Asukkaille valtaa kunnalliseen päätöksentekoon

Liike Nyt Jyväskylä ajaa uudenlaista, vuorovaikutteista ja Jyväskylän näköistä kuntapolitiikkaa.

Juuri perustetun Liikkeen paikallisyhdistyksen perusajatuksena on, että Jyväskylän asukkaat voivat vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin, myös kuntavaalien välillä. Tätä tarkoitusta varten on luotu Internet ympäristö, Nettiparlamentti, joka on avoin kaikille Jyväskylän asukkaille, ja johon osallistuminen ei sido mihinkään. https://www.liikenyt.fi/s/liity

Nettiparlamentissa voit osallistua erilaisiin keskusteluihin ja tehdä aloitteita. Vahvan tunnistautumisen kautta voit osallistua myös äänestyksiin, eli voit suoraan vaikuttaa siihen mitä nappia edustajasi kunnanvaltuustossa painaa. Enemmistö päättää, siis ihmiset, joita päätökset koskevat.

Nettiparlamenttiin liittyvien tulee kunnioittaa Liike Nytin perusperiaatteita ja eettisiä sääntöjä. Ensiarvoisen tärkeänä hyvä, kaikkia kunnioittava käytös keskusteluissa. Liikkeen toimintaperiaatteen mukaan asioiden pitää perustua tosiasioihin.

Liike Nyt Jyväskylä on valinnut kolme tärkeintä arvoa, joita haluamme painottaa:

1. Kunnallisen päätöksenteon ja hankkeiden läpinäkyvyys, sekä kansalaisten kohtaaminen. Tätä tarkoitusta tukee osaltaan käyttämämme           nettiparlamentti.

2. Yrittäjyyden ja yrittäjämäisen ajattelun tukeminen. Erityisesti pien- ja yksinyrittäjät, mukaan luettuna kevytyrittäjyys sekä                                   erityisryhmien yrittäjyyden kehittäminen.

3. Liikkeen periaatteen mukaan kaikista on pidettävä huolta. Pidämme tärkeänä hyviä peruspalveluita, joissa korostuvat                                           ennaltaehkäisevät ja matalan kynnyksen palvelut. Kannamme erityistä huolta eri ikäisten mielenterveyden tukemisesta.

 

Toivotamme kaikki jyväskyläläiset mukaan vaikuttamaan ja päättämään asioista, jotka koskevat arkeamme kuntalaisina.

Liike Nyt Jyväskylän hallitus

Marge Miettinen
Puheenjohtaja

Sanna Jylänki                      Päivi Merjonen
Anne Ruuska                       Kirsi Valkonen

 

0
Marge Miettinen
Muut Jyväskylä
Ehdolla kuntavaaleissa

Monessa mukana. Suomen Maallikkotuomareiden järjestösihteeri sekä neuropsykiatrinen valmentaja. Liike Nyt Jyväskylän puheenjohtaja.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu