Työvuoroluettelon tärkein tehtävä on työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen -Työaikalain vaikutukset sote-alan vuorotyöläisiin

Otsikon aihe kiinnostaa minua kahdesta näkökulmasta: henkilökohtaisesti koska näen päivittäisessä työssäni luottamusmiehenä lakimuutoksen vaikutukset työssä, sekä tutkielman kirjoittajana yliopistossa. Teen tällä hetkellä Pro gradu- tutkielman tutkimussuunnitelmaa, ja aion tutkia työaikalain vaikutusta hoitotyöntekijöihin jaksotyössä. Koska tämä maailma on hyvin faktaperustainen ja kaipaa excel-tietoa päätöksenteon tueksi, päätin tehdä tutkimuksen ”kovasta datasta”, eli tarkastelemalla vahvistettuja työvuorosuunnitelmia Työterveyslaitoksen työaikojen kuormittavuusmittareilla. Olen aiemmin koostanut tietoa siitä, minkälaisia kokemuksia työntekijöillä on työaikalain muutoksista ja voin sanoa, että asiat on melko saman suuntaisia mitä olen työssänikin kuullut.

 

”Vähän pidemmän lepoajan vuoksi meni mahdollisuus vaikuttaa vapaasti omiin työvuoroihin ja sovittaa muun elämän mukaan.”
”Miksi kaikki yritetään laittaa samaan muottiin?”
”Toivon hartaasti, että tässä asiassa kuunneltaisiin työntekijöitä.”
”–mutta päättäjät ei ole asiaa miettineet, että miksi illassa ja aamussa pitää olla väkeä”
”Ei yhtään kokonaista viikonloppua vapaana.”

 

Nämä ovat otteita sisällönanalyysistä, jonka tein liittyen työaikalakiin ja hoitajien kokemuksiin. Lakimuutoksesta oli myös kerennyt mennä yli vuosi aikaa, joten muutosvaihe on eletty jo yli. Näitä yllämainittuja asioita kuulen paljon ja mietin, miksi työaikalain tarkoitus, eli työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden lisääminen ei onnistu? Toisaalta kuulen myös positiivisia kommentteja.

 

”Mielestäni on hyvä, että asiasta on linjaus, jotta työntekijöiden riittävä lepoaika huomioidaan”
”Olen — itse pystynyt tekemään ilta-aamu vuoroja, ja jäämään vapaille aamusta.”
”Tyytyväisiä ollaan oltu kun ei tarvitse tulla väsyneenä töihin.”
”Hyvällä listasuunnittelulla kaikki olisivat tyytyväisiä ja se olisi lisäksi lainmukaista”

 

Mielestäni viimeisin lainaus on ydin tässä asiassa: Työvuorosuunnittelu, ja mikä sen merkitys on. Kuuntelin Etelä-Suomen aluehallintoviraston webinaaria aiheesta, ja mielestäni lakimies kiteytti hyvin asian:

Työvuorosuunnitelman tärkein tehtävä on työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen.

En sano, etteikö lakimuutos olisi tarpeellinen, olen ehdottomasti sitä mieltä että lakimuutos tarvitaan, koska työelämä on muuttunut. Vuorotyö ei ole todellakaan enää samanlaista kuin 30 vuotta sitten, vaikka me edelleen tehdään vuorotyötä sote-alalla käytännössä samoilla periaatteilla. Vuorotyöhön liittyvistä terveysriskeistä on myös runsaasti tieteellistä näyttöä. Haluaisin kuitenkin korostaa sitä, mitä yllä eräässä sitaatissa on: me olemme yksilöitä, eikä kaikkia tarvitse laittaa samaan muottiin. Vuorotyön suola (ja myös piina) on sen joustavuus: jokainen joka tekee vuorotyötä tietää, miten ihania arkivapaat tai pitkät vapaat pitkän työvuoroputken jälkeen ovat. Kaikille tämä ei sovi, mutta joidenkin terveys sekä elämä taipuu tähän.

Lisäksi nykyinen muotti, johon yritetään kaikki laittaa ei sovi useimmissa paikoissa lain puitteisiin. Ei ole kovin vaikea arvailla mitä tapahtuu, kun pelisääntöjä muutetaan mutta pelikenttää, eli muun muassa työaikojen alkamisaikoja tai päättymisaikoja ei muuteta. Se on sama kuin katselee lapsen laittavan kolmion muotoista palikkaa neliön muotoisesta reiästä sisään ja toteaa ettei onnistu. No ei varmasti.  Täytyy myös huomioida, että jokapaikassa ei voida muuttaa näitä asioita, ainakaan heti, johtuen työyksikön toimintakulttuurista. Oleellista olisikin, että muutokselle annettaisiin aito mahdollisuus, niin että työntekijät itse voisivat vaikuttaa siihen miten työtä ja työaikoja muutettaisiin niin että kaikki voittaisivat. Veikkaan, että on myös organisaation sekä asiakkaiden etu, että heitä hoitava henkilö on virkeä, palautunut ja tyytyväinen.

Työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen tärkeyttä ei voi liikaa korostaa, koska vuorotyö dominoi erittäin paljon ihmisten elämää. Jos työvuorosuunnitelma julkaistaan viikkoa aikaisemmin kun se alkaa, mikä tosiasiallinen mahdollisuus työntekijällä on esimerkiksi sopia viikonloppureissusta? Tai ilmoittaa lasten hoitoaikoja päiväkotiin? Aina voi toivoa vapaita, mutta jos yksikön resurssit on siinä pisteessä, että melko varmasti vuorot muuttuvat niin listanjulkaisupäivä on aikamoinen jännitysnäytelmä.

Kokemukset laista ovat ristiriitaisia. Jopa minun omat ajatukseni siitä ovat osittain ristiriitaisia. Näen paljon potentiaalia laissa, mutta en ole aivan varma toteutuuko tällä hetkellä lain perimmäinen tarkoitus. Kokemustietoa meillä on saatavilla. Valitettavasti tarvitsemme myös kovaa, puolueetonta, mitattavissa olevaa dataa asian selvittämiseksi. Tämän vuoksi näen oman graduni erittäin tärkeänä askeleena tätä kohti.

0
Siru Heromaa-Karjalainen
Sosialidemokraatit Lahti
Ehdolla kuntavaaleissa

Olen 34-vuotias Lahtelainen sairaanhoitaja. Työskentelen tällä hetkellä edunvalvontatehtävissä työnantajaorganisaatiossamme, toimin Tehyn ammattiosaston puheenjohtajana sekä luottamusmiehenä. Päivittäiseen työhöni kuuluu neuvottelutoiminnan johtaminen ammattiosastossamme, Tehyläisten edunvalvonta sekä työelämän edistäminen erilaisissa muutoshankkeissa. Lisäksi opiskelen Itä-Suomen yliopistossa Terveystieteiden maisteriksi, suuntautumiseni on hoitotyön johtaminen. Sote-kenttä on murroksessa monesta suunnasta, ja pidän nykytrendiä niin johtamisen kuin työelämän kuormittavuuden näkökulmasta huolestuttavana. Haluan olla rakentamassa parempaa työelämää.

Tämän lisäksi minua kiinnostaa äitinä ja Lahtelaisena alueeni asiat sekä hyvinvointi. Sote-ammattilaisena olen erityisen kiinnostunut lasten ja nuorten terveydestä sekä hyvinvoinnista. Myös tasa-arvoasioiden toteutuminen kunnassa on tärkeää, niin sukupuolen, alueellisen ja eri ryhmien välillä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu