Oppikirja 9: Rautakauden talonpoikia ja eränkävijöitä

Osa 9: Rautakauden (500 eaa. – 1200 jaa.) talonpoikia ja eränkävijöitä

Suomalainen kulttuuri muotoutuu

Lapista Savukoskelta löytyneet käyrät miekat ovat Suomen vanhimpia rautaesineitä. Ne ovat todennäköisesti peräisin Venäjältä tai Kaspianmeren suunnalta, ja ne on kätketty rautakaudella maahan. Toisin kuin pronssin raaka-aineita, rautaa esiintyy runsaasti Suomen luonnossa, ja raudan helppo työstettävyys mahdollisti metallin aiempaa laajemman käytön työkalujen ja aseiden materiaalina. Kuva: Museovirasto, CC BY 4.0.

Raudanvalmistustaidon
omaksuminen oli
tärkeä askel Suomen asukkaiden siirtymisessä eri elinkeinoja
yhdistelleestä
sekataloudesta täysipainoiseen maanviljelykseen. Teräksiset viikatteet, sirpit
ja auranterät mahdollistivat tehokkaan rehun keräämisen, viljan
leikkaamisen ja
vaikeasti käännettävien savimaiden viljelemisen. Rautakauden kuluessa
Suomen asutus jakaantui pääasiallisesti maanviljekysestä eläneisiin Etelä- ja Länsi-Suomen ja Ahvenanmaan talonpoikiin eli itsenäisiin
maanviljelijöihin, sekä sisämaan kalastuksesta, metsästyksestä ja
keräilystä eläneeseen väestöön.

 

Suomesta
on löytynyt roomalaiselta rautakaudelta (1–400 jaa.) yksittäisiä Rooman
valtakunnassa valmistettuja esineitä, kuten tämä Pohjanmaalta
Vähäkyröstä löytynyt viinikauha. Suomen alue oli Rooman periferian
perukoilla, mutta silti yhteydet kulkivat molempiin suuntiin, ja Suomen
alueelta liikkui turkiksia Rooman valtakunnan alueelle. Kuva: Museovirasto CC BY 4.0.

 

Saamen kieliä puhunut eränkävijäväestö eli talonpoikia liikkuvampaa elämäntapaa sen perusteella, mistä riistaa mihinkin vuodenaikaan oli saatavilla. Eränkävijäväestön elinkeinot monipuolistuivat rautakaudella, kun saamelaiset kesyttivät tunturipeurasta poron, ja porotalous alkoi kehittyä Saamenmaalla. Eränkävijät olivat muuten omavaraisia, mutta kauppa ja vaihdanta talonpoikaisväestön kanssa mahdollisti heille metalliesineiden hankkimisen. Saamenmaalta onkin löytynyt paljon uhreina ja kätköinä maahan haudattuja rautakautisia hopeakaulakoruja. Maanviljelystä harjoittaneet talonpojat saivat saamelaisilta vaihdossa himoitsemiaan turkiksia.

Rautakauden
aikana Suomen asukkaat kehittivät ensimmäistä kertaa aivan omanlaisia
koru- ja esinemuotoja, jotka poikkesivat naapurikansojen pukeutumisesta.
Yhtenäistä aineellista kulttuuria voi pitää ensimmäisenä merkkinä
omaleimaisten kansallisten identiteettien, saamelaisuuden ja
suomalaisuuden, muodostumisesta. Identiteetti on kuitenkin
monimutkaisempi asia kuin arkeologisilla kaivauksilla löydetty koru tai
kirves, ja esihistorian ihmisten käsityksiä itsestään suhteessa muihin
on vaikea tulkita pelkän aineellisen kulttuurin valossa. 


Rautakauden yhteiskunta

 

Päijälän
linnavuori Kuhmoisissa on yksi Suomen parhaiten tutkituista
linnavuorista. Kallion laella on sijainnut hirsivarustus, joka on
poltettu rautakauden jälkipuolella 1100-luvulla, ehkä hyökkäyksen
yhteydessä. Linnavuoret kuuluivat oleellisena osana rautakauden
maisemaan, ja tutkijat arvelevat niiden olleen pakopaikkoja ja
hallintokeskuksia. Kuva: Miikka Kumpulainen/Keski-Suomen museo, CC BY-ND 4.0.

Rautakauden kuluessa viljelykulttuurin piirissä alkoi nousta
talonpoikaisia päälliköitä, joilla oli valtaa pieniä kyläyhteisöjä laajemmalla alueella.
Jo rautakauden alussa Suomen asukkaat varustivat korkeille
mäille puisia linnoituksia eli linnavuoria, pääasiassa suojapaikoiksi
ryöstöretkiä vastaan. Linnavuoria on pidetty todisteina organisoituneesta yhteiskunnasta, joka pystyi puolustautumaan ulkoisia uhkia vastaan, mutta niitä on yhtä lailla pidetty todisteina sirpaleisista yhteisöistä, joiden täytyi suojautua lähinaapureiden väkivallalta.

Karjan, omaisuuden ja orjien ryöstäminen nopeille iskuilla kuului rautakaudella Itämeren asukkaiden elinkeinoihin. Myös runsas aseiden asettaminen hautoihin
kertoo, että voimankäytöllä oli kulttuurissa tärkeä asema. Aseet eivät olleet
pelkkiä symboleita, vaan niissä on usein jälkiä käytöstä. Elämä ei kuitenkaan ollut pelkkää väkivallan uhan alla elämistä, vaan Suomen asukkaat kävivät myös kauppaa pitkin Itämerta. Rautakautisista haudoista löytyneet kaupankäynnissä käytetyt punnukset antavat viitteen olettaa, että sekä naiset että miehet osallistuivat kaupparetkille. Ylipäätään rautakauden ihmiset elivät yhä pienissä yhteisöissä, joissa tarvittiin kummankin sukupuolen työpanosta.

Myöhäisrautakaudella Länsi-Euroopan ja Mustanmeren yhdistäneet viikinkiretit toivat
Suomeen hopeaa. Tässä Hauholta löytyneessä naiselle kuuluneessa hopeakäädyssä olevat
rahat on lyöty Lähi-idässä, Englannissa, Saksassa ja Ruotsissa. Osa rahoista on
suomalaisia jäljitelmiä arabialaisista rahoista. Löytö on osa maahan kaivettua kätköä, jonkalaiset kertovat myöhäisrautakauden levottomuudesta. Kuka korun kätkikään, ei koskaan noutanut sitä. Kuva: Suomen kansallismuseo CC BY 4.0.

Arkeologisesti
maanviljelysväestön elintavat tunnetaan eränkävijäväestöä paremmin,
koska he asuivat kiinteästi samoilla paikoilla ja hautasivat vainajat
pitkään käytössä olleisiin kalmistoihin eli hautapaikkoihin.
Maanviljelysväestönkin keskuudessa kalastus ja metsästys säilyivät koko
rautakauden tärkeinä elinkeinoina, mistä todistavat rautakautisilta
asuinpaikoilta löytyvät riistaeläinten luut. Erämaista pyydystetyt
turkikset olivat Suomen alueen tärkein vientituote, jota voitiin vaihtaa
suolaan, kankaisiin ja esimerkiksi laatumiekkoihin. Euran Luistarin
kalmistosta on löytynyt jopa silkistä tehtyjä vaatteita, ja Suomesta
tunnetaan viikinkiaikaisia miekkoja
kolmanneksi eniten maailmassa.

Vaikka
monet miekan säilät olivat tuontitavaraa, suomalaiset sepät osasivat
itsekin takoa taidokkaita aseita. Tämän viikinkiaikaisen (800–1050 jaa.)
miekan kahvassa on kauniit kultakoristelut, ja seppä on takonut säilään
monimutkaisen, kalanruotomaisen rakenteen. Miekat olivat etenkin miesten statussymboleita. Miekka on löytynyt järven
pohjasta Hämeenlinnasta. Kuva: Museovirasto CC BY 4.0.

 

Kalmistot ja kuppikivet kertovat
rautakauden uskomuksista

Rautakaudella vainajat oli tapana haudata edelleen polttamalla, ja poltetut luut saatettiin ripotella kiviseen kalmistoon tai niiden päälle saatettiin kasata kivistä ja maasta kumpu tai röykkiö. Kuvan hautaröykkiö on Laitilassa. Kuva: Teija Tiitinen, Museovirasto CC BY 4.0.

Rautakaudella
ei ollut yhtenäistä uskontoa,
mutta Suomen alueen asukkailla oli monia jaettuja uskomuksia, joita
uskontotieteilijät ja kansanperinteen tutkijat ovat pyrkineet
rekonstruoimaan myöhemmän kansanuskon pohjalta. Rautakautiset
hautausrituaalit osoittavat myöhemmässä kansanperinteessäkin säilyneen
esivanhempien kunnioituksen olleen tärkeää suomalaisille. Samoin
rautakauden ihmiset uskoivat luonnonhenkiin ja kodinhaltioihin, joille
uhrattiin hyvinvoinnin takaamiseksi ja joita käskettiin loitsurunoilla.
Suomalaisessa kansanuskossa eri asioilla uskottiin olevan väkeä,
salaperäistä voimaa, joka saattoi suojella tai vahingoittaa. Esimerkiksi
raudan ja karhun väkeä on käytetty paljon kansanmagiassa, ja
rautakaudelta säilyneet karhunhammasriipukset ovat esimerkki väkiajattelusta.

Suomessa oli rautakaudella samanaikaisesti erilaisia
hautaustapoja. Vainajat haudattiin useimmiten polttamalla hautalahjojen kanssa,
mutta esimerkiksi Euran Luistarissa vainajien ruumiit asetettiin polttamatta puisiin
hautakammioihin. Nämä ruumishaudat ovat antaneet paljon tietoa rautakauden
vaatteista, kuten miten vaatteet on valmistettu ja värjätty. Myöhäisrautakaudella Länsi-Suomessa alettiin omaksua kristillisiä
vaikutteita, ja polttohautaus alkoi väistyöä ruumishautauksen tieltä.

Rautakaudella
erityisesti Lounais-Suomessa ja Hämeessä hiottiin kiviin ja kallioihin
kuppeja. Tutkijoilla ei ole yksimielisyyttä
kuppikivien tarkasta käyttötarkoituksesta. Myöhemmässä kansanperinteessä
niihin on
uhrattu, ja niitä on käytetty parannustaikuudessa. Olisivatko ne voineet
rautakaudellakin liittyä uskomusmaailmaan? Miksi arkeologit mielellään
tulkitsevat epäselvät ilmiöt rituaalisiksi? Kuvan kuppikivi sijaitsee
Sauvossa. Kuva: Eeva Raike, Museovirasto CC BY 4.0.

Etelä-Suomen taloinpoikaisalueella
kalmistot olivat ilmeisesti tärkeitä rituaalipaikkoja, joissa ilmeisesti vietettiin muistoaterioita
ja uhrattiin esivanhemmille. Kalmisto saattoi olla myös yhteisön pyhä lehto eli
hiisi. Etenkin Kanta-Hämeessä ja Lounais-Suomessa kalmistoissa oli usein kiviä
ja kallioita, joiden pintaan ihmiset hioivat pyöreitä kuppeja. Kalmistojen
lisäksi näitä kuppikiviä löytyy rautakautisen asutuksen alueelta muinaisten peltojen
ja niittyjen yhteydestä. Näiden kiveen hiottujen kuppien tarkkaa merkitystä ei
tunneta, mutta on arveltu, että niihin olisi uhrattu maataloustuotteita tai
esimerkiksi verta. Myöhemmässä kansanperinteessä kuppeihin kertynyttä vettä on
käytetty parannustaikuuteen. 

 Rautakauden lopulla kristinusko levisi
Itämeren ympäristössä sekä idässä että lännessä, ja 1000-luvulle tultaessa sekä
Skandinavia että idässä Kiovan ja Novgorodin valtakunnat olivat
kristillistyneet. Kristityt valtakunnat suuntasivat Itämerelle sekä ristiretkiä
että rauhanomaista käännytystyötä, ja kristilliset vaikutteet alkoivat levitä
myös Suomen alueelle. Kristinuskon omaksuminen oli Suomessa keskeinen askel kohti katoliseen
kulttuuripiiriin ja Ruotsin valtakunnan yhteyteen
liittymistä, siis keskiajan alkua.

Ristiretkiajalla (1050–1200) valmistettu sormus esittää Kristuksen kasvoja. Kuvaustapa
muistuttaa sitä, miten skandinaavinen Odin-jumala kuvattiin aiemmin
rautakaudella. Metallinilmaisinharrastajan Sysmästä löytämä sormus kuvaa hyvin sitä, miten
Pohjolaan saapuneet kristilliset sisällöt puettiin paikallisen perinteen
mukaiseen muotoon. Kuva: Museovirasto CC BY 4.0.


 

Lisää tietoa rautakauden alajaksoista löytyy täältä.

Suomen esi- ja varhaishistoriaa käsittelevä lukion historian
oppikirja Areena 5 oli käsikirjoituksen osalta jo valmis, kun kustantaja
perui sen julkaisemisen. Koska olisi kurjaa jättää hyvä aineisto
pöytälaatikkoon, julkaisen kirjoittamani esihistoriaa ja keskiaikaa
käsittelevät osuudet Mullan alta -blogissa vapaasti luettaviksi. Tekstit
löytyvät tunnisteella #opetusmateriaali,
ja tekijä (Ilari Aalto) mainiten niitä saa käyttää vapaasti
opetuskäyttöön.

mullanaltablogi
Raisio

Raisiolainen arkeologi, keskiajantutkija ja tietokirjailija

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu