskoa ihmiskunnan kykyyn pelastaa maapallo onneksi kuvitteelliselta vaaralta, jota ei ole olemassa.

Yhdysvaltain ympäristökeskuksen tutkimusten mukaan maakaasun, mikä on pääosin metaania (hiilivety), tuotannossa aiheutuvat vuodot johtavat jopa 15 kertaiseen lämpövaikutukseen verrattuna kivihiilen polttoon, sillä tuotannossa karkaava metaanimolekyyli on yli sata kertaa tehokkaampi kasvihuonekaasu, kuin hiilidioksidi! Kun uskovaisille selviää tämä, loppunee myös maakaasun poltto, joten saamme tyytyä tuulimyllyihin ja aurinkopaneeleihin, eli ”ottaa virtaa töpselistä”!

Vain psykologi voi ymmärtää meidän katastrofaalisen ilmasto-ja energiapolitiikan!

Tiedämme, että ”suurimmat saastuttajat”, kuten esimerkiksi Saksa ja Kiina ja Intia ovat lisänneet rajusti hiilivoimaansa, sillä Saksassa ei valtaa käyttävät ymmärrä ydinvoiman rauhanomaisen käytön ja ydinsodan eroa! Hehän elivät ja traumatisoituvat kylmän sodan aikakaudella ydinsodan pelossa. Kiinassa puolestaan rakennetaan ja uusitaan kivihiililaitoksia meidän maksamilla päästöoikeuksilla, joita konsultoimaan pakeni ilmastogaten arkkitehti Maurice Strong liian aikaisen (v.1982 tapahtuvan) maailmanloppuennusteensa vuoksi. Nykyiset ovat ottaneet opiksi ja nyt mielikuvituskäyriä piirrellään valtamedian hysteerisiksi peloitelemille ihmisille 100 vuoden päähän!

Hiilivuodon seurauksena maapallon saasteet lisääntyvät, koska vähäpäästöinen teollisuutemme siirtyy kustannussyistä muualle. Sama on vaikutus päästökaupalla, millä rikolliset tekevät suurta rahaa. Äskettäin vuoti julkisuuteen tapaus, jossa ”pakolaisveljekset” huijasivat Tanskalta 8 miljardia päästökaupalla. Rahat epäillään menneen terroristien asehankintoihin.

Itse olen lisäksi huolissani, kaatuko valtakunnan syöttöverkko, sillä oma tuotanto ei riitä hiilivaravoiman romuttamisen seurauksena pakkastalvina kuin 2/3 osalta tarpeesta ja tuleeko maahan täyspimennys ja kauanko se kestää? Kenelle sitten jaetaan niukkaa sähköä, sillä sähkö ei riitä kaikille, vaikka ilmastopoliitikot luulevatkin sitä tulevan rajattomasti töpselistä?

Suomessa pelotellaan ja valehdellaan maailmassa eniten, meille hyödyllisen muutoksen torjumiseksi! Kampanjaa on valjastettu vetämään eduskunnan valvoma oma propagandatoimisto Yle perinteisten oppien mukaisesti!

Tulostakin on tullut, sillä ¾ kansasta on jo ahdistunut ilmastonmuutoksesta ja sehän oli ihmisen tuottama hiilidioksidi! Itse kuulun niihin ¼, jotka ovat huolissaan perustellusti päättäjien tieto-ja moraalin tasosta! ”Meillä päätökset tekevät psykopaatit, jotka eivät mitään välitä ja tollot, jotka eivät mitään ymmärrä”, lausui aikoinaan varapääministeri Timo Soini! Hänkin taisi kuulua paholaisen hiilidioksidin torjujiin!

Viimeisin totuuden paljastava Ylen ohjelma aiheesta oli Martti Backmanin ja Matti Virtasen mainioissa tutkivan journalismin MOT Ilmastogate sarja mm. 7.12.2009 (suosittelen katsottavaksi MOT areenasta), joidenka jälkeen toimitetuissa kaikissa ohjelmassa on ollut hyvä todeta ilmastonmuutoksesta virallinen totuus! Aiemmin laitosta, joka jatkaa perinteitään tuloksellisesti, kutsuttiin ”Reporadioksi”! Kaupallinen media on puolestaan helppo saada talutusnuoraan lastenkasvatuksessakin käytetyillä menetelmillä: uhkaa, kiristä, palkitse! Vain Jesse Venturan 26.5.2015 TV4, salajuoniteorioita käsittelevän sarjan osa pureutui huijaukseen. Esimerkiksi Maikkariin on saatu ilmeinen hyvä diili levittää ahdistusta kansan keskuuteen maapallon tuhosta, sillä siellä kaikki maailmalta poimitut onnettomuudet pyritään selittämään maksettujen ”asiantuntijoiden” avulla ilmastonmuutoksen aikaansaamiksi!

Kantani on aina ollut Pääkaupunkiseudun energiatarpeen turvaamiseksi rakentaa alueelle ydinvoimala, tai useampia pieniä ja polttoaineen loppusijoituspaikka samaan kompleksiin peruskallion sisään. Yhdyskuntajätteen poltto toimisi lisälämmön lähteenä. Näin saavutettaisiin edullisin, turvallisin ja ympäristöystävällisin energiatuotanto, jotka ovat tavoitteemme. Muistettakoon, että mm. Ruotsi on perunut aiemmat päätöksensä ydinvoiman alasajosta ja päättänyt lisärakentamisesta! Tosin vihreiden tukema nykyhallitus sai sähköpulan ja kaaoksen Etelä-Ruotsiin, kun etelän sähköhuollosta vastaavia ydinvoimalaitoksia on suljettu ja korvattu satunnaistuulisähköllä.

Niels Bohrnin kvanttimekaniikan laitoksen tutkijat olivat jo vuonna 1995 todenneet, että ilmaston lämpeneminen johtuu yksinomaan auringon tehovaihteluista tietyn mutkikkaan magnetismin muutosten ja kosmisen säteilyn mukaisesti. He saivat tietokone-ennusteensa ilmastonmuutoksesta toimiviksi, jättämällä hiilidioksidin kokonaan pois. YK:n ilmastopaneli IPCC puolestaan on mennyt täysin metsään kaikissa ennusteissaan, joissa se on pyrkinyt osoittamaan hiilidioksidin syyksi ilmastonmuutoksiin.

Suomaisten lukuisten luontojärjestöjen ”ilmastovastaavat asiantuntijat” ovat saaneet runsaasti rahoitusta ja mediajulkisuutta syyllistämällä ja petättelemällä ihmisiä perättömillä väärillä teorioillaan ilmastonmuutoksen syistä. ”Vääräuskoset” oikeat lukuisat riippumattomat tiedemiehemme, kuten professoritason tutkijat Ruottu & Sarkomaa, Antero Järvinen, Kalevi Mursula, Atte Korhola, Antero Ollila, Jyrki Kauppinen ja monet muut on sensuroitu tehokkaasti, kuten diktatuurimaissa oli käytäntö. Kauppinen on maailmankuuluilla mittalaitteillaan saanut hiilidioksidin tuplaantuessa 0,4 promillesta 0,8, mikä on mahdoton ihmisen aikaansaamaksi, lämpövaikutukseksi, eli ilmastoherkkyydeksi mitättömän 0,2 astetta kuten Niels Bohrilaisetkin!

Maapallon todellisen ongelman, etenkin kehitysmaissa tapahtuvan väestöräjähdyksen, tietävät kaikki, mutta aihe on tabu, josta ei saa keskustella. Kirjoitin siitä pikkupoikana yli puoli vuosisataa sitten useamman kouluaineen, koska asia ahdisti mieltäni. Silloin maapallon kolmesta miljardista ihmisestä kaksi näki puutetta ja nälkää. Nyt tilanne on pahentunut kriisiksi, lähes kahdeksasta miljardista kuusi on samassa tilassa, koska ongelmaa on vain ruokittu kasvamaan erilaisten järjestöjen kuten YK avulla. Elinaikanamme monien alueiden jo silloin alueen kantokyvyn ylittänyt väestö on kymmenkertaistunut käytännössä pelkän ruoka-ja lääkeavun seurauksena. Pitäisikö jo nyt ryhtyä hoitamaan oikeaa maapallon ongelmaa tarjoamalla ihmisille myös tietoa ja koulutusta.

Pauli Leppä-aho

Helsingille tekemäni miljardituloja tuova kiinteistöjen kehittämismalli kelpasi kaikille muille, mutta ei helsingin valtuustolle!
Tieteelliset fakta tilmastonmuutoksesta kuvan muodossa.

Ryhmäni tunnustus oli palkitsevaa.

+1
Leppis1949
Sitoutumaton Helsinki

"sekatyömies"
On toiminut maailmalla 30 ammatissa verstaslattialta toimitusjohtajaksi. Tehtäviin on kuulunut mm. Nokia Oyj:llä ylempien toimihenkilöiden luottamusmiespesti ja ylin päällikkötaso, samoin ABB:llä. Tukholmassa toiminut korkeakouluinsinöörin virassa 10 vuotta.
On kouluttanut itseään työn ohessa mm. neljä insinöörikoulutusta eri aloille. Opintoja Tukholman yliopistossa matematiikassa ja Tukholman Teknillisessä korkeakoulussa luonnontieteissä.
Kuulunut Helsingin Kokoomuksen kaupunginvaltuustoryhmään 24 vuotta, josta viimeiset 12 vuotta istunut kk. kaikissa valtuuston kokouksissa. Ollut noin sadassa luottamustehtävässä kahdessa maassa mm. Helsingin kärjäoikeuden lautamiehenä kolmella vuosikymmenellä.
Harrastanut urheilua ja taidetta monipuolisesti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu