Taloudellisen vapauden reittikartta – tavoitteena turvattu tulevaisuus

Taloudellisen riippumattomuuden saavuttaminen on tavoite, johon monet pyrkivät, mutta se vaatii huolellista suunnittelua, kurinalaisuutta ja jonkin verran rahoitusasioiden ymmärtämistä. Taloudellisten tavoitteiden määrittäminen luo perustan matkallesi kohti taloudellista riippumattomuutta. Tavotteiden miettimiseen kannattaa kayttaa aikaa ja pohtia, mikä sinulle on todella tärkeää. Onko suunnitelmissasi jäädä varhaiseläkkeelle, matkustaa ympäri maailmaa vai perustaa oma yritys? Ole mahdollisimman tarkka toiveidesi suhteen, sillä näin voit luoda selkeämmän suunnitelman.

Taloudellisen riippumattomuuden saavuttamiseen on olemassa selkeitä keinoja. Säästäminen on perinteinen keino, mutta tämän lisäksi on myös muita toimenpiteitä, joita kaikki eivät välttämättä tule heti ajatelleeksi.

Lainan ottaminen tai olemassa olevien lainojen yhdistäminen voi olla merkittävä tekijä pyrkiessä kohti taloudellisesti turvattua tulevaisuutta. Lainasivustojen vertailusta hyvä esimerkikki on Better Comparedin laina. Lainojen vertailu kannattaa aina, jos harkitsee uuden lainan ottamista, tai haluaa selvittää, olisiko nykyisille lainoille olemassa parempi vaihtoehto.

Taloudellisen riippumattomuuden saavuttamiseksi on kuitenkin syytä tehdä myös muita toimenpiteitä ja pelkkä lainan ottaminen on harvoin ainoa ratkaisu.

Aseta lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet

Erota lyhyen ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet toisistaan. Lyhyen aikavälin tavoitteet ovat niitä, jotka haluat saavuttaa seuraavan 1–5 vuoden kuluessa, kun taas pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttaminen voi kestää 10 – 20 vuotta, tai jopa kauemmin. Keskity molempiin suunnitelmiin samanaikaisesti ja varmista, että lyhyen aikavälin tavoitteet ovat linjassa pitkän aikavälin visiosi kanssa. Lyhyen aikavälin tavoitteet ovat usein osatekijöitä pitkän aikavälin tavoitteen toteutumiseen.

Tee tavoitteista tarpeeksi tarkkoja

Taloudellisten tavoitteiden on oltava riittävän tarkkoja, mitattavia, saavutettavissa olevia ja aikasidonnaisia. Epämääräisen tavoitteen, kuten ”säästän enemmän rahaa” sijaan, rajaa tavoite numeroin, esimerkiksi siten, että ”tavoitteeni on 30 000 euroa talon käsirahaa varten, seuraavan viiden vuoden aikana”. Tarkan kehyksen luominen parantaa mahdollisuuksia seurata edistymistä ja pysyä motivoituneena.

Luo budjetti ja pysy siinä

Budjetti on kuin kompassi, joka ohjaa sinua kohti taloudellisen riippumattomuuden suuntaa. Sen avulla voit seurata tuloja, menoja ja säästöjä, jolloin on helpompi tunnistaa alueet, joilla voidaan tehdä muutoksia. Budjetin laatiminen voi kuulostaa hankalammalta kuin se todellisuudessa onkaan.

Analysoi tulojasi ja kulujasi

Aloita laskemalla kuukausitulosi ja listaamalla kaikki kulut. Luokittele kulut välttämättömiksi (esim. asuminen, päivittäistavarat) ja harkinnanvaraisiksi (esim. ulkona syöminen, viihde). Tunnista alueet, joilla voit alentaa kulutusta, ja kohdentaa enemmän varoja säästämiseen ja investointeihin.

Automatisoi säästöjä

Automatisoi säästäminen, jotta vältyt houkutukselta kuluttaa rahaa ennen säästämistä. Aseta automaattiset siirrot käyttötililtäsi erilliselle säästö- tai sijoitustilille. Tällä tavalla asetat säästämisen etusijalle ja kertyneitä säästöja on helpompi seurata. 
Säästöön siirrettavan summan kanssa kannattaa kuitenkin olla realistinen. Näin pienennät mahdollisuutta siihen, etta kuukausittaiset varasi eivat riitäkään elämiseen ja joudut ottamaan säästöjä takaisin kayttöön ennen aikojaan.

Järkevöitä velkoja

Korkeakorkoiset lainat voivat haitata edistymistäsi kohti taloudellista riippumattomuutta, etenkin jos niitä on useita. Priorisoi velkojen takaisinmaksua vapauttaaksesi enemmän varoja sijoittamiseen ja varallisuuden rakentamiseen. 

Listaa ja priorisoi velat

Tee luettelo kaikista veloistasi, mukaan lukien luottokortit, mahdolliset opintolainat ja henkilökohtaiset lainat. 

Velkojen lyhentämiseen voi käyttää eri strategioita. Yksi tapa on priorisoida velat korkojen perusteella ja pyrkiä maksamaan ensin pois korkeakorkoiset lainat. 

Toinen tapa on maksaa velkoja pienimmästä alkaen. Mikäli lainoja on useita ja koroissa ei ole suuria eroja, on tämä tapa hyvä siksi, etta lainojen määrä vähenee nopeammin, mikä yleensä lisaa motivaatiota parempaan taloudenhoitoon.

Rakenna hätärahasto

Taloudellinen riippumattomuus edellyttää varautumista odottamattomien tapahtumien varalle. Hätärahaston avulla sinun ei tarvitse turvautua luottokorttiin tai  pitkäaikaisiin säästöihin kriisiaikoina. Harvalla on kuitenkaan mahdollisuutta varata rahaa kerralla pahan päivän varalle, vaan hätärahaston kerryttäminen tulee tehdä noudattaen samoja periaatteita kuin muussakin säästämisessä.

Määritä tavoitesummasi

Laske kuukausittaiset pakolliset kulusi ja pyri säästämään summa, mika riittää noiden kulujen kattamiseen kolmesta kuuteen kuukauteen. Jos sinulla on huollettavia tai työskentelet alalla, jolla työnakymät ovat epävarmat, harkitse vieläkin suuremman puskurirahaston säästämistä. 

Automatisoi hätärahaston kerryttäminen

Automaattisen säästämisen tapaan voit määrittää toistuvat siirrot erilliselle tilille, joka on varattu vain hätärahastollesi. Tämä menetelmä varmistaa johdonmukaiset maksut ja poistaa kiusauksen käyttää rahat muualle. Säästäminen on osa budjetointia, ja voit budjettia laskiessasi suunnitella, kuinka suuri osa säästöistä menee puskurirahaston keräämiseen ja kuinka suuri osa menee muuhun säästämiseen.

Sijoita tulevaisuuteen

Sijoittaminen on tärkeä osa taloudellisen riippumattomuuden saavuttamista. Sen avulla rahasi voivat työskennellä puolestasi, tuottaa passiivisia tuloja ja auttaa sinua rakentamaan vaurautta ajan myötä. 

Hajauta sijoituksesi eri omaisuusluokkiin riskien vähentämiseksi. Voit esimerkiksi yhdistellä osakkeita, joukkovelkakirjoja, sijoitusrahastoja ja kiinteistösijoitusrahastoja. 

Hajautus auttaa vähentämään riskiä ja lisää yleensä pitkän aikavälin tuottoa. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, etta mikään sijoitus ei ole taysin riskitön ja sijoittamista ei tule pitää ainoana keinona tavoiteltaessa taloudellista riippumattomuutta.

Joissakin tapauksissa myös lainan ottaminen voi olla sijoittamista tulevaisuuteen. Lainaa ei koskaan kannata ottaa heppoisin perustein, mutta toisinaan se voi olla kannattavaa. Näin voi olla esimerkiksi yritystoiminnan käynnistamisen yhteydessä.

Huolellisesti tehty liiketoimintasuunnitelma auttaa yrityksen menojen ja katteen arvioinnissa. Yritystoimintaa varten otetun lainan maksusuunnitelma on näin otettu huomioon menojen laskennassa.

Yhteenveto

Taloudellisen riippumattomuuden saavuttamiseksi on välttämätöntä laatia selkeä suunnitelma eli niin sanottu tiekartta. Ilman selkeää päämäärää ja suunnitelmaa on lähes mahdotonta toteuttaa pitkän tähtäimen tavoitteita taloudellisesta riippumattomuudesta. 
Aseta tarkkoja tavoitteita, luo budjetti, minimoi velat, säästä itsellesi hätärahasto ja sijoita viisaasti.

Muista, että matka taloudelliseen riippumattomuuteen vaatii kärsivällisyyttä, sinnikkyyttä ja sopeutumiskykyä. Päättäväisesti etenemällä, ja sitoutumalla taloudelliseen hyvinvointiisi voit avata oven turvalliseen ja tyydyttävään tulevaisuuteen. 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu