OpenAI Python kirjasto

Ympärillä on ollut paljon kohinaa OpenAI firman ChatGPT ohjelmasta (tai sivustosta), jolla voi tiedustella ja ihmetellä tekoälyn osaamista ja vastaamisen tasoa. Yritys on myös julkaissut ohjelmakirjastoja, joiden avulla voi esimerkiksi omalta tietokoneelta lähettää kyselyjä tekoälylle Python kielellä. Tein pienen ohjelman pätkän, jolla korjautan tahallisen kielioppivirheeni. Tässä Python ohjelma :


import os
import openai

# python3 openai_en_grammar.py
# In my case I saved secret key in .bashrc file.
# echo $OPENAI_API_KEY

openai.api_key = os.getenv(”OPENAI_API_KEY”)

response = openai.Completion.create(
model=”text-davinci-003″,
prompt=”Correct this to standard English:\n\nI have Ubuntu 22.04 installed on my computer and I didn’t knew the way how to boot on the other ssd drive.”,
temperature=0,
max_tokens=60,
top_p=1.0,
frequency_penalty=0.0,
presence_penalty=0.0
)

print(response)

Tässä vastaus joka saapui noin sekunnin kuluttua kyselystä:

{
”choices”: [
{
”finish_reason”: ”stop”,
”index”: 0,
”logprobs”: null,
”text”: ”\n\nI have Ubuntu 22.04 installed on my computer and I didn’t know how to boot on the other SSD drive.”
}
],
”created”: XXXXXXXXXXXXXX,
”id”: ”cmpl-”XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”,
”model”: ”text-davinci-003”,
”object”: ”text_completion”,
”usage”: {
”completion_tokens”: 26,
”prompt_tokens”: 35,
”total_tokens”: 61
}
}

OpenAI-sivustolle tulee tehdä tili josta saa haltuunsa ohjemassa käytettävän henkilökohtaisen OPENAI_API_KEY:n, joka talletetaan esim. ympäristömuuttujaksi tietokoneelle ja tässä tapauksessa Linux Ubuntuun. Kannattaa mennä tälle sivulle, josta sitten pääsee tekemään oman tilin tai kirjautumaan jo luodulle tilille:

Where do I find my Secret API Key?
Kirjautuminen

(Näkykööt osoite maalattavaksi ja kopioitavaksi jos yo. linkki ei tulostu linkkinä)
https://help.openai.com/en/articles/4936850-where-do-i-find-my-secret-api-key

Kun on saanut avaimen haltuunsa asennetaan openai Python moduli. Python tulee olla jo entuudestaan asennettuna jotta tätä ohjetta voi noudattaa.

1. Tehdään virtuaaliympäristö kotihakemistoon – tässä tapauksessa Ubuntu käyttöjärjestelmään.
2. mkdir my_openai
3. cd my_openai
4. python3 -m venv myenv
5. source myenv/bin/activate

6. Asennetaan opeai moduli:
7. pip3 install openai
8. Kopioidaan yo. ohjelma ja talletaan.
9. Ajetaan ohjelma : python3 app_name.py

Tämän palvelun käyttäminen ei ehkä pysy ilmaisena koska tiliä tehdessäni kyseltiin maksuvälinettä ja sum muita maksamiseen liittyvää. Nuo voi kuitenkin ohittaa ja eikä estä avaimen haltuun saamista.

Täältä lähdekieliset koodit ja kirjastojen lataukset jos ei käytä pip3 komentoa:
Lähdekoodi ja kirjasto ladavaksi

(Näkykööt osoite maalattavaksi ja kopioitavaksi jos yo. linkki ei tulostu linkkinä)
https://github.com/openai/openai-python

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu