Rakkauden vallankumous: Uuden testamentin sanoma

Uuden testamentin ytimessä sykkii Jumalan rakkaus, joka ilmeni täydellisesti Jeesuksen Nasaretilaisen elämässä ja toiminnassa. Jeesus opetti rakkautta sanoillaan, mutta ennen kaikkea teoillaan.

Esimerkkejä Jeesuksen toiminnasta

Jeesus paransi sairaita ja heikkoja, osoittaen rakkautta ja armoa niitä kohtaan, joita yhteiskunta usein syrji. ”.. kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle… ” (Matt. 25:40, jakeen osa)

Jeesus söi ja vietti aikaa publikaanien ja syntisten kanssa, rikkoen sosiaalisia rajoja ja osoittaen rakkautta kaikille. ”En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä, jotta he kääntyisivät.” (Luuk. 5:32)

Jeesus antoi anteeksi niille, jotka olivat tehneet hänelle väärin, osoittaen rakkautta ja myötätuntoa jopa vihollisia kohtaan. ”Jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isännekin antaa teille anteeksi.” (Matt. 6:14)

Jeesus uhrasi oman henkensä ihmiskunnan lunastamiseksi, osoittaen äärimmäistä rakkautta ja itsetöntä palvelua. ”Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta” (Joh. 15:13)

Mutta, miten Jeesuksen esimerkki voisi toteutua toimintana nykypäivän Suomessa? Alla joitain ajatuksia.

Heikoimpien oikeuksien puolustaminen

  • Asunnottomuus: Vuonna 2023 Suomessa oli reilu 3400 yksinelävää asunnotonta, joista reilu 1000 pitkäaikaisestai asunuttomia. Lisäksi asunnottomia perheilä oli yli 100. Suomessa paras tapa auttaa asunnottomuutta lienee sen ennaltaehkäisy. Voimme auttaa myös lahjoittamalla hyväntekeväisyyteen, tekemällä vapaaehtoistyötä tai vaatimalla poliitikoilta toimenpiteitä kodittomuuden vähentämiseksi. ” … murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman, kun hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa veljeäsi. ” (Jes. 58:7)
  • Vammaisuus: Voimme puolustaa vammaisten oikeuksia ja edistää heidän yhdenvertaisuuttaan esimerkiksi työelämässä ja koulutuksessa. ”Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi.” (Gal. 3:28)

Siltojen rakentaminen

  • Maahanmuutto: Suomi on yhä monikulttuurisempi yhteiskunta. Voimme edistää maahanmuuttajien kotoutumista ja rakentaa ymmärrystä eri kulttuurien välille esimerkiksi osallistumalla vapaaehtoistyöhön tai järjestämällä tapahtumia, jotka tuovat ihmisiä yhteen. ”Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden,..” (Ef. 2:14 alku)

Sovinnon edistäminen

  • Riitojen sovittelu: Voimme etsiä sovintoa riitatilanteissa esimerkiksi sovittelun avulla.
  • Apua anteeksiantamisen prosessissa: Voimme auttaa muita anteeksiantamisen prosessissa esimerkiksi kuuntelemalla ja tukemalla heitä. ”Jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen Isänne teille anteeksi.” (Matt. 6:14)

Toisten palveleminen

  • Vapaaehtoistyö: Voimme tehdä vapaaehtoistyötä esimerkiksi vanhusten, sairaiden tai vammaisten parissa.
  • Lahjoitukset: Voimme lahjoittaa hyväntekeväisyyteen esimerkiksi järjestöille, jotka auttavat hädässä olevia ihmisiä.
  • Työ: Voimme työskennellä alalla, jossa voimme auttaa muita, esimerkiksi hoito-, sosiaali- tai opetusalalla. ”Älkää tavoitelko vain omaa etuanne vaan myös muiden parasta. Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli.” (Fil. 2:4-5)

Jeesuksen toimintatavan haaste ei ole helppo, koska kukaan meistä ei ole kuin Jeesus, mutta se on jossain mittakaavassa mahdollinen. Jokainen meistä voi tehdä oman pienen osansa rakkauden levittämiseksi maailmassa ja tehdä Suomesta hieman paremman paikan.

perttupulkkinen

Kestävänä pitämieni perusarvojen puolesta, yleensä myönteisessä sävyssä - silti joskus roiskaistenkin. Lähellä sielua "tarsolainen trilogia" usko, toivo ja rakkaus, sekä tahto, maalaisjärki ja huumori. Tunnistan riskin syyllistyä tekopyhyyteen tietyissä aiheissa, vaikka yritän välttää sitä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu