Kulkusirkat syvyyden kaivosta (Ilmestyskirja 9)

Ilmestyskirjan 9. luvussa mainitaan vitsauksena heinäsirkat tai kulkijasirkat (englanniksi ”locusts”), viidennen pasuunan soiton yhteydessä.
Viite: Ilmestyskirjan luku 9

Vanhassa Testamentissa on kirjattuna heinäsirkkavitsaus, joka tapahtui Egyptissä. Vitsaus oli yksi kymmenestä vitsauksesta.

Uudessa Testamentissa on myös mainittu heinäsirkkavitsaus. Jo viitatussa Ilmestyskirjan kohdassa (luvussa 9) kulkusirkat tulevat syvyyden kaivosta ja heidän johtajansa on Aboddyon / Apollyon (jae 11). Kyseessä on langennut kerubi-enkeli, sielunvihollinen.

Ohessa on sarjakuvamainen ”tekele” siitä kulkusirkasta. Muualta on löydettävissä kunnollisia maalauksiakin aiheesta.

Ilmkulkusirkka

Suora linkki itse tiedostoon (Public Domain).
Linkki, avaa Google Drivessä
Linkki oikeanpuoleinen kuvaan.

Vanha maalaus:
fifthtrumpetRevelation
Viite: linkki

Tästäkin maalaukselliseen, tai maallisesta ”fantasia”-kirjallisuudesta ja -elokuvista tuttuun, tyyliin on kuvattu yksi vitsauksista. Mm. Hesekielin kirjassa, ynnä muualla, on vastaavanlaisia. Raamatun maalaukselliset ja ”mielikuvitukselliset” kuvaukset olivat olemassa ennen esim. Narnia- tai ”Taru sormusten herrasta”-kirjoja.

Nämä (vitsaukset, vaivat, vainot, yms.) ovat ahdistaviakin aiheita, mutta Jumala ei niistäkään vaikene Raamatussa. Ne otetaan tosissaan.

Kulkusirkat: harhaoppeja?

Kulkusirkka-vitsaus tulee ”syvyyden kaivosta”: ”kauheasta paikasta”. Tämäkin viittaa siihen, että vitsauksen kulkusirkkojen ruhtinas on sielunvihollinen.

”Niille sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa maan ruohoa eikä mitään vihantaa eikä yhtään puuta” (jae 4). Heinäsirkat yleensä syövät juurikin vihantaa ja viljelyksiä. Nämä sirkat eivät sellaista tee, vaan ne tekevät jotain muuta.
Samoin: tässä kohdassa ne saavat vahingoittaa ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole Jumalan sinettiä otsassaan.

Jumalan sinetti viittaa kasteeseen ja siihen, että kastettu (kristitty) on Jeesuksessa.

Kulkijasirkat eivät ole normaaleja kulkijasirkkoja lainkaan, vaan näkymättömään todellisuuteen liittyviä asioita.
Ne pistävät kuten skorpion pistää. Normaaleilla kulkijasirkoilla ei ole skorpionin pistintä, eivät normaalit sirkat pistä skorpionin tavalla.

On hyvin mahdollista, että kyseessä ovat harhaopit (eksytykset) kyseisten kulkijasirkkojen kohdalla.

Luuk. 9:19: ”Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava.”

Yksi viite: Opetussarja Ilmestyskirjasta

Vitsauksista, Jumalan käsissä

Samantyylisiä asioita toistetaan eri muotoisina eri kohdissa Ilmestyskirjaa:
Seitsemän sinettiä (Ilm. 6), seitsemän pasuunan soittoa (Ilm. 9), seitsemän Jumalan vihan maljaa (Ilm 16), seitsemän enkeliä, jne.
linkki yhteen luentoon.

Kaikki termit kuvaavat, että asiat ovat Jumalan käsissä: sinettien avaaminen, pasuunien soitto (voimallinen ääni, joka toimii ”megafonina”), Jumalan vihan maljojen vuodattaminen. Kaikki ”seitsemän sarjat” loppuvat samantyylliseen asiaan: ajallisen maailman loppumiseen, uusi taivas ja uusi maa luodaan tilalle.

Osassa vitsauksista kuvataan synninseurauksia fyysisinä näkyvinä tapahtumina (esim. sineteissä).
Syntiinlankeamuksen seuraukset ovat erilaisia, myös fyysisesti näkyviä. Syntiinlankeamuksen seuraukset koskevat kaikkia ihmisiä (esimerkiksi ajallinen kuolema).
Lisää vitsauksista on kerrottu viitatulla luennolla.
Pasuunoita koskeva osa alkaa kohdasta: 40 minuuttia.
Kulkusirkkoja koskeva osuus alkaa kohdasta: 54 minuuttia.

Kaikki vitsaukset ovat Jumalan käsissä. Samoin kuin oli Vanhassa Testamentissa Egyptissä, samoin on nyt Uuden Liiton aikana. Kaikki on Jumalan käsissä. Vitsaukset ovat Jumalan käsissä ja hänen lähettämiään tai asettamiaan. Toisaalta se on ”raju” asia, mutta toisaalta tiedämme, että Jumala olisi tahtonut, ettei mitään pahaa olisi tapahtunut ihmiselle.

Syntiinlankeamus aiheutti kuoleman, synnin vallan, sairaudet, pimeyden, työn vaivat, jne. Silloin tuli vihollisuus ”vaimon siemenen” ja ”käärmeen siemenen” välille.

Saatana on Jumalan rakkikoira. Kolmiyhteinen Jumala käyttää häntä räksyttäjänä ajaakseen ihmisiä Jeesuksen luo turvaan.

Jumalan enkelit soittavat pasuunoihin (Ilm 8), vuodattavat vihan maljat maan päälle (Joh. 16), jne.

Jumala lähettää väkevän eksytyksen: 2. Tess. 2:10-12, tai ”hylkää saastaisuuteen”: Room. 1:24-25, jne. Tämä koskee meitä kaikkia: kaikkien meidän tilanne on surkea ja mahdoton (ilman Jeesusta).
Eksytyksen lähettäminenkin on siis Jumalan käsissä.

Jumalalla on tavoitteena ihmisen parannus:
synnin ja syntisyyden tuunustaminen, ja syntien anteeksiantamuksiantamus,
— ja siten lahjavanhurskaus Jeesuksen ristin työn tähden.

Vaivat ja vaikeudet aiheuttavat tietysti helposti ahdistusta.

”Kruunu”

Kulkijasirkkojen päässä on kruunu tai seppele. Se kuvastaa sitä, että ne tahtovat tekeytyä Jumalan palvelijoiksi, Jumalan lapsiksi, Jumalan totuuden opettajiksi, vaikka ovat kammotusta täynnä (vääriä profeettoja tai sitä edustavia asioita). Ne tahtovat esiintyä voitollisina ja kauniina, sellaisina joita tahdotaan seurata.

Erilaiset harhaopit näyttävät ulospäin hyviltä, mutta todellisuudessa ne ovat tuollaisia, jollaisiksi Jumala maalauksellisesti kuvaa kammottavia kulkijasirkkoja.

Esimerkkejä harhaopeista:

Maallisen ja hengellisen vallan yhdistäminen ja väärinkäyttö.
Tuomitaan toinen armottomasti, ja tahdotaan ”syödä” toiset. Ei anneta anteeksi.
Liberaaliteologia paljastuu lopulta kammottavaksi. Se ei siedä Jumalan Sanaa, Jeesusta.
Hirmuvallat. Julmuus.
Uskonnot, joissa torjutaan se, että Jumala on Kolmiyhteinen: Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Torjutaan ristin työn merkitys.
Kristittyjen vainoaminen.
Jne.

Kulkijasirkoilla on leijonan hampaat. –> 1. Piet. 5:8: (Saatana on) kuin kuin kiljuva jalopeura.

Rukous

Ilm. 8: taivaassa tuli hiljaisuus: silloin kun kristittyjen pyhien rukoukset tulivat Taivaaseen Jumalan eteen. Näin suuri asia on kristittyjen rukoukset. Kristittyjen ei siis tarvitse miettiä, etteikö rukouksilla olisi merkitystä. Paljon suitsukkeita annettiin pantavaksi pyhien rukouksiin kultaiselle alttarille.

Huomiona: vitsaukset tulevat Jumalan eteen tulleiden rukousten jälkeen tai jopa rukousten seurauksena, ”vastauksena” rukouksiin.

fifthtrumpetRevelation
Viite: linkki

Syntisyys

Ei ole ketään, joka olisi vanhurskas, omassa varassaan, ei ole yhden yhtäkään: Room. 3 / Room. 7.
Kaikki ovat pois poikenneet.
Jumala on sulkenut meidät kaikki tottelemattomuuteen, jotta Hän kaikkia armahtaisi.
Perisynti, turmeltunut luonto, koskee kaikkia.

Vitsaukset siis helposti koskevat meitä kaikkia.
Kaikki olemme joutuneet eksyksiin elämämme vaiheissa. Jeesus pitää meitä luonaan sanansa ja sakramenttiensa kautta.
Hyvä Paimen etsii kaikkia eksyneitä. Seurakunta veisaa: Herra armahda, Kristus armahda, Herra armahda.

Yleisesti monenlaiset vaivat, ahdistukset ja vaikeudet koskevat kristittyjä.
Sitähän on ristin teologia (esim. Job). Tämän vastakohta on menestysteologia, joka tulee torjua harhana ja eksytyksenä.

Jumala on jopa mieltynyt Paavalin sanoin hätään, vainoihin, jne. (2. Kor. 12:10.) Jumala valitsi sen, joka ei mitään ole (1. Kor. 1 loppuosa).
Kirkossa lauletaankin monia ahdistuksiin liittyviä virsiä ja hengellisiä lauluja. Virret lohduttavat kristittyjä ja meitä kaikkia, jotka olemme joutuneet moniin ahdistuksiin.

Jokainen kristitty tai ei-kristitty, jokainen ahdistusta kokeva ihminen, tarvitsee lohdutusta ja turvaa. Kristityt voivat kokea hyvin suurta ahdistusta elämässään. Sen syynä ei tarvitse lainkaan olla synti, vaan ihan vain se, että sairaudet ja ahdistus ovat tässä maailmassa todellisuutta (Aadamin syntiinlankeamuksen seurausta). Kristitty ei ole niiden ulkopuolella. Ahdistus on hyvin raju asia. Sellaiset vaivat kuuluvat myös luotuisuuteen (maallinen vaiva). Kaikkinaiset vaivat voivat aiheuttaa ahdistusta ja ahdistuneisuutta (luotuisuus). Raamatussa ahdistus on tietenkin myös mainittu eri kohdissa. Jeesus tietää mitä ahdistus on ja mitä siitä kärsiminen tarkoittaa.

Virrestä:

Tähän sopinee:

1. Ota pois, Jumal’, päältäm’ julma vihas,
Aseta ankar’ ja verinen vitsas,
Älä pahuuttam’kosta ansiom’ arvost’,
Vaan aivan armost’.

2. Jos sinä meitä synnin syyn perästä Kuritat,
kuka voi edessäs kestää?
Luodut niin kaikki loputs’ hukass’ ollee,
Ja perät’ kuollee.

3. Anna siis, Herra, synnit anteeks’ meillen,
Armos vallitkoon oikeuden puoleen,
Sinun tapas on syntist’ armoon ottaa,
Kuin päälles luottaa.

http://koraali.fi/1701/306.html
Tai: Pois viha käännä, Herra, säästä meitä
Nimm von uns Herr, du treuer Gott, mm. Bach Cantate BWV 101,
linkki, linkki, linkki, linkki

http://koraali.fi/1701/
”Raskaissa maan vaivoissa”-osio, virrestä 305 alkaen.

Rohkaisu, armo

Jeesus armahtaa. Hän ei tahdo meidän olevan ”Siinain jylisevän vuoren” äärellä pelossa, ”lain alla”. Hän tahtoo kristityn elävän armosta, syntien anteeksiantamuksesta. Tämä on saavutettu ristillä, kun Jeesus kuoli sovittaen kaikki meidät Jumalan kanssa.
Armoa, armoa, armoa, Jumala tahtoo jokaiselle. Hän tahtoo, että uudestisynnymme Jumalan lapsiksi veden ja Hengen kautta, kasteen kautta, ilman omia ansioitamme.

Jeesus tietää, että tarvitsemme vakuutusta, että pelastumme, että saamme anteeksi. Hän sanoo: Älä pelkää.
Saamme iloita siitä, että nimemme on Elämän kirjassa.

Ilm. 3:12:
”Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni.”

Meidät kastetaan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja siten myös Jeesuksen nimeen. Jumalan nimi on ”Isä ja Poika ja Pyhä Henki”. Kastettaessa käytetään tuota nimeä –> Jumalan nimi ”kirjoitetaan” meihin siinä tilanteessa, kasteessa. (Näin ymmärtäisin.)

Charles Gieschenin mukaan tekstit (Ilmestyskirjassa) tukevat johtopäätelmää, että teksteissä puhutaan yksittäisestä nimestä, jonka jakaa
Jumala (Isä), Karitsa (Kristus), Kirkko (Pyhän Hengen näkyvä manifestaatio).

Suora lainaus (siirrä hiiren kursori tähän).

http://ctsfw.net/media/pdfs/gieschensacramentaltheobookrev.pdf

Mitä Jeesuksen ”oma uusi nimi” voisi tarkoittaa?

Ilmestyskirjan luvussa 19 kerrotaan ”Uskollisen ja Totisen”, eli Jeesuksen, nimestä, jonka vain Hän tietää. Tuossa luvussa kerrotaan, että Hänen nimensä on Jumalan Sana.
Gieschen kirjoitti ”tuntemattomasta” tai ”piilotetusta” nimestä. ”Jumalan Sana”-nimi (eli Kristuksen nimi) viittaa Gieschenin mukaan tuossa kohdassa Vanhan Testamentin nimeen YHWH.

Kasteessa me tulemme osaksi seurakuntaa ja saamme Pyhän Hengen.

Taivaallinen uusi Jerusalem on vertauskuva seurakunnasta, joka on Pyhän Hengen ”manifestaatio”.
Kun olemme osa Taivaallista Jerusalemia, seurakuntaa ja Pyhää Henkeä, niin silloin Taivaallisen Jerusalemin nimi ja Pyhän Hengen nimi on myös osa meitä.

Olemme Jeesuksessa, ja oksastettuna Jeesukseen. Siten meissä kristityissä on Jeesuksen Kristuksen, Karitsan nimi. Jeesus on Jumalan Poika. Toki Jeesukseen viitataan monilla eri nimillä, myös Vanhan Testamentin puolella (mm. Jes. 9:6).

Toisto: meidät kastetaan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Kaste on sinetti.

Viitteitä

https://www.luterilainen.net/opetussarja-ilmestyskirjasta/
Vitsauksia koskevaa, englanninkielellä, pastori Esko Murto luennoinut vuonna 2017:
https://www.youtube.com/watch?v=q-SovsR_62g
https://sti.fi/luennot/files/em050411_1.pdf

Kulkusirkka, Ilmestyskirja 9, satunnaisia osumia piirroksiin tai maalauksiin:
https://www.biblicaltoolbelt.com/l/locust-revelation-9/
https://christopherscottblog.com/fifth-trumpet-brings-first-terror-rev-91-12/
–> https://christopherscottblog.com/wp-content/uploads/2017/03/The-Fifth-Trumpet-Releases-the-First-Terror-in-Rev-9.1-to-9.12.jpg
https://signoftherose.org/2018/06/21/revelation-9-the-first-two-woes/

Onko muilla linkkejä / maalauksia?

Onko muilla viittauksia maalauksiin, joissa kuvataan Ilmestyskirjan kohtia? Hakusanoja?
Onko viitteitä vaikkapa virsiin tai hengellisiin lauluihin näiden aiheiden tiimoilta?
Jokuhan voisi vaikka innostua tekemään lisää piirroksia/maalauksia Ilmestyskirjan maalauksellisista kohdista.

Esimerkiksi Elämän puu (yksi puu?) on elämän veden virran molemmilla puolilla, taivaallisessa Jerusalemissa (Ilm. 22.).

Ilm. 19: Jeesus kulkee valkoisen hevosen selässä. Hänen nimensä on Uskollinen ja Totinen. Nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana. Hän on Jeesus.
Tuolloin taivas ja maa luodaan uudestaan, kun ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet. (Ilm. 21.)

Muita linkkejä:

http://freechristimages.org/Revelation/rev_9_the_fifth_trumpet_images.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BambergApocalypseFolio019v7AngelsWith7TrumpetsAnd1WithCenser.JPG

Google, valitse ”kuvahaku”, images search, hakusanaesimerkkejä:
revelation 9 painting
locusts painting revelation
locusts horse ancient
locusts horse

Painotusta paremmasta asiasta,

Kristus Ilmestyskirjassa, opetus:

https://www.youtube.com/watch?v=cp_O1gAZQ5I

Ihmiselle, Johannekselle (Ilm. 1), voikin tulla pelko, pelko omasta syntisyydestä ja avuttomuudesta, Jumalan kasvojen edessä, Jeesuksen edessä. ( Esim. 7 min kohdalta )
Jeesus sanoi Johannekselle tuolloin:
”Älä pelkää! Minä olen ensimmäinen ja viimeinen,
ja minä elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet.”

0

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu