Viisaus – "Ilman rakkautta ei ole mitään."

Viisauden määritelmä on kyky hallita asiakokonaisuuksia ja soveltaa oppia käytännössä.

Kielellisen kehityksen osalta on yhtälailla oleellista hallita kokonaisuuksia osana sirpaleista tietoa, sillä muutoin ihmisen elo muistuttaisi enemmän muistihäiriöisen henkimaailmaa.

Jotta ihminen voisi toimia pitkäjänteisesti saavuttaakseen päämääränsä, tulee hänellä olla työmuistia – eli kyky tilapäisesti tallentaa tietoa, kuin yhtälailla hylätä tieto tarvittaessa tarpeettomana.

Kielen hahmottamisessa tavuttaminen tai rytmittäminen on oleellisena osana kehitystä – aivan, kuin morsettaminen – jotta kyky erottaa äänteet toisistaan olisi mahdollista. Siksi pelkästään kielellinen kehitys vaatii huomattavan määrän voimavaroja ihmiseltä, jotta kykenee ymmärtämään viestiä.

Kielen ymmärtämiseen siis vaaditaan muistia ja toisaalta laskentaa, mutta myös äänteiden vaihteluiden eroa, jotta voidaan tulkita myös tunteita.

Viisaus on kykyä heijastaa itseään ja kykyä ymmärtää pitkänajan vaikutuksia ympäristöön.

Tiedon osuus tässä yhtälössä muuttuu välittömästi sen kohdattua tulkitsijan ja tulee kyseenalaiseksi, koska se koskettaa tuntevaa ihmistä. Jotta siis tieto voitaisiin todeta totuudeksi, on tällöin perinteenä ollut koeolosuhteissa toistaa tieto useammalle kohteelle havaitakseen tiedon todenmukaisuutta.

Toisaalta kyky heijastaa ympäristöä vääristää tulosta, joten totuudenmukaisen tiedon löytäminen vaatii eristysolosuhteita.

Mutta koska tiedon tarkastelu eristyksissä saattaa johtaa vieraantumiseen syy-yhteyksistä, voi tällöin yhteisöelämään mukautunut ihminen havaita tiedon merkityksettömänä.

Eli tiedon havaitseminen ihmisellä puolueettomasti voi olla mahdotonta.

Avuksi voidaan tietenkin ottaa ainoaan totuuteen perustuva laskentalaite, eli tietokone kartoittaakseen tiedon puolueetonta tarkastelua, mutta silloin menetetään ihmisyyden lainalaisuuksia, joten mitä hyötyä on laskentalaitteista tiedollisen tarkastelun tulkitsijana?

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu