Suomalaisena yrittäjänä Euroopassa

Suomalainen tuntuu välillä olevan sivussa vähän kaikesta. Miten me voimme markkinoida yritystä Suomesta käsin ja viedä sitä maailman markkinoille kuten naapurimme Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa ovat tehneet? Miksi tuntuu nykyään enemmänkin siltä, että me suomalaiset kasvatamme yrityksen niiden vaikeiden alkuvuosien läpi ja myymme kun on aika alkaa oikeasti kasvaa. Eikö Suomessa ole pääomaa?

Suomalaisena yrittäjänä Euroopassa toimiminen voi tarjota monia mielenkiintoisia ja haastavia mahdollisuuksia. Eurooppa on digitalisaation kautta meille entistä lähempänä ja vaikka maat ovat toisiinsa verrattuna kulttuurillisesti erilaisia, on meillä paljon yhtäläisyyksiäkin.

  1. Tutustu kohdemaan liike-elämään ja lainsäädäntöön: Ennen yrityksen perustamista tai toiminnan aloittamista on tärkeää tutustua kohdemaan liike-elämään ja lainsäädäntöön. Tämä auttaa ymmärtämään, millaisia haasteita ja mahdollisuuksia yritystoiminnassa on.
  2. Hanki paikallisia kontakteja: Yrittäjänä on tärkeää verkostoitua ja luoda kontakteja paikallisiin yrittäjiin ja sidosryhmiin. Tämä voi auttaa yritystoiminnan kehittämisessä ja markkinoinnissa.
  3. Selvitä verotus ja muut velvoitteet: Yritystoiminnan aloittaminen Euroopassa edellyttää usein erilaisten velvoitteiden noudattamista, kuten verotuksen ja lakisääteisten maksujen hoitamista. On tärkeää selvittää paikalliset verotus- ja muut velvoitteet ennen toiminnan aloittamista.
  4. Kehitä kansainvälistä osaamista: Yrittäjänä toimiminen Euroopassa edellyttää kansainvälisen osaamisen kehittämistä ja monikulttuuristen taitojen hallintaa. Kannattaa siis kehittää esimerkiksi kielitaitoa ja kulttuurien tuntemusta.
  5. Huomioi kulttuuriset erot: Euroopassa on monia erilaisia kulttuureja ja tapoja toimia liiketoiminnassa. On tärkeää huomioida nämä erot ja sopeutua paikalliseen kulttuuriin ja tapoihin. Miten esimerkiksi suomalaiset erikoismiehet ja naiset rallissa ja driftaamisessa ovat löytäneet oman paikkansa maailmalta?

Suomalaisena yrittäjänä Euroopassa toimiminen voi tarjota monia mielenkiintoisia mahdollisuuksia. On kuitenkin tärkeää huomioida erilaiset kulttuuriset ja liiketoiminnalliset erot sekä tutustua kohdemaan lainsäädäntöön ja velvoitteisiin ennen toiminnan aloittamista.

Suomalainen vienti EU-maihin on merkittävä osa Suomen kansantaloutta. EU-maat ovat Suomen tärkeimpiä vientimaita, ja noin 60-70 % Suomen viennistä suuntautuu EU:n sisämarkkinoille. Suomen tärkeimmät vientituotteet EU-maihin ovat elektroniikka, koneet, metallituotteet, kemikaalit, metsäteollisuuden tuotteet, elintarvikkeet ja energia. Suomen vienti EU-maihin on keskittynyt erityisesti Saksaan, Ruotsiin, Britanniaan, Ranskaan ja Alankomaihin.

Suomen vienti EU-maihin hyötyy EU:n sisämarkkinoiden vapaasta kaupasta, joka mahdollistaa tavaroiden ja palveluiden vapaan liikkumisen EU-maiden välillä. EU:n yhteiset säännöt ja standardit helpottavat myös Suomen vientiä EU-maihin, koska yritykset voivat tuottaa ja markkinoida tuotteitaan yhtenäisillä standardeilla koko EU:ssa. Suomalaisen viennin tulevaisuus EU-maihin riippuu paljolti talouden ja poliittisten olosuhteiden kehityksestä EU:ssa. Brexitin vaikutus Britannian kanssa käytävään kauppaan on yksi esimerkki siitä, kuinka poliittiset muutokset voivat vaikuttaa Suomen vientiin EU-maihin. Suomen vienti EU-maihin on kuitenkin edelleen keskeinen osa Suomen kansantaloutta ja vientitoimintaa tulee edelleen kehittää aktiivisesti.

Suomi ja EU

Nyt ollaan juuri käymässä vaaliuurnilla taistelua eduskunnan paikoista, ja ensi vuonna on vuorossa eu-vaalit… tiedätkö mistä ensi vuonna oikeasti päätetään, ja millainen vaikutus suomalaisilla europäättäjillä on suomalaisten yritysten liiketoimintamahdollisuuksiin tulevina vuosina?

Suomi on ollut Euroopan unionin (EU) jäsen vuodesta 1995 alkaen. EU-jäsenyys on tarjonnut Suomelle monia etuja, kuten markkinoiden avaamisen ja kaupan helpottamisen EU-maiden välillä. Suomi on myös saanut tukea ja rahoitusta EU:n ohjelmista ja rakennerahastoista.

EU-jäsenyys on myös edellyttänyt Suomelta sitoutumista yhteisiin sääntöihin ja velvoitteisiin, kuten EU-lainsäädännön noudattamiseen ja EU:n talousarvion rahoittamiseen. EU-jäsenyys on vaikuttanut Suomen politiikkaan, talouteen ja yhteiskuntaan monin tavoin.

Suomi on ollut aktiivinen EU:n päätöksenteossa ja toiminnassa. Suomi on esimerkiksi ollut EU:n puheenjohtajamaa useita kertoja ja osallistunut aktiivisesti EU:n yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan.

EU-jäsenyys on edelleen tärkeä osa Suomen kansainvälistä toimintaa ja taloudellista kehitystä. Suomen rooli EU:ssa korostuu erityisesti, kun otetaan huomioon maan maantieteellinen sijainti ja taloudellinen riippuvuus EU:n sisämarkkinoista.

 

 

 

Markkinakettu
Sitoutumaton Lohja

Yksityisyrittäjä jo 80-luvun lopulta.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu