Oppikirja 15: Elämää keskiajan Itämaassa

Oppikirja 15. Elämää keskiajan
Itämaassa

 Yhteiskunta jakautui
neljään säätyyn

Keskiajan yhteiskunta jakautui säätyihin, joista papisto ja sotapalvelusta suorittanut rälssi oli vapautettu veroista. Suurin osa kansasta oli maata viljelleitä talonpoikia, ja kaupungeissa asui kaupankäyntiin ja käsityöammatteihin keskittyneitä porvareita. Kuva: Elina Helkala, kirjasta Vuosi keskiajan Suomessa.

Syntyperä ja sukupuoli
määrittivät ihmisen elämänkaarta keskiajan Suomessa muun Euroopan tapaan.
Keskiajan yhteiskunta jakautui neljään säätyyn eli työnjakoon perustuvaan
yhteiskuntaryhmään. Säädyt olivat maanviljelystä ja karjanhoidosta vastanneet
talonpojat
, kauppaa harjoittaneet porvarit, sodankäynnistä vastannut maallinen
rälssi
eli aatelisto ja kirkollisesta elämästä vastannut hengellinen rälssi eli
papisto. Pappien ja aatelisten ei tarvinnut maksaa veroja, ja sana rälssi
juontuukin ruotsin sanasta frälse, ”vapautettu”. Useilla Euroopan alueilla,
kuten Ranskassa, porvarit ja talonpojat luettiin yhdeksi säädyksi. Pohjolassa
talonpoikien asema oli kuitenkin vahvempi kuin muualla.

Suurin osa Suomen
asukkaista kuului talonpoikiin, mutta Ruotsissa eli myös säätyjen ulkopuolista
maatonta väestöä. Sääty määritti pitkälti ihmisen elämää, mutta säätyjen rajat
olivat myös joustavia. Varustamalla hevossotilaan aseineen ja haarniskoineen
talonpojan oli mahdollista nousta rälssin jäseneksi. Koska opiskelu oli
kallista, papiston jäsenet tulivat pääasiassa rälssistä ja porvareista, mutta
myös riittävässä taloudellisessa asemassa olleet talonpojat saattoivat
kouluttaa poikansa papeiksi.

 

Naimisiin vai ei?

Keskiajalla niin naisten kuin miesten oletettiin menevän naimisiin ja perustavan perheen, mutta jotkut valitsivat toisin ja saattoivat esimerkiksi lähteä luostariin. Suku ja perhe olivat ihmisille tärkein turvaverkko, joten perhesiteet olivat tärkeitä. Kuvassa on Pyhä perhe (Maria, Jeesus ja Joosef) kuvattuna 1400-luvun maalauksessa ruotsalaisessa Södra Rådan kirkossa, jonka tuhopolttaja poltti maan tasalle vuonna 2001. Kuva: Gabriel Hildebrand/Riksatikvarieämbetet, Public domain.

Naisen asema oli
yhteiskunnassa miestä rajatumpi, sillä naisilla oli vähemmän päätösvaltaa kuin perheen miehillä, eivätkä he saaneet esimerkiksi itsenäisesti käydä kauppaa.
Käytännössä naimisissa olleet naiset osallistuivat kuitenkin aktiivisesti
taloutensa liiketoimiin, harjoittivat ammattia miehensä tavoin ja
porvarisperheissä pitivät yhteyttä kauppakumppaneihin. Leskeksi jääneet vaimot
saivat miesten tapaan hallita itse omaisuuttaan, ja näin ollen leskinaiset
saattoivat harjoittaa myös ammattia hyvin itsenäisesti. Toisin kuin miehillä,
naisilla ei ollut mahdollisuutta korkeampaan koulutukseen. 1400-luvulla
Naantaliin perustettu birgittalaisluostari mahdollisti kuitenkin naisillekin kirjallisen
koulutuksen, ja porvarisperheen tyttärillä saattoi olla kotiopettajia.

Keskiajalla avioitumiseen tarvittiin tulevien aviopuolisoiden suostumus, mutta itse vihkimiseen riitti, että morsiamen isä tai muu miespuolinen sukulainen liitti avioparin kädet yhteen ja lausui lyhyen vihkikaavan, usein sulhasen kotona. Kirkollinen vihkiminen oli tyypillisempää rälssille ja
porvaristolle. Vaikka naimisiinmeno oli siis helppoa,
eroaminen oli vaikeaa tai mahdotonta. Avioero oli käytännössä mahdollista vain,
jos avioituminen oli kirkollisen lain vastainen tai pariskunnalla ei ollut yhteisiä lapsia todisteena yhteisestä sukupuolielämästä.

 

Kylä, elämän keskus

Keskiajan Suomessa kylät oli yleensä rakennettu tiiviisti. Talonpojat asuivat yhden tai kahden huoneen hirsitaloissa, joita ympäröivät pihan talousrakennukset, kuten aitat, tallit ja navetat. Kuva: Elina Helkala, kirjassa Vuosi keskiajan Suomessa (2023).

Keskiajan lopussa Suomen
alueella on arvioitu asuneen noin 200 000 ihmistä. Suurimmalle osalle keskiajan
suomalaisia peltojen ja laidunmaiden ympäröimä kylä oli elämän keskipiste,
jossa elämä rakentui vuodenaikojen vaihtelun sanelemien maataloustöiden ympärille.

Kylät muodostuivat
keskiajan alussa hallinnon tarpeisiin, koska yhdessä paikassa asuvia
talonpoikia oli helpompi verottaa kuin hajallaan asuvia. Esihistoriasta
periytynyt yksivuoroviljely, jossa viljaa kasvatettiin samassa paikassa
ravinteiden ehtymiseen asti, jatkui keskiajalle. Keskiajan mittaan sen korvasi
kuitenkin kaksivuoroviljely, jossa vuorovuosin puolet peltoalasta oli
viljelyssä ja puolet kesannolla. Toinen keskiajan viljelyuudistus oli
sarkajako, jossa kylän viljelysmaat jaettiin talojen kesken kapeisiin sarkoihin
niin, että jokainen talo sai sarkoja sekä hyviltä että huonoilta viljelymailta.
Sarkajako tarkoitti, että yhden peltoalueen sarkojen omistajien piti viljellä
samaa viljaa ja suorittaa kyntö-, kylvö ja sadonkorjuutyöt samaan aikaan.

Keskiajan kylät olivat vieri vieressä sijaitsevista taloista koostuneita ryhmäkyliä. Talonpoikien
asumukset olivat yksi- ja kaksihuoneisia, matalia hirsitaloja, joissa oli suuri
kiuasuuni tuomassa lämpöä. Uunit päästivät lämmitettäessä savun sisään, mistä
se poistui räppänän tai katossa olleen lakeistorven kautta. Valoa pääsi sisään
vain pienistä, vasikannahalla tai tervakankaalla suojatuista valoaukoista.
Asumukset olivat yksinkertaisesti sisustettuja: tärkeimpiä huonekaluja olivat
pöytä ja seiniä kiertäneet penkit, joilla saatettiin myös nukkua. Lämpöä
saatiin eläinten taljoista ja seinille ripustetuista seinävaatteista.

Keskiajan asunnot olivat hämäriä. Käsitöissä tarvittavaa valoa saatiin
polttamalla päreitä eli ohuita mäntylastuja. Päreen saattoi laittaa palamaan
seinähirren väliin, mutta sitä oli myös mahdollista pitää suussa, jolloin valo
oli lähellä, mutta kädet jäivät vapaaksi työskentelylle. Kuva: Olaus Madnus, Pohjoisten kansojen historia (1555). Public Domain.

 

Talonpojat valmistivat
suuren osan tarvitsemistaan esineistä itse, mutta kaupankäynti oli välttämätöntä etekin suolan hankkimiseksi. Suolaa talonpojat tarvitsivat ruoan säilömiseen ja voin valmistamiseen. Kaupunkien kautta saatiin
myös hienompia esineitä. Talonpoikaistaloissakin oli yleisesti saksalaista
tuontikeramiikkaa ja jopa Keski-Euroopassa valmistettuja lasiastioita. Maanlain
mukaan talonpojat saivat käydä kauppaa vain kotimaan kaupungeissa. Etenkin Uudenmaan
talonpojat harjoittivat kuitenkin laitonta talonpoikaispurjehdusta suoraan
Tallinnaan, jossa he saivat tuotteistaan paremman hinnan siellä kuin myymällä tuotteet välikäsien kautta. Kirkonkylissä
pidettiin kyllä markkinoita, mutta niillä sai kaupata vain maataloustuotteita.

 

Ulkomaankauppa keskittyi
kaupunkeihin

Turku oli keskiajalla Suomen ainoa kaupunki, johon rakennettiin kivisiä asuinrakennuksia. Arkeologit ovat kaivaneet niiden raunioita esiin Aboa Vetus Ars Nova -museossa. Kuva: Jari Nieminen/Aboa Vetus Ars Nova.


Antiikin aikana Euroopan
kaupungit olivat keskittyneet Välimeren rannikolle, mutta keskiajalla
kaupunkilaitos levisi nopeasti Alppien pohjoispuoliseen Eurooppaan. Erityisesti
1200-luvulla Pohjois-Euroopassa perustettiin enemmän kaupunkeja kuin koskaan aiemmin
tai myöhemmin. Samalla vuosisadalla perustettiin muun muassa Tukholma ja vuoden
1300 tienoilla myös Itämaan ensimmäinen kaupunki Turku. Keskiajan mittaan koko
Ruotsin valtakuntaan perustettiin noin neljäkymmentä kaupunkia, joista kuusi
sijaitsi Itämaassa. Turun lisäksi perustettiin Porvoo, Ulvila, Viipuri, Rauma
ja Naantali. Kaikki kuusi kaupunkia perustettiin Suomen rannikolle vesireittien
varrelle, mistä oli helppo purjehtia Itämeren tärkeisiin kauppakaupunkeihin,
kuten Tallinnaan, Riiaan, Danzigiin (nykyinen Gdańsk) ja Lyypekkiin.

Suomen alueen
kaupungeista vanhin ja tärkein oli Turku. Turku oli Tukholman jälkeen Ruotsin
suurin kaupungin, ja sillä oli valtakunnassa tärkeä asema hiippakuntakaupunkina
ja etenkin Danzigiin suuntautuneen kaupan väylänä. Itämaan kaupungit olivat
pääasiassa pieniä, vain joidenkin satojen asukkaiden keskittymiä. Kaupungin
keskiössä oli tori ja sen varrella raatihuone, jossa kaupungin porvareista
valittu raati kokoontui päättämään kaupungin yhteisistä asioista. Kaupungissa
oli myös vähintään yksi kirkko.

Kaupunkien oli tarkoitus
toimia ennen kaikkea kaupan keskuksina: kruunu määräsi talonpojat kauppaamaan
maataloustuotteensa kaupungeissa, ja vain osalla kaupungeista, etenkin Turulla,
oli oikeus käydä ulkomaankauppaa Itämeren alueen muihin kaupunkeihin. Kaupankäynnin
lisäksi kaupunkeihin keskittyi ammattimaista käsityötä ja palveluja, ja
esimerkiksi Naantalin kaupunki perustettiin vuonna 1443 palvelemaan
birgittalaisluostarissa vierailevien pyhiinvaeltajien tarpeita.

 

Keskiajan kaupungeista ja kylätonteilta löytyy usein
Saksassa valmistettujen saviastioiden kappaleita. Suomessa käytettiin ennen
kaikkea itse tehtyjä puuastioita, mutta metalli-, lasi- ja saviastiat olivat keskiajalla
tuontitavaraa. Tämä kivisavikannu on löytynyt Turusta, ja ulkomainen tavara kulkeutuikin maahan kaupunkien kautta. Kuva: Turun museokeskus, CC BY 4.0.


 

Kirkollinen kalenteri
rytmitti vuotta

Opettavaiset pyhimyskertomukset olivat keskiajan viihdettä. 200-luvulla elänyt Rooman diakoni Pyhä Laurentius oli jakanut kirkon omaisuuden köyhille, minkä takia roomalaiset grillasivat hänet elävältä. Laurentius eli suomalaisittain Lauri oli suomalaisten suosikkipyhimyksiä, jonka muistopäivä 10. elokuuta merkitsi myös viljankorjuun alkua. Tämä 1500-luvun alun maalaus on Lohjan kirkosta. Kuva: Ilari Aalto.


Keskiajalla kirkollinen
kalenteri, kirkon toimitukset ja paastosäännöt olivat keskeisessä osassa
suomalaisten elämässä. Karjalan alueella noudatettiin pitkälti ortodoksisia
perinteitä ja Länsi-Suomessa katolisia perinteitä, mutta kahdella
kirkkokunnalla oli paljon yhteistä, kuten kirkolliset juhlat, useimmat
pyhimysten muistopäivät ja paastonajat. Tärkeimmät kirkolliset juhlat vuodessa
olivat Raamatun Uuden testamentin tapahtumiin perustuvat joulu, pääsiäinen ja juhannus.

Pyhimyskultti oli
keskeistä keskiajan kristillisyydelle. Pyhimykset, siis Jumalan tahdon mukaista
elämää eläneet ja ihmeitä aikaansaaneet ihmiset olivat hyvin tärkeitä keskiajan
suomalaisille: pyhimysten puoleen käännyttiin arjen murheissa, ja suomalaiset
tekivät pyhiinvaelluksia eri pyhimyksille omistettuihin kirkkoihin sekä lähelle
että kristikunnan tärkeimpiin kohteisiin, kuten Jerusalemiin, Roomaan ja
Santiago de Compostelaan Espanjaan.

Joka viikko perjantait
olivat paastopäiviä Kristuksen kärsimyksen muistolle, ja tärkeitä kirkollisia
juhlia edelsi paasto. Näiden lisäksi vuodessa oli kaksi pitkää paastonaikaa,
neljänkymmenen päivän pääsiäispaasto keväällä ja joulua edeltänyt, hieman lyhyempi
adventtipaasto. Paaston aikaan eläinkunnan tuotteiden paitsi kalan nauttiminen
oli kielletty, ja päivän aikana syötiin vain yksi suurempi ateria. Paastot
rytmittivät siis ihmisten elämää.

Katolisen kirkon
kirkkolaki edellytti, että jokaisen kristityn tuli ripittäytyä ja käydä
ehtoollisella vähintään kerran vuodessa. Asutuksen ydinseuduilla talonpojilla
oli tapana käydä joka viikon sunnuntaina kirkossa messussa, mutta
syrjäisemmillä seuduilla tämä ei ollut mahdollista. Esimerkiksi Turun piispa
Lauri Suurpää valitti 1500-luvun alussa, että savolaiset ja karjalaiset elävät
lähes kristinuskosta tietämättöminä, ja monet syrjäseuduilla elävät käyvät
kirkossa vain joidenkin vuosien välein jos koskaan. Kirkollisen organisaation
ydinalueillakin kansanusko eli käsi kädessä kirkon opetusten kanssa.
Suomalaiset uskoivat yleisesti tonttuihin ja haltioihin.

Tämä saamelaisen noitarummun vasara on löytynyt kaivauksissa keskeltä Turkua, tuomiokirkon lähellä sijainneen keskiaikaisen hirsitalon lattian alta, jonne joku on sen kätkenyt. Kansanusko ja kansantaikuus kukoistivat keskiajalla koko kansan keskuudessa. Kuva: Turun museokeskus CC BY 4.0.


 

 

Luostarit olivat
kulttuurikeskuksia

Naantalin birgittalaisluostari perustettiin 1438 kaksoisluostariksi nunnille ja munkeille. Se oli myöhäiskeskiajalla tärkeä pyhiinvaelluskohde ja Suomen ainoa laitos, jossa naiset saattoivat saada opetusta luku- ja kirjoitustaidossa. Ainoastaan Naantalin luostarin ja Rauman fransiskaanikonventin kirkot ovat enää nykyään pystyssä Suomen kuudesta keskiaikaisesta katolisesta luostarista. Kuva: Ilari Aalto.

Luostareilla oli
keskeinen osa kristinuskon vakiinnuttamisessa ja oppineen kulttuurin
levittämisessä. Siinä missä muualla Pohjoismaissa luostarilaitoksen olivat tuoneet sisterssiläiset, myöhään kristillistyneeseen Suomeen ehtivät ensimmäisenä uudet katoliset kerjäläissääntökunnat dominikaanit ja fransiskaanit. Perinteisesti luostarit oli sijoitettu syrjäisiin paikkoihin eroon maailmasta, mutta kerjäläisveljestöjen toiminta-ajatus oli liikkua ja saarnata ihmisten parissa, ja heidän konventtinsa perustettiinkin yleensä kaupunkeihin. Suomeen perustettiin kuitenkin myös yksi varsinainen luostari, Naantalin birgittalaisluostari, jossa nunnat ja munkit viettivät elämänsä luostarin muurien sisällä

opiskellen, rukoillen ja tehden työtä. Sääntökuntien jäsenet erotti erilaisista asuista.

Luostareissa ja konventeissa
elettiin kirkollisen päivärytmin mukaan, johon kuului päivän aikana kahdeksan
hetkipalvelusta, joiden sisällöt seurasivat kirkkovuotta. Luostareissa ja
konventeissa valmistettiin myös käsitöitä, kuten tekstiilejä, ja kopioitiin
käsikirjoituksia. Kerjäläisveljeskuntien toimintaan kuului myös opetus, ja
dominikaanikonventeissa sekä Rauman fransiskaanikonventissa toimi oma koulu.
Lisäksi kaikissa hengellisissä laitoksissa pidettiin omaa yrttitarhaa ja
hoidettiin sairaita. Naantalin luostarista on säilynyt käsin ruotsiksi
kirjoitettu Naantalin luostarin kirja, johon sisältyy lääkeaineiden vaikutuksia
kuvaava lääke- ja yrttikirja.
Se on vanhin
säilynyt ruotsinkielinen lääketieteellinen teksti.

 

Olibaanihartsisuitsukkeen lääketieteellisiä ominaisuuksia käsittelevä sivu kuuluu Naantalin luostarin lääke- ja yrttikirjaan, jonka joku luostarin asukkaista kokosi 1400-luvun puolivälissä. Kuva: Andrea Davis Kronlund/Kungliga biblioteket, CC BY 4.0.


 

Lue lisää:

Aalto, Ilari & Elina Helkala 2023: Vuosi keskiajan Suomessa. Jyväskylä: Atena.

Aalto, Ilari & Elina Helkala 2023: Matkaopas keskiajan Suomeen. (Päivitetty laitos). Jyväskylä: Atena.

Kolbe, Laura; Tuomas M. S. Lehtonen, Timo Joutsivuo & Seppo Aalto 2002: Suomen kulttuurihistoria 1. Taivas ja maa. Helsinki: Tammi.

Suomen esi- ja varhaishistoriaa käsittelevä lukion historian
oppikirja Areena 5 oli käsikirjoituksen osalta jo valmis, kun kustantaja
perui sen julkaisemisen. Koska olisi kurjaa jättää hyvä aineisto
pöytälaatikkoon, julkaisen kirjoittamani esihistoriaa ja keskiaikaa
käsittelevät osuudet Mullan alta -blogissa vapaasti luettaviksi. Tekstit
löytyvät tunnisteella #opetusmateriaali,
ja tekijä (Ilari Aalto) mainiten niitä saa käyttää vapaasti
opetuskäyttöön.

mullanaltablogi
Raisio

Raisiolainen arkeologi, keskiajantutkija ja tietokirjailija

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu