Karitsaa vastaan — sota-ilmauksia Ilmestyskirjasta

Jumala on kolmiyhteinen: Isä ja Poika ja Pyhä Henki.

Karitsaa vastaan

Sota-ilmauksia Ilmestyskirjasta, Jumalaa vastaan.

Jumala antaa jumalattomalle maailmalle vallan sotajoukkojen kokoamiseen ja villitsemiseen –> hengelliseen sotaan ja piirittämiseen, Karitsaa ja ”pyhien leiriä” vastaan. (Ilmestyskirjan ilmaisemilla termeillä: sota.)
Ketä vastaan jumalaton maailma siis sotii?
Kyseessä on hengellinen sota, Jumalaa vastaan.

Ilm. 11:7:

”Ja kun he [kaksi todistajaa] ovat lopettaneet todistamisensa, on peto, se, joka nousee syvyydestä, käyvä sotaa heitä vastaan ja voittava heidät ja tappava heidät.”

Ilm. 13:7:

”Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot”

Annettiin: Jumalallinen passiivi, eli Jumala antoi.

Ilm. 16:

”13: …kolme saastaista henkeä, sammakon muotoista.
14: Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä.”

Ilm. 17:

”He sotivat Karitsaa vastaan” — Karitsa on Jeesus.

Ilm. 19:

”minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneina sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan”.
”nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana.”

Jumalan Sana tarkoittaa Jeesusta. (Johanneksen evankeliumin alku, ”Sana oli Jumala”.)
Hänen ”salattu/piilotettu nimensä” voi viitata myös VT:n ilmaisuun JHWH.

Ilm. 20:9:

piirittävät pyhien leirin” — Pyhien leiri on Kirkko. Seurakuntaa (morsianta/vaimoa) siis piirittävät. Kirkko on Pyhän Hengen manifestaatio.
Pohdintaa: Voiko sotajoukon ajatella olevan myös Pyhää Henkeä vastaan. En tiedä. Kolmiyhteistä Jumalaa vastaan kuitenkin.

Ilmestyskirjassa mainitaan lyhyellä lauseella myös se kun Saatana joukkoineen ajettiin sotimalla Taivaasta pois, Jumalan lähettämien taivaallisten sotajoukkojen toimesta.

Yllä aiemmin mainituissa Ilmestyskirjan kohdissa korostuu sota Karitsaa vastaan, siis Jeesusta vastaan. Tuo sota on siis hengellinen, koska se on Jumalan ainokaista Poikaa vastaan, ja samalla koko kolmiyhteistä Jumalaa vastaan, ja kristillistä Kirkkoa vastaan.

Vaino vaimon ja käärmeen välillä, ja vaimon siemenen ja käärmeen siemenen välillä, alkoi jo syntiinlankeemuksessa. Jumala asetti (”pani”) sen vainon niiden välille. 1. Moos. 3:15.

Tietenkin, Vanhassa testamentissa (VT) jumalaton maailma on kolmiyhteistä Jumalaa vastaan, jatkuvasti. Sama vastustus jatkuu Uuden liiton aikana.

Mm. seuraavassa kuvastuu kansojen vastustus (VT):

Psalmi 2:
1. Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?
2. Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan:
3. ”Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä”.

Hänen voideltunsa viittaa Jeesukseen! ”Voideltu”-sana viittaa Jeesukseen. (Sitä voi tutkia ja selvittää/selittää lisää.)

Yksi kohta lisää: Sakarja 14 (mm. jae 2), Vanhasta Testamentista.

Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, ja puoli kaupunkia lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista.
https://www.funet.fi/pub/doc/bible/finnish/1933,38/Sak.14.html

Siinä on yhteneviä ilmaisuja Ilmestyskirjan kohtien kanssa. Jälleen: Jumala kokoaa. Hän kokoaa jumalattomat joukot sotaan Jerusalemia vastaan. Samoin, Ilmestyskirjan kuvauksissa Jumala kokoaa jumalattomia joukkoja sotaan Karitsaa vastaan ja piirittämään pyhien leiriä (jne.). Jumalattomienkien joukkojen toiminta on Jumalan käsissä, tuollaisissakin asioissa.

Mm. Hesekielin kirjasta kannattaa tietenkin myös hakea hakusanalla sota. Hesekielin kirjan kohdat ovat ”samaa” asiaa kuin Ilmestyskirjan kohdat (”esikuvallisia” tms.).

Kuvaukset sodasta / sodista Jumalaa/Karitsaa vastaan edustavat ristinteologiaa.

Vaino-aiheesta,

Jumala lupaa Raamatussa vainoa ja ”piiritystä” Jumalan kansaa vastaan. Nämä ja seuraavat asiat koskevat hengellistä regimenttiä, siis seurakuntaa ja kristillistä Kirkkoa koskien. Hän ei lupaa mitään ”maallista” voittoa tässä ajassa, vaan vasta kun kaikki luodaan uudestaan, niin silloin ei pahuus pääse enää vallitsemaan.

Jeesus varoittaa tarttumasta miekkaan. (Hengellinen regimentti, Kirkko.)
Jeesus kehoittaa tiukasti, että pahaan ei tule vastata pahalla.
Jeesuksen mukaan: Häntä on vainottu maailmassa. Hänen omiaan tullaan kyllä myös vainoamaan.
Kristittyjen kuuluisi rukoilla vainoajiensakin puolesta (Matt. 5:44). Kristittyjen ei kuulu kostaa pahaa pahalla. Tulisi pyrkiä kääntämään toinen poskikin.

Vuorisaarnassa:

”Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta.
Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa.
… Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä.”

Joh. 15:20:

”Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin: ’Ei ole palvelija herraansa suurempi.’ Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat; jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne.”

1. Kor. 4:12:

”Meitä herjataan, mutta me siunaamme; meitä vainotaan, mutta me kestämme” …

2. Tess. 1:4:

”teidän kärsivällisyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissanne ja ahdistuksissa, joita teillä on kestettävänä”

2. Tim. 3:12:

”Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.”

Ilm. 13:10:

”Kenen osana on vankeus, se joutuu vankeuteen, kenen osana on kaatua miekkaan, se kaatuu miekkaan. Nyt kysytään pyhiltä kestävyyttä ja uskoa.” (KR 1992 ja ESV kääntävät tuohon tyyliin, tämän kohdan.)

Armon aika

Näitä kuvauksia kun on luettu,
on tärkeä muistaa ja ymmärtää:
Elämme armon aikaa!
Uuden liiton aikaa.

Vainottuna ja ristillä uhrattuna — Karitsa haluaa vetää jokaikistä ihmistä puoleensa, sanansa ja sakramenttiensa kautta.
Hän tahtoo, että synnymme uudestaan Hänen omiksi lapsikseen kasteen kautta. Sitä kautta tulemme Hänen rakastettuun kaupunkiinsa, Taivaalliseen Jerusalemiin, Siionin vuorelle, Jumalan valtakuntaan!

Karitsaa vastaan sodan käyminen juuri osoittaa sen, että Karitsa on viaton. Jumalaton maailma käy Häntä vastaan vääryydellä ja sotimisella. Näin tapahtuu, vaikka Karitsa on sovittanut kaiken jumalattomuuden ristillä. Hän tahtoo osoittaa, että Hän tahtoo vetää kaikkia ihmisiä puoleensa. Hän tahtoo vetää luokseen niitä ihmisiä, jotka ovat Karitsaa vastaan.

Ilman Jeesusta, syntiinlankeemuksen takia, olisimme kaikki vihollisuudessa Jumalaa vastaan.
Juuri sen tähden Hän sovitti ristillä kaikkien meidän kaikki synnit!
Tämän yhteyteen Jumala kutsuu meitä sanansa kautta, myös kaikkien Ilmestyskirjan kohtien kautta, siis myös Karitsaa vastaan käytäviä sotia / käytävää sotaa koskevien kohtien kautta. Jeesuksen luo!
Hän kutsuu meitä sanan ja sakramenttien yhteyteen, Jeesuksen yhteyteen.

 

—————————

Yleinen huomio: Maallinen regimentti on eri asia kuin hengellinen regimentti! Hyvä maallinen regimentti: hyvä maallinen esivalta ei turhaan miekkaa kanna.

 


 

Edellisiä tekstejä, samojen aiheiden tiimoilta:
Puheenvuorolinkki

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu