Kaksivuotinen esiopetuksen kokeilu – kasvaako erot?

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeiluun on valittu reilu sata kuntaa. https://minedu.fi/-/kaksivuotisen-esiopetuksen-kokeilukunnat-valittiin. Jos kokeilu osoittautuu onnistuneeksi se voi johtaa tulevaisuudessa siihen, että oppivelvollisuus alkaa käytännössä viisivuotiaana ja voi jatkua 18-vuotiaaksi saakka.

Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita, perheiden palveluvalintoja sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Ajatus kokeilun takana on sinänsä hyvä. Ennen varsinaisen peruskoulun alkua voitaisiin huomioida ja havaita erityisen tuen tarpeessa olevat lapset. Heitä voitaisiin tukea ja ohjata varhaisessa vaiheessa, näin toimiessa heidän koulutaipaleensa olisi vähemmän haastava. Jotta peruskoulukin olisi kaikille osapuolille toimivampi, pitäisi peruskouluihin palauttaa pienryhmät. Tämä tarkoittaa isoa resurssien lisäystä. Löytyykö siihen poliittista tahtoa?

Emeritaprofessori Liisa Keltinkangas-Järvisen mukaan voi käydä päinvastoin: oppimisvalmiuksien eroja halutaan kaventaa, mutta tosiasiassa niitä saatetaan kasvattaa. https://www.talentia-lehti.fi/keltikangas-jarvinen-5-vuotiaiden-esiopetus-voi-kasvattaa-eroja/

Keltikangas-Järvinen antaa kaksi vertausta. ”Samassa jääkiekkokoulussa aloittaa kaksi uutta lasta. Toinen hallitsee luistelun jo hyvin. Toinen laittaa luistimet jalkaan ensimmäisen kerran. Jos valmentaja opettaa kumpaakin lasta samalla lailla, puolen vuoden kuluttua lapset eivät pelaa yhtä hyvin. Hyvä luistelija on edistynyt pidemmälle. Aloittelijan energia on kulunut luistelun opetteluun.”

Tämä tulee olemaan suuri haaste kokeilukunnille. Toivon viisautta kuntien päättäjiltä. Esiopetuksen henkilökunta varmasti hoitaa työnsä mallikkaasti, kunhan siihen osoitetaan riittävästi resursseja. Ja niitä kuuluisia käsipareja.


0
Marge Miettinen
Muut Jyväskylä

Monessa mukana. Suomen Maallikkotuomareiden järjestösihteeri sekä neuropsykiatrinen valmentaja. Liike Nyt Jyväskylän puheenjohtaja.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu