Huoli erityisnuorista kuntavaalien alla

Koronan tuoma etäkoulu kurittaa nuorten jaksamista.

Useille nuorille ei ole kehittynyt itseohjautuvuutta ja sietokyky kotona opiskeluun voi olla koetuksella, kun ei pääse näkemään kavereita. Toisaalta etäkoulu on helpotus kiusatuille sekä oppilaille, joilla on neuropsykiatrisia piirteitä. Ominaisuuksilla tarkoitan tässä yhteydessä sosiaalisten tilanteiden ongelmia ja ryhmässä toimimisen vaikeutta, toisaalta juuri he voivat tarvita ohjausta normaalia enemmän.

Suomessa on ollut suuntaus, jossa erityisoppilaat halutaan sulauttaa suurten ryhmien joukkoon. Se ei onnistu. Erilaiset ominaispiirteet; ADHD/ADD, autismikirjon häiriöt ja oppimisvaikeudet kuten lukihäiriö, vaativat usein rauhallisemman oppimisympäristön, joka toteutuu eritysopettajan opettamana pienryhmissä. Oppimistulokset voivat tällöin olla normaalilla tasolla, usein sen ylikin.

Kun oppilaat, jotka tarvitsevat erityistä tukea, sulautetaan osaksi isompaa ryhmää, seuraa usein ongelmia. Epätoivottua levottomuutta ja häiriökäyttäytymistä, tällöin koko ryhmän oppiminen kärsii. Opettajan keinot ja aika ei yksinkertaisesti riitä pitämään koko palettia kasassa. Erityisnuorista tulee tällä mallilla koulupudokkaita. Seurauksena voi olla syrjäytymistä, päihteidenkäyttöä, mielenterveysongelmia, pahimmillaan rikoskierrettä.

Tarvitaan kuntien päättäjiltä viisautta ja kokonaisvaltaista ajattelua, kun suunnataan perusopetuksen resursseja. Siinä auttaa asiantuntijoiden, tässä tapauksessa ainakin opettajien ja nuorten kuuleminen.

+1
Marge Miettinen
Muut Jyväskylä

Monessa mukana. Suomen Maallikkotuomareiden järjestösihteeri sekä neuropsykiatrinen valmentaja. Liike Nyt Jyväskylän puheenjohtaja.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu