Mitä asioita kuviteltu ONNELLISUUSpuolue edistäisi?

Politiikassa melko paljon on keskiössä riidat ja valtataistelu, ja valtaan niveltyy lähes aina myös raha. Joten mitäpä nyt hukata aikaan sellaiseen asiaan kuin yleisen onnellisuuden edistäminen, koska kaikki aika menee oman onnellisuuden edistämiseen ja kenties omien taustajokkojen tyytyväisenä pitämiseen- Tämä oli tietenkin sarkastinen kuva politiikasta, toivottavasti todellinen tila on parempi.

Mutta kuvitellaan leikkisästi, että olisi puolue, jota kiinnostaa yleisen onnellisuuden edistäminen. Tällöin voisi ajatella, että sillä on hyvin perusteltu näkemys siitä, mitä yleinen onnellisuus on. Tämä puolue nimeäisikin itsensä Suomen onnellisuuspuolueeksi.

Kuvitellun olueen ohjelmaa varten kysyin MS Copilot-tekoälyltä, mitkä tekijät aiheuttavat korrelaatiota, ja jos mahdollista arvioida, myös kausaatiota onnellisuuden kanssa. Alempana vastaus, jonka korjasin lähinnä ilmausten suomalaisuuden osalta.

Toiseksi, kyselin  Copilotilta uskonnon harjoittamisen korrelaatiota ja kausaatiota onnellisuuten, koska uskonto ei ollut suuntaan taikka toiseen mainittuna ensimmäisessä vastauksessa. Tähän liittyvä vastausta alempana.

Meillä pitäisi siis olla melko hyvin TIETOA siitä, mitkä asiat edistävät onnellisuutta, eikä tarvetta elää arvailujen varassa. Monet alla mainitut asiat vaikuttavat monessa mielessä itsestäänselvyyksiltä näin suomalaisesta näkökulmasta, mutta jostain syystä kaikenlaista häikkää kuitenkin maailmassa on. Pitäisikö kaikissa maailman maissa onnellisuustiede olla yksi kouluaine jo ala-asteella? Sen minkä nuorena oppii, vanhana taitaa.


Tässä on ytimekäs listaus asioista, jotka yleensä korreloivat onnellisuuden kanssa World Happiness Reportin mukaan:

 1. Vahvan positiivisesti korreloivat asiat:
  • BKT henkeä kohti: Taloudellinen vauraus on tärkeä tekijä.
  • Sosiaalinen tuki: Vahvat sosiaaliset verkostot ja yhteisön tuki.
  • Terveyden odote: Pidempi terveen elämän odote.
  • Vapaus: Yksilön vapaus tehdä omia valintoja.
  • Anteliaisuus: Yhteisön jäsenten välinen avuliaisuus.
  • Korruption havaitseminen: Matala korruptiotaso ja luottamus instituutioihin.
 2. Kohtalaisen positiivisesti korreloivat asiat:
  • Työllisyysaste: Työllisyyden tuoma taloudellinen turva ja itsearvostus.
  • Koulutustaso: Parempi koulutus ja sen myötä tulevat mahdollisuudet.
  • Politiikan vakaus: Poliittisen ympäristön ennustettavuus ja vakaus.
 3. Kohtalaisen negatiivisesti korreloivat asiat:
  • Suuret tuloerot: Suuret tuloerot voivat vaikuttaa negatiivisesti yhteiskunnan koheesioon.
  • Työttömyys: Työttömyyden aiheuttama taloudellinen ja sosiaalinen epävarmuus.
  • Ympäristön saastuminen: Huono ympäristön laatu voi vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin.
 4. Vahvan negatiivisesti korreloivat asiat:
  • Sodat ja konfliktit: Vakavat turvallisuusuhat ja niiden aiheuttama epävakaus.
  • Köyhyys: Köyhyys ja sen mukanaan tuomat rajoitukset.
  • Politiikan korruptio: Korruption aiheuttama luottamuksen puute instituutioihin ja oikeudenmukaisuuteen.
 5. Positiivinen kausaalinen suhde:
  • Koulutusmahdollisuudet: Paremmat koulutusmahdollisuudet lisäävät yksilön mahdollisuuksia ja hyvinvointia.
  • Terveydenhuollon saatavuus: Laadukas ja saavutettava terveydenhuolto edistää terveyttä ja onnellisuutta.
  • Tasa-arvoiset mahdollisuudet: Yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille yhteiskunnan jäsenille.
 6. Negatiivinen kausaalinen suhde:
  • Sosiaalinen eriarvoisuus: Eriarvoisuuden kasvu voi johtaa yhteiskunnalliseen tyytymättömyyteen ja onnettomuuteen.
  • Poliittinen epävakaus: Epävakaa poliittinen tilanne voi aiheuttaa epävarmuutta ja pelkoa.
  • Terveyskriisit: Epidemiat ja pandemiat voivat heikentää terveyttä ja taloudellista turvaa.

Nämä tekijät ovat yleisiä indikaattoreita, mutta on tärkeää muistaa, että onnellisuus on monimutkainen ilmiö, johon vaikuttavat monet eri tekijät ja joka voi vaihdella kulttuurista ja yksilöstä toiseen.


Uskonnollisuuden ja onnellisuuden korrelaatio:

 • Aktiivisesti harjoitettu uskonto on yhdistetty korkeampaan elämäntyytyväisyyteen, onnellisuuteen ja positiiviseen affektiin.
 • Uskonnolliset ihmiset, jotka harjoittavat uskontoaan, ovat raportoineet korkeampia arvoja ystävällisyydessä, rakkaudessa, kiitollisuudessa, toivossa, anteeksiantavuudessa ja hengellisyydessä.

Uskonnottomuuden korrelaatio:

 • Uskonnottomat ihmiset eivät välttämättä koe vähemmän onnellisuutta, mutta tutkimukset osoittavat, että uskonnollisilla ihmisillä on usein korkeampi elämäntyytyväisyys.
 • Ei ole merkittäviä eroja uskonnottomien ja niiden uskonnollisten ihmisten välillä, jotka eivät aktiivisesti harjoita uskontoaan.

Mahdolliset kausaaliset suhteet:

 • Uskonnollisuus voi tarjota keinoja selviytyä elämän haasteista ja tarjota merkityksen tunteen, mikä voi kausaalisesti vaikuttaa onnellisuuteen.
 • Uskonnolliset yhteisöt voivat tarjota sosiaalista tukea ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, mikä voi lisätä onnellisuutta.

On tärkeää huomata, että nämä tulokset voivat vaihdella kulttuurien ja yksilöiden välillä, ja uskonnollisuuden vaikutus onnellisuuteen voi olla monimutkainen ja riippua monista tekijöistä. Uskonnollisuuden ja onnellisuuden välinen suhde ei ole yksiselitteinen, ja se voi vaihdella henkilökohtaisten kokemusten ja kontekstin mukaan.


 

perttupulkkinen

Kestävänä pitämieni perusarvojen puolesta, yleensä myönteisessä sävyssä - silti joskus roiskaistenkin. Lähellä sielua "tarsolainen trilogia" usko, toivo ja rakkaus, sekä tahto, maalaisjärki ja huumori. Tunnistan riskin syyllistyä tekopyhyyteen tietyissä aiheissa, vaikka yritän välttää sitä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu