Jumala vai alitajunta?

Ihmisen kehityskaaren vaiheet yksisoluisista seisovaksi ja lopulta ”viisaaksi ihmiseksi” ovat olleet lukemattomien eri vaiheiden yhtälö – yritys erehdys menetelmällä -,josta on muotoutunut oma lajinsa lajien sukupolvissa. Toistaiseksi havaittavin piirre lajien välillä ihmiseen on moniulotteinen kyky viestittää, kun vertaa esimerkiksi sieniin, jotka ihan yhtälailla viestivät rihmastojen kautta toisilleen.

Saamatta tyhjentävää vastausta toistaiseksi, olen silti miettinyt nisäkkäiden ryhmässä ihmisen kielen ja tapojen kehitystä, joista yhtenä avainvaihtoehtona epäillyt vastasyntyneen imettämisen pituuden merkitystä osana voimakkaan lajikehityksen muutosta ihmislajille.

Kun ymmärtää lajien kehityskulkua, pitäisi myös ymmärtää ihmislajin mullistusta yhteisötapojen leviämisestä ilmaisumuotojen rikastuessa. Tapojen voimakas leviäminen edellyttää riittävän laajaa ilmaisumuotojen kirjoa, joka puolestaan väistämättä tuo eteen kielikuvana ”jumala”-käsitteen merkitystä alkukielissä. Kuinka kauan ”alitajunta” on ollut käsitteenä ihmislajin historiassa tunnettu?

Katsoisin uskontojen kehityksen olevan ratkaiseva osa myös oikeusjärjestelmän syntyä, ja siten oleellinen osa yhteiskuntien muodostumista, jolla on kulttuurihistoriallisesti ihmiskunnalle merkitystä.

Ja piisi tietenkin loppuun

Mikko Marttila

Aika on syvyyden luoja, todellisuus on ennakkokäsityksiä ympäristöstä, uskomuksia muodosta

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu