Lohkoketjuteknologia mullistaa pakolaisten rahoituspalvelut Suomessa

Pakolaiset ja turvapaikanhakijat, jotka on pakotettu jättämään kotinsa, löydetään usein ilman papereita, mikä aiheuttaa heille ja oikeusviranomaisille vaikeuksia todistaa olemassaolonsa. Ilman papereita on mahdotonta todistaa syntymäaikaa, avata pankkitiliä, käyttää valtion palveluita ja edes saada laillista työtä tai vastaanottaa palkkaa.

Lohkoketjuteknologia tarjoaa tähän mielenkiintoisen ratkaisun. Mahdollisuus jäljittää henkilöllisyyttä kirjanpidossa ainutlaatuisen, muuttumattoman ja riippumattomasti varmennetun tietueen kautta tarjoaa uusia mahdollisuuksia tämän ongelman ratkaisemiseen.

Lohkoketju on yksi tämän hetken kuumimmista aiheista maailmassa, ja kehitteillä on runsaasti ”blockchain for good” -projekteja. Lisäksi lohkoketjuteknologiaa hyödynnetään, kun tavoitteena on kehitysavun ja hyväntekeväisyyslahjoitusten parempi seuranta. Jos haluaa tietää aiheesta lisää, opas kryptolompakoista on hyödyllistä luettavaa.

Humaniq

Yksi merkittävimpiä tallaisia projekteja on Humaniq, kryptovaluutta lohkoketjussa maailman pankittomille. Humaniqin tavoite on auttaa ihmisiä antamalla heille pankkityökaluja, mahdollistaa likviditeettiä yrittäjille lainojen, sijoitusten ja kryptorahoituksen kautta sekä luoda uusia mahdollisuuksia digitaalitaloudessa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Humaniq voi myös auttaa lieventämään monissa maissa esiintyviä pakolaiskriisejä taloudellisten erojen ja mahdollisuuksien puutteen tasapainottamisessa.

Lohkoketjuteknologiaa on hyödynnetty jo aiemmin

Maahanmuuttovirasto Migri teki yhteistyötä helsinkiläisen startup yritys MONI:n kanssa jo vuonna 2015 osana pilottiprojektia, joka tarjosi pakolaisille digitaaliseen identiteettiin yhdistetyn prepaid Mastercardin Migrin toimittamana.

Ethereumin kautta käyttöön otettu Blockchain-tekniikka ylläpitää kirjaa kortilla tehdyistä rahoitustapahtumista. Tämä helpottaa pakolaisten työllistymistä, palkan ja etuuksien maksamista ja mahdollistaa myös laskujen maksamisen sähköisesti, nopeuttaen viime kädessä heidän sopeutumistaan Suomeen.

Samaan aikaan, kun tapahtumat kirjataan lohkoketjuun, viranomaiset voivat valvoa, mihin pakolaiset käyttävät rahaa anonymisoidulla tavalla, mikä tarjoaa hallitukselle työkalun ymmärtää paremmin turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten tarpeita. Se on yksityisyyttä suojeleva tapa, joka mahdollistaa kolmansien osapuolien riittävän todisteen korttiohjelman mukaisesta henkilöllisyydestä, paljastamatta asiakkaiden todellista henkilöllisyyttä kolmannelle osapuolelle.

Samanlaista lähestymistapaa on käytetty muun muassa Yhdysvalloissa New Yorkin Bronxin alueella, Fummi-nimisen lohkoketjuprojektisovelluksen kautta.

Miksi blockchain?

Kodeistaan pakon edessä lähtemään joutuvien ihmisten määrä jatkaa kasvuaan maailmanlaajuisesti. Tähän voivat olla syynä esimerkiksi ilmastonmuutos ja erilaiset geopoliittiset ongelmat. Tämän vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että kansainvälisten kansalaisjärjestöjen, hallitusten ja sosiaalisten yritysten on tultava yhteen ja kehitettävä helposti saavutettavia teknisiä innovaatioita pakolaisten tukemiseksi.

Lohkoketju- ja kryptovaluuttateknologialla voi olla keskeinen rooli pakolaispopulaatioita tukevien järjestelmien ja rakenteiden kehittämisessä.

Vaikka lohkoketju on luultavasti ensinnäkin halvempi menetelmä kirjanpitoon verrattuna perinteisiin ohjelmistoihin, konkreettiset edut ovat, että se säilyttää läpinäkyvän, välittömän ja kiistattoman kirjanpidon tapahtumista. Tämä vähentää merkittävästi korruption tai varkauden mahdollisesti aiheuttamia ongelmia.

Lohkoketjuteknologian mahdolliset haasteet

Lohkoketju ei ole automaattisesti paras ratkaisu kaikissa tapauksissa, vaikka sillä onkin paljon etuja. Sen käyttöönotto ja toiminta vaatii huomattavaa teknistä tietotaitoa, ja siinä on tarve tarkistaa sähköiset tapahtumat.  Suomessa ongelmia aiheutui Migrin vaihtaessa pakolaisille tarkoitetun maksukortin toimittajaa, mutta näiden ongelmien ei ensisijaisesti voida katsoa olevan lohkoketjuteknologiasta, vaan pikemminkin yksittäisestä toimijasta johtuvia.

Taloudellinen tuki

Valitettava tosiasia on, että monilla pakkosiirtolaisilla on käytettävissään vain rajoitetusti tai ei ollenkaan varoja, ja he tarvitsevat kiireellistä taloudellista tukea. Perinteiset keinot avun jakamiseksi yksilöille voivat olla liian byrokraattisia, vanhentuneita tai niitä ei saada eniten apua tarvitseville. Varat voivat myös joutua kulkemaan useiden välikäsien kautta useissa maissa, mikä voi johtaa korkeisiin hallintokuluihin ja hitaaseen varojen maksamiseen.

Kryptovaluutta tarjoaa luonteeltaan nopean ja tehokkaan tavan siirtää varoja pisteestä a pisteeseen b ilman välittäjää. Tämä tekee lohkoketjuteknologiasta hyvin sopivan projekteihin, joilla pyritään saamaan apua tarvitseville mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.

Euroopan unioni tukee blockchain-teknologian hyödyntämistä

European Blockchain Observatory and Forum on eurooppalainen aloite nopeuttaa lohkoketjuinnovaatiota ja lohkoketjuekosysteemin kehitystä EU:ssa. Sen tehtävänä on tunnistaa ja seurata blockchain-aloitteita ja -trendejä Euroopassa sekä myös maailmanlaajuisesti. Se myös antaa suosituksia roolista, joka EU:lla voisi olla lohkoketjuinnovoinnin ja -omaksumisen nopeuttamisessa, suojellen samalla sijoittajia ja kuluttajia.

Teknologia, jonka avulla suuret ihmisryhmät ja organisaatiot voivat päästä sopimukseen ja tallentaa tiedoista pysyvästi ilman keskusviranomaista, on tunnustettu tärkeäksi työkaluksi reilun, osallistavan, turvallisen ja demokraattisen digitaalitalouden rakentamisessa. EU BOF:n mukaan tällä on merkittäviä vaikutuksia siihen, miten ajattelemme monia taloudellisia, sosiaalisia ja poliittisia instituutioitamme.

Blockchainin tulevaisuus

Seuraavan sukupolven World Wide Webin keskeisenä osana lohkoketjusta odotetaan myös tulevan tärkeä toimiala, joka katalysoi uusia, hajautettuja ja pitkälle automatisoituja digitaalisia markkinoita, jotka luovat uusia yrityksiä ja ovat jatkuva innovaation ja taloudellisen kasvun lähde.

Alueita, joilla lohkoketju voi olla erityisen käänteentekevä, ovat julkinen sektori, missä se voi edistää tehokkuutta ja avoimuutta hallinnossa sekä vähentää tai poistaa datan ylijäämiä ja samalla suojata paremmin tietoja ja henkilöiden yksityisyyttä.

Lohkoketjuteknologiaa voidaan käyttää myös parantamaan elintärkeitä toimitusketjuja, kuten elintarvikkeiden ja lääkkeiden toimitusketjuja, tarjoamalla läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä koko ketjussa, sekä parantamaan tehokkuutta, luottamusta ja läpinäkyvyyttä muilla tärkeillä yhteiskunnan sektoreilla, kuten energia-alalla, maarekistereissä, terveydenhuollossa ja sähköisessä äänestyksessä.

Keskittymällä lohkoketjuteknologian hyödyntämiseen monipuolisesti (osana muita tärkeitä teknologioita) EU voi varmistaa paikkansa johtavana teknologisen ja taloudellisen innovaation sijaintina, mikä auttaa varmistamaan Euroopan jatkuvan kilpailukyvyn maailmanlaajuisesti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu